Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Kundreskontra | vart hittar jag det?

2020-06-23

Definition | Vad är reskontra

Reskontran - en databas

Reskontra är en så kallad sidoordnad bokföring som företag använder för att få mer information om kunder, leverantörer och löner. En reskontra används som ett komplement till din vanliga redovisning och hjälper dig att få en överblick över ett specifikt område.

Vill du få en bättre förståelse om dina kunder och hur faktureringen har sett ut? I så fall ska du titta på kundreskontran.

Vanliga typer av reskontror är kundreskontra och leverantörsreskontra.

Kundreskontra

Kundreskontran ger dig en överblick över tillgångsposten av kundfordringar. I kundreskontran samlar du information om dina kunder: betalda och obetalda fakturor, returer och påminnelser, med mera.

Innehållet i kundreskontran kommer att vara lika med de obetalda kundfakturorna vid avstämningstillfället. En regelbunden avstämning av kundreskontran ger dig en överblick över vilka fakturor som ännu inte är betalda - på så sätt kan det hjälpa dig att påminna dina kunder att betala i tid.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran fungerar på samma sätt som kundreskontran, fast du får en överblick över dina leverantörsskulder istället. I leverantörsreskontra samlar du uppgifter om dina leverantörer: betalda och obetalda fakturor, kreditfakturor, med mera.

Leverantörsskulder är en skuldpost, till skillnad från kundfordringar som är en tillgångspost i din bokföring.

På samma sätt som med kundreskontran är det bra att göra regelbundna avstämningar i leverantörsreskontran för att se att du har betalat dina leverantörer i tid.

Varför behöver man lägga till kundreskontra i en factoring-ansökan?

Innan långivare beslutar sig för att bevilja finansiering vill de bilda sig en bild av framtida återbetalningsförmåga. Den företagsinformation som de brukar ha tillgång till är företagets resultat- och balansräkning, och andra ordinarie beräkningar som kassaflödesanalys. Dessa datapunkter ger inte en lika bra detaljbild över vilka kunder företaget har.

För att långivare (till exempel factoringbolag) ska kunna fatta ett beslut kan de kräva att du delar med dig av ett kundreskontra. Där information om nuvarande fakturering till kunder ingår.

Ett kundreskontra är framförallt relevant i bedömningen om och vilka villkor du kan få för factoring. Factoringbolaget kommer göra en bedömning om vilka fakturor går att sälja och i den bedömningen vill man gärna förstå slutkunder och huruvida de betalar sina fakturor.

» Mer om: Hur du kan få bäst villkor på att sälja fakturor

Hur laddar man ner kundreskontran?

Reskontra kan laddas ner via ditt bokföringsprogram. Alla program fungerar annorlunda, så vi har sammanställt en översikt över de vanligaste bokföringsprogrammen.

  • Fortnox: Ladda ner PDF av Reskontralista (Länk) - du kan välja att ladda ner all positioner för att få en helhetsbild
  • Visma eEkonomi: Ladda ner PDF av Reskontralista under “Utskrifter” - “Reskontra” (Länk)
  • Bokio: Ladda ner PDF av huvudbok (Länk). Huvudboken innehåller den information som ingår i kundreskontran

Om ditt bokföringsprogram inte har stöd för att ladda ner PDF:er funkar det även att du tar en skärmdump av en lista över dina fakturor och lägger till denna i din ansökan.

Om du har frågor eller funderingar över hur du ska lägga till reskontra i din ansökan kan du alltid nå oss på Krea via mail, chatt eller telefon.

Övrigt om reskontra

Även om reskontra kan vara bra att använda sig av så är det inte tvingande enligt Bokföringslagen att använda sig utav det. Däremot kan reskontran vara väldigt användbart för att hålla koll på sina räkenskaper, särskilt om du har många transaktioner i ditt företag.

Uppdaterad 2023-10-27