Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Kreditera

2023-06-07

Vad menas med att kreditera?

Inom bokföring innebär att kreditera att minska en tillgång eller kostnadspost. Varje verifikat bokförs alltid med en debet- och en kreditpost. Att kreditera innebär att minska tillgångar eller kostnader, exempelvis på bankkontot.

En kreditering av en faktura utgör kompensation för en tidigare felaktig faktura eller skada. Säljaren är skyldig att betala ersättning till köparen. För att genomföra detta skickas en kreditfaktura, vilken fungerar precis tvärtom jämfört med en vanlig kundfaktura.

Vad menas med att kreditera faktura?

Vill du anpassa en faktura som du redan har skickat till en kund? I dessa fall och om du vill stryka en faktura behöver du kreditera fakturan. Det kan uppstå om produkten du har såld returneras av kunden, har skador eller liknande.

Kreditfakturan till köparen kallas också kreditnota. När man får en kreditnota kan man få betalt av leverantören eller alternativt kan man använda kreditnotan för att kreditera en del av en ny faktura.

Makulera eller kreditera faktura

Har du istället inte utfört arbete och kunden bestrider fakturan? I så fall kan det vara mer lämpligt att makulera fakturan. Det innebär att det inte finns en verifikation i bokföringen.

Kreditera ett konto (vid bokföring)

När det kommer till kreditering vid bokföring behöver det inte alltid innebära att ett värde reduceras. Du kan kreditera olika konton vilket får olika konsekvenser.

  • Om du krediterar ett skuldkonto innebär det att skulden ökar
  • Om du krediterar ett tillgångskonto minskar värdet på tillgångarna.
  • Om du istället krediterar ett intäktskonto innebär det att värdet på intäkterna ökar.
  • Likaså reduceras kostnaderna om du krediterar ett kostnadskonto.
Uppdaterad 2024-02-07