Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Kreditera - kreditera faktura

2023-06-07

Vad betyder kreditera?

Att kreditera kan ha flera innebörder. Krediteringen kan innebära att någon får pengar. Till exempel kan ett företag kreditera en kund som betalat en faktura. Men en kreditering kan även betyda att en kredit som ska betalas, till exempel en faktura, ändras.

Vad menas med att kreditera faktura?

Att kreditera en faktura betyder att fakturan stryks eller att värdet reduceras. En faktura är en leverantörs krav på betalning av en produkt (tjänst eller vara), men om produkten returneras, behöver kompenseras, har skador eller liknande kan värdet behöva justeras. Säljaren kan då antingen stryka fakturan vilket innebär kreditering som återbäring. Eller så kan säljaren ändra fakturans värde, då krediteras fakturan som en justering.

Kreditera ett konto

När det kommer till kreditering inom bokföring behöver det inte alltid innebära att ett värde reduceras. Du kan kreditera olika konton vilket får olika konsekvenser.

  • Om du krediterar ett skuldkonto innebär det att skulden ökar
  • Om du krediterar ett tillgångskonto minskar värdet på tillgångarna.
  • Om du istället krediterar ett intäktskonto innebär det att värdet på intäkterna ökar.
  • Likaså reduceras kostnaderna om du krediterar ett kostnadskonto.
Uppdaterad 2023-06-07