Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Orderfinansiering

2023-06-07

Vad är orderfinansiering?

Orderfinansiering är en finansiell lösning som hjälper företag att finansiera sina inköp och ordrar. Ett annat sätt att beskriva orderfinansiering är att företag får låna pengar för att kunna leverera en order. Vid en order kan företaget behöva betala för inköp och investeringar, och att få tillgång till externt kapital kan i detta fall vara hjälpsamt. Orderfinansiering kan även kallas leverantörsfinansiering.

Orderfinansiering kan vara särskilt användbart för:

Genom orderfinansiering kan företaget förbättra sin likviditet eftersom det ger dem möjlighet att frigöra kapital som annars hade varit bundet i en order. Detta ger företaget möjlighet att ta på sig fler och större ordrar, expandera verksamheten och upprätthålla ett stabilt kassaflöde.

Vilka lösningar finns det för orderfinansiering?

En vanlig lösning till orderfinansiering är factoring - fakturaköp. Genom factoring kan företaget sälja sina fakturor och på så sätt snabbt få in pengar på kontot. När företag säljer sina fakturor får de oftast in pengarna på kontot inom 1-2 dagar. Företaget kan ofta välja själv hur många fakturor som ska säljas och hur ofta.

Genom orderfinansiering genom factoring får företaget mer tid över till att driva verksamheten och skapa tillväxt. Factoring frigör kapital för investeringar, minskar administrativa kostnader och kreditrisken samt optimerar likviditeten.

Villkor vid orderfinansiering

Villkoren för orderfinansiering kan skilja sig mellan olika banker och långivare. Beroende på avtal och överenskommelse kan avgifter, räntor och andra villkor tillkomma. Det är viktigt som företag att utvärdera och jämföra olika alternativ för att kunna välja det alternativ som passar bäst utifrån ditt företags situation.