Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Kreditera

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 20 maj 2024

Vad innebär att kreditera?

Kreditera är en bokföringsterm som betyder att man minskar något, exempelvis en tillgångs- eller kostnadspost. Motsatsen är ordet debitera som betyder att man ökar något.

Vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura är en faktura som utställs för att korrigera en tidigare felaktig faktura eller för att ge kompensation för tidigare fel. En kreditfaktura fungerar på så sätt som en motsatt faktura där man kvittar en tidigare skuld mot ersättning.

Kreditfakturan till köparen kallas också kreditnota. När man får en kreditnota kan man få betalt av leverantören eller alternativt kan man använda kreditnotan för att kreditera en del av en ny faktura.

Makulera eller kreditera faktura

Har du istället inte utfört arbete och kunden bestrider fakturan? I så fall kan det vara mer lämpligt att makulera fakturan. Det innebär att det inte finns en verifikation i bokföringen.

Kreditera ett konto (vid bokföring)

När det kommer till kreditering vid bokföring behöver det inte alltid innebära att ett värde reduceras. Du kan kreditera olika konton vilket får olika konsekvenser.

  • Om du krediterar ett skuldkonto innebär det att skulden ökar
  • Om du krediterar ett tillgångskonto minskar värdet på tillgångarna.
  • Om du istället krediterar ett intäktskonto innebär det att värdet på intäkterna ökar.
  • Likaså reduceras kostnaderna om du krediterar ett kostnadskonto.