Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagsinteckning

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 18 april 2024

Definition: Företagsinteckning (företagshypotek)

En företagsinteckning, eller företagshypotek, är en säkerhet som ditt företag kan lämna för att få ett företagslån eller annan kredit beviljad hos en långivare. För att få lämna företagsinteckning som säkerhet måste du först ansöka hos Bolagsverket.

Exempel på en företagsinteckning kan vara:

  • Kundfordringar eller fakturor: Kundfordringar som inte används för factoring kan inkluderas i en företagsinteckning. Banker och långivare anser i regel kundfordringar som den företagsinteckning med högst värde.
  • Varulager: Handelsföretag kan använda varulager som säkerhet för ett företagslån. Varulager anses generellt av banker som en stark säkerhet. Varor som är enkla att sälja och som har ett tydligt andrahandsvärde anses som bättre säkerheter.
  • Maskiner och fordon: Maskiner och fordon som företaget äger kan användas för företagsinteckningar. Objekt som däremot är anskaffade genom leasing eller hyra är inte möjliga att ställa som säkerheter.
  • Kontorsmaterial: Även mindre tillgångar såsom kontorsmaterial kan ingå i en företagsinteckning / företagshypotek.

Hur fungerar företagsinteckningar?

Företag måste som nämnt ansöka om företagsinteckning hos Bolagsverket. Företagsinteckningar måste beviljas innan de kan användas som ställda säkerheter vid ansökan om finansiering.

När du inte längre behöver företagsinteckningen kan du ansöka om att "döda" den hos Bolagsverket. Då det kostar att skapa en ny ansökan, lönar det sig inte alltid att ansöka om att döda en företagsinteckning.

Företagsinteckningen ska redovisas i årsredovisningen och i företagsupplysningen ska det finnas uppgifter om hur stor del av inteckningen som tagits ut.

» Mer om: Företagsupplysning

Stämpelskatt företagsinteckning

Företaget betalar en så kallad stämpelskatt som är 1% av det intecknade föremålets värde. Stämpelskatten betalas till Bolagsverket. Stämpelskatten är en engångsavgift och behöver betalas först när företagsinteckningen blivit beviljad.

Bättre lånevillkor med företagsinteckning

I och med att företagsinteckning fungerar som en garanti för långivaren kan du med hjälp av den förbättra din förhandlingsposition och troligt få bättre villkor då du ansöker om företagslån. Långivaren har då förmånsrätt, vilket innebär att de kan göra anspråk på din säkerhet i det fall att du inte kan återbetala lånet.

En företagsinteckning kan vara relevant även för enskilda firmor, men används oftare vid finansiering till aktiebolag.

» Mer om: Företagslån aktiebolag

Vilka misstag bör du undvika?

Vi har hjälpt många svenska småföretag med tillgång till rätt finansiering. Företagsinteckning anses generellt som en bra säkerhet, men det finns undantagsfall där inteckningar har lett till en sämre finansieringsstruktur för bolaget.

Undvik krav på att du inte får sälja kundfakturor

Kundfakturor anses som en stark säkerhet för långivare. Därav innehåller många låneavtal en klausul om att företaget inte får använda factoring eller sälja kundfakturor om man beviljas ett företagslån.

Vi har sett kunder som plötsligt sett en stark orderingång. Ett exempel är en tillverkare av såpa under covid 19-pandemin. Företaget hade svårt att hantera den ökade försäljningen och behövde tacka nej till nya kunder, vilket hindrade möjlig tillväxt.

» Mer om: Sälja kundfakturor

Undvik företagsinteckning vid kortsiktigta företagslån

Det kostar 1% i stämpelskatt att skapa en företagsinteckning. Därför är en företagsinteckning mest lämpad vid företagslån med ett lägre återbetalningstakt eller vid företagskrediter som inte behöver amorteras till fullo.

Undvik att blockera ny finansiering med gamla inteckningar

När en långivare tar ut en företagsinteckning definerar långivaren beloppet. Till exempel kan ett företag ha två inteckningar registrerade:

  • Långivare A | 5 000 000 kr inom 5 000 000 kr
  • Långivare B | 3 000 000 kr inom 8 000 000 kr

Detta innebär i ett konkursfall att Långivare B får betalt först när Långivare A har fått minst 5 miljoner kronor utbetalt från konkursmassan.

Om du har betalat tillbaka skulden till Långivare B men håller inteckningen kvar, kan detta blockera nya inteckningar från en eventuellt ny finansiering.

Vi har sett kunder som har haft gamla inteckningar från tidigare företagslån kvar. Ett exempel var ett teknologiföretag i Stockholm där en långivare tagit ut en företagsinteckning om 10 miljoner kronor. När lånet i princip var helt återbetalt ville kunden ansöka om ett mindre företagslån för ett kortsiktigt behov. Detta försvårades dock till följd av den gamla inteckningen.

Detta är bra att ha i beaktning och man kan som företag överväga att välja en annan säkerhet, exempelvis ett personligt borgensåtagande.