Krea

Företagsinteckning/Företagsinteckningar

2020-05-22

Definition

En företagsinteckning är en säkerhet som ett företag kan lämna för att få ett företagslån eller en annan kredit beviljad hos en långivare. Skillnaden på en företagsinteckning och en säkerhet är att en företagsinteckning aktivt kan användas inom företaget. Man måste också ansöka om att få använda företagsinteckning (mer om detta nedan).

Exempel på företagsinteckning kan vara:

  • Varulager
  • Patent
  • Maskiner
  • Kontorsmaterial
  • Kundfordringar eller fakturor
  • Andra tillgångar

Bättre lånevillkor med företagsinteckning

Eftersom företagsinteckningen är en form av säkerhet för långivaren kan du förbättra din förhandlingsposition under t ex en ansökning om ett företagslån. Långivare minskar då sin risk med att betala ut ett lån till dig. Som en följd kan du få bättre villkor och lägre räntekostnad med företagsinteckning. När du ansöker om företagslån är jämföra olika alternativ en ckkså en viktig faktor för att få bättre villkor.

Hur funkar det med företagsinteckning?

Företag måste ansöka om en företagsinteckning hos Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar som är en del av Bolagsverket. Företagsinteckningen måste då först beviljas innan den kan användas.

När du inte längre behöver företagsinteckning kan du ansöka om en så kallad “dödning” hos Bolagsverket. Läs mer om att ansöka om en dödning.

Företagsinteckningen ska redovisas i en årsredovisning.

Skatt på företagsinteckning - Stämpelskatt

Företaget betalar en så kallad stämpelskatt som är på 1% av det intecknade föremålets värde. Stämpelskatten betalas hos Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar. Stämpelskatten är en engångsavgift och behövs betalas först när företagsinteckningen blivit beviljad.

Uppdaterad 2023-05-31