Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Betalningsanmärkningar, A-mål och E-mål

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 20 juni 2024

Definition

En betalningsanmärkning är en notering på en privatperson eller ett företag att denne inte har betalat sina skulder i tid. Betalningsanmärkningen finns hos registret hos ett kreditupplysningsföretag som t ex UC, Creditsafe eller Bisnode.

Det är inte Kronofogden som registrerar betalningsanmärkningar, utan kreditupplysningsföretag hämtar uppgifter från Kronofogden. Det är sedan dessa uppgifter som ligger till grund för registreringen av betalningsanmärkningar.

Typer av betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar kan delas upp i två typer:

  • Allmänna mål, A-mål- Dessa handlar skulder till aktörer i den offentliga sektorn, dvs. staten eller kommunen. T ex kan det handla om avgifter, böter, skatter eller studiemedel. Dessa mål leder inte direkt till att en betalningsanmärkning registreras utan att man först har fått en möjlighet att invända mot eller betala den. (Läs nedan om hur en betalningsanmärkning uppstår).
  • Enskilda mål, E-mål - Dessa uppkommer när man inte har betalat skulder till privata företag. Det kan t ex handla om hyra, leverantörsskulder eller köpta varor.

Hur lång tid tar det innan man får en betalningsanmärkning?

Vid enskilda mål, E-mål så uppstår en betalningsanmärkning när ett företag ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att det ansökande företaget (borgenären eller långivaren) kräver gäldenären på betalning för exempelvis en obetald faktura.

Hur lång tid det tar beror i så fall på kredittiden på fakturan. Har du 30 betaldagar, men inte betalat fakturan efter flera påminnelser så kan du få en betalningsanmärkning ungefär 30 dagar efter fakturan har gått ut.

Inkasso före betalningsföreläggande

Ofta har borgenären redan försökt få in betalningen genom att driva skulden till inkasso. Först efter att detta har misslyckats brukar man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Betalningsanmärkning hos privatpersoner

För privatpersoner uppstår inte en betalningsanmärkning lika lätt då Kronofogden först måste ha godkänt en betalningsföreläggande.

Hur vet du om du har en betalningsanmärkning?

Om du är osäker på om du har en betalningsanmärkning kan du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. De största av dessa är Upplysningscentralen (UC), Dun&Bradstreet och Creditsafe.

Besök också integritetsskyddsmyndigheten för att få en mer utförlig lista av olika kreditupplysningsföretag i Sverige.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

För företag så finns en betalningsanmärkning kvar i 5 år. Om du betalat tillbaka dina skulder, dvs du har gått igenom en skuldsanering, så finns även detta kvar i 5 år från den dagen skuldsaneringen inleddes.

För privatpersoner finns betalningsanmärkningar kvar i 3 år. Detta är relevant eftersom personer som driver enskild firma ofta får kreditupplysningar på sig som privatpersoner.

Vad innebär det för mitt företag?

Det kan vara svårare för företag att sälja fakturor eller ta ett företagslån med betalningsanmärkning. Det kan också påverka påverka relationen med befintliga eller nya partners. Betalningsanmärkningar signalerar om svårigheten med betalningar, vilket kan leda till svårigheter att få gynnsamma betalningsvillkor eller att få köpa på avbetalning hos dina leverantörer. Det kan även leda till att färre långivare är intresserade när du vill sälja fakturor.

Inte ett måste att vända sig till inkasso

Tänk på att företag inte är skyldiga att först påminna om betalning och driva ett ärende hos inkasso, innan de direkt vänder sig till Kronofogden. Däremot är det god företagssed att följa stegen ovan så att ingen ska behöva få en betalningsanmärkning i onödan.

Bestrid betalningsanmärkningen

Om du tycker att betalningskravet är felaktigt kan du bestrida det hos både Kronofogden och kreditupplysningsföretaget. Det kan t ex varit så att du faktiskt har betalat skulden i tid, eller att någon annan har varit betalningsskyldig.

Hur undviker jag att få en betalningsanmärkning?

  • Betala i tid - När du vet att du inte kommer att vara lika närvarande för att ta emot fakturor mm, är det extra viktigt att tänka på betalningar. Tänk på att t ex ha en plan för när du åker på semester, och håll goda kommunikationsvägar gentemot dina leverantörer så att missförstånd kan undvikas.
  • Bestrid på en gång - Om du vet att något inte stämmer med ett betalningsföreläggande så bör du bestrida detta på en gång. Dels hos företaget som ansökt om betalningsföreläggande men även hos Kronofogden, inkassoföretaget och kreditupplysningsföretaget. Om du inte bestrider så medger du indirekt att du är skyldig till betalningssvårigheten.