Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Företagsinteckning | Vad innebär det?

2020-05-22

Definition (Företagsinteckning | Företagshypotek)

En företagsinteckning är en säkerhet som ett företag kan lämna för att få ett företagslån eller en annan kredit beviljad hos en långivare. Du måste också ansöka om att få använda företagsinteckning genom Bolagsverket.

Exempel på företagsinteckning kan vara:

  • Kundfordringar eller fakturor: Kundfordringar som inte används för factoring kan inkluderas i en företagsinteckning. Banker och långivare anser vanligtvis att kundfordringar har högst värde som företagsinteckning och den så kallade "haircut" har minst. Haircut betyder vilket säkerhetsvärde bankerna räknar med för 100 000 kr i kundfordringar.
  • Varulager: Handelsföretag kan tillgodoräkna varulager som säkerhet för ett företagslån. Beroende på typ av lager anser banken detta som stark säkerhet. Produkter som kan enkelt säljas och har ett tydligt andrahandsvärde anses som bättre säkerhet, till exempel hushållsvaror eller liknande. Mat och liknande varulager anses som något sämre säkerhet.
  • Maskiner och fordon: Om företaget inte köper maskiner eller fordon genom Leasing kan dessa även användas som säkerhet i form av en företagsinteckning.
  • Kontorsmaterial: Även mindre tillgångar såsom kontorsmaterial kan ingå i en företagsinteckning / företagshypotek.

Bättre lånevillkor med företagsinteckning

Eftersom företagsinteckningen är en form av säkerhet för långivaren kan du förbättra din förhandlingsposition under en ansökan om ett företagslån. Långivare minskar genom inteckningen sin risk att inte få återbetalt hela kreditbeloppet. Om företaget inte kan betala sina skulder kan långivaren sälja eventuella tillgångar och har en högre prioritet i konkursfallet över andra fordringsställare.

En företagsinteckning kan även vara relevant för enskilda firmor, men används oftast vid finansiering av aktiebolag.

» Mer om: Lån till aktiebolag

Vilka möjliga misstag ska du undvika?

Vi har hjälpt flera svenska småföretag med tillgång till rätt finansiering. Oftast anses företagsinteckning som en bra säkerhet, men det finns undantagsfall där inteckningar har led till en sämre finansieringsstruktur för bolaget.

Undvik krav på att du inte får sälja kundfakturor

Kundfakturor anses som en stark säkerhet för långivare. Därför innehåller flera låneavtal bestämmelser om att företaget inte får använda factoring eller sälja kundfakturor om man beviljas ett företagslån med säkerhet i företagsinteckningen.

Vi har sett kunder som plötsligt har sett en stark orderingång (till exempel, tillverkare av såpa under corona-pandemin). Företaget hade svårt att mäkta med den ökade försäljningen och behövde tacka nej till nya kunder. Hade de istället direkt fått in likviditet vid försäljningspunkten kunde företaget ha växt mer.

» Mer om: Sälja kundfakturor

Undvik företagsinteckning vid kortsiktigta företagslån

Det kostar 1% i stämpelskatt att skapa en företagsinteckning. Därför är en företagsinteckning mest lämpad vid företagslån med ett lägre återbetalningstakt eller vid företagskrediter som inte behöver amorteras till fullo.

Undvik att blockera ny finansiering med gamla inteckningar

När en långivare tar ut en företagsinteckning definerar långivaren beloppet. Till exempel kan ett företag ha två inteckningar registrerade:

  • Långivare A | 5 000 000 kr inom 5 000 000 kr
  • Långivare B | 3 000 000 kr inom 8 000 000 kr

Detta innebär att Långivare B endast får betalt i ett konkursfall när Långivare A har fått minst 5 miljoner kronor utbetalt från konkursmassan.

Om du har betalat tillbaka skulden till Långivare B men håller inteckningen kvar, kan detta blockera nya inteckningar från en eventuell ny finansiering.

Vi har sett kunder som har haft gamla inteckningar från tidigare företagslån kvar. Ett exempel var ett teknologiföretag i Stockholm där en långivare tagit ut en företagsinteckning om 10 miljoner kronor. När lånet har nästan återbetalats ville kunden ansöka om en mindre företagslån för ett kortsiktigt behov vilket försvarades på grund av att den gamla inteckningen varit kvar.

I dessa fall kan det vara värt att ansöka om ett vanligt företagslån och välja en annan säkerhet över företagsinteckningen. Till exempel ett personligt borgensåtagandet.

Hur funkar det med företagsinteckning?

Företag måste ansöka om en företagsinteckning hos Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar som är en del av Bolagsverket. Företagsinteckningen måste då först beviljas innan den kan användas.

När du inte längre behöver företagsinteckning kan du ansöka om en så kallad “dödning” hos Bolagsverket. Det lönar sig dock oftast inte att ansöka om en dödning av företagsinteckningen eftersom det kostar att skapa en ny ansökning.

Företagsinteckningen ska redovisas i en årsredovisning och uppgifter om hur mycket företagsinteckning som har tagits ut finns även i företagsupplysningen.

» Mer om: Företagsupplysning

Stämpelskatt företagsinteckning

Företaget betalar en så kallad stämpelskatt som är på 1% av det intecknade föremålets värde. Stämpelskatten betalas hos Bolagsverket. Stämpelskatten är en engångsavgift och behövs betalas först när företagsinteckningen blivit beviljad.

Uppdaterad 2023-11-01