Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagsupplysning - vad är UC kreditupplysning?

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 18 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

  • När du ansöker om finansiering via Krea tas alltid endast en UC kreditupplysning.
  • Varje långivare måste enligt lag informera om att de tagit del av upplysningen. Det innebär att ni kommer få flera brev, vilket ibland feltolkas som att ytterligare kreditupplysningar tagits.
  • Det är också viktigt att notera att en företagsupplysning eller upplysning på en företrädare av ett företag inte skadar möjligheten att få ett lån privat (till exempel ett bolån).

I denna artikel reder vi ut vad som gäller och hur ditt företags och din privata kreditvärdighet påverkas av en eller flera UC kreditupplysningar.

Vid företagsfinansiering finns det två typer av upplysningar:

  • En företagsupplysning (också kallad "uc kreditupplysning på företaget")
  • En kreditupplysning på företrädaren - dessa är relevanta om ni ansöker om ett företagslån med personlig borgen.

En företagsupplysning (också kallad "UC Kreditupplysning på företaget")

En företagsupplysning tas i syfte att bilda sig en uppfattning om kreditvärdigheten av ditt företag. Det betyder att de vill förstå hur sannolikt det är att företaget, i UC bedömning, återbetalar krediten.

Hur många företagsupplysningar tas det på mitt företag?

När du ansöker om finansiering genom Krea tas endast en (1) UC kreditupplysning på ditt företag. Observera att långivarna tar ytterligare kreditupplysningar, men dessa upplysningar räknas INTE som en separat förfrågan och påverkar inte er kreditvärdighet.

  • För aktiebolag finns det inget krav att informera er om upplysningar som har gjorts på företaget.
  • För enskilda firmor och andra företagsformer (t ex handelsbolag) måste långivarna enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) skicka information till dig som ägare att dom har tagit del av samma information.

Dessa företagsupplysningar räknas dock INTE som en separat förfrågan och påverkar därmed inte er kreditvärdighet.

Vilken information i företagsupplysningen kollar banker och långivare på?

De fem olika riskklasserna hos UC

Den absolut viktigaste parametern i en upplysning via UC när man ansöker om ett företagslån är riskklassen. UC Riskprognos och riskklass visar på sannolikheten att ett bolag ska hamna på obestånd (konkurs, utmätning eller företagsrekonstruktion) inom ett år. Riskklasserna varierar på en skala från 1-5, där riskklass 1 är det svagaste betyget och riskklass 5 indikerar en stark återbetalningsförmåga enligt UC.

UC Riskprognos

Riskprognos ett procentuellt estimat om hur stor sannolikheten är att företaget hamnar på obestånd. Är företagets riskprognos hög (t ex >10%), blir det betydligt svårare att få ett företagslån beviljat.

UC riskklasser och riskprognoser

Riskklass

Risk

Riskprognos i %

5

Mycket låg risk

≤0,24

4

Låg risk

0,25-0,74

3

Normal risk

0,75-3,04

2

Hög risk

3,05-8,04

1

Mycket hög risk

≥8,05

Ytterligare viktiga nyckeltal vid företagsupplysning

Utöver riskklass och riskprognos är följande nyckeltal relevanta att känna till i en UC företagsupplysning:

  • Betalningsanmärkningar - är en indikation att företaget inte betalat sina fakturor i tid och som därmed lämnats till Kronofogdemyndigheten (KFM). För större företag kan det vara ganska vanligt att ha anmärkningar och för mindre belopp (t ex restförd trängselskatt) är det inte nödvändigtvis graverande.
  • Ansökan om betalningsföreläggande - är en indikation på att en faktura inte betalats i tid och att fakturan har skickats till Kronofogdemyndigheten. Om företaget har betalat fakturan så blir den därefter avskriven av KFM i upplysningen.
  • Senaste frågor hos UC - är en indikation på alla förfrågningar om företaget som har gjorts hos UC. Här registreras även förfrågan genom Krea, men inga ytterligare förfrågningar registreras och påverkar därmed inte ditt företags kreditvärdighet negativt.

UC Kreditupplysning på företrädaren (också kallad “personupplysning”)

En kreditupplysning på företrädaren tas med syften att förstå huruvida ägare eller styrelse i ett företag är lämpliga att vara personlig borgen för företagets skulder. Det betyder att långivare vill förstå huruvida företrädaren kan återbetala krediten om företagets kassaflöde inte är tillräckligt stort.

Hur många personupplysningar tas det på mig när jag ansöker om företagslån?

När du ansöker om finansiering och anger dig samt andra företrädare som möjliga borgensmän tas endast en (1) UC kreditupplysning på eventuella borgensmän. Observera att långivarna tar ytterligare kreditupplysningar, men dessa upplysningar räknas INTE som en separat förfrågan och påverkar inte borgenärens kreditvärdighet.

Långivarna måste enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) skicka information till dig om att de har tagit del av samma information. Men som sagt så räknas dessa upplysningar inte som separat förfrågan.

Vad är skillnaden mellan en företrädarupplysning och en personupplysning?

När du ansöker om finansiering via Krea tar vi i de flesta fallen en företrädarupplysning om du anger dig själv som borgensman. En företrädarupplysning är inte samma sak som en personupplysning hos UC.

Företrädareupplysningen är en mer skonsam upplysning eftersom andra långivare endast får uppgiften att du har blivit “omfrågad som näringsidkare”. Denna typ av upplysning anses generellt som mer skonsam från långivarens perspektiv då de vet att en företagare, VD eller grundare blir frågad oftare än en privatperson.

Hur länge visas ansökningar i UCs register?

Alla företagsupplysningar och personupplysning registreras på en lista i varsin kreditupplysning. Tidigare tagna personupplysningar sparas i 12 månader. Upplysningen får mindre betydelse ju längre tid det gått sen den togs.

Vad är UC kreditupplysning?

UC står för Upplysningscentralen. UC tillhandahåller kreditupplysningar på privatpersoner och företag till banker och långivare. Information från kreditupplysningen används som beslutsunderlag om banken ska bevilja en kredit till ditt företag.