Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Orderfinansiering

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 15 februari 2024

Vad är orderfinansiering?

Orderfinansiering är en finansiell lösning som hjälper företag att finansiera sina ordrar. Ett annat sätt att beskriva orderfinansiering är att en företagare vill låna till företaget för att kunna leverera en order.

Vid en order kan företaget behöva betala för inköp och investeringar, och att få tillgång till externt kapital kan i detta fall vara hjälpsamt. Orderfinansiering kan även kallas leverantörsfinansiering.

Orderfinansiering kan vara särskilt användbart för:

  • Små- och medelstora företag
  • Företag i en tillväxtfas
  • Företag med stora ordrar att hantera.

Genom orderfinansiering kan företaget förbättra sin likviditet eftersom det ger dem möjlighet att frigöra kapital som annars hade varit bundet i en order. Detta ger företaget möjlighet att ta på sig fler och större ordrar, expandera verksamheten och upprätthålla ett stabilt kassaflöde.

Vilka lösningar finns det för orderfinansiering?

Det finns två möjliga sätt hur företag kan finansiera nya order:

  • Orderfinansiering genom factoring: Genom factoring kan företaget sälja sina fakturor och på så sätt snabbt få in pengar på kontot. När företag säljer sina fakturor får de oftast in pengarna på kontot inom 1-2 dagar. Företaget kan ofta välja själv hur många fakturor som ska säljas och hur ofta. Det innebär att företaget får in likvida medel för nya ordern redan i början och kan använda dessa för att köpa in varulager.
  • Orderfinansiering genom företagslån: Genom ett företagslån kan företaget ta in extern finansiering för att utföra en ny order. Vissa order leder inte direkt till en faktura som kan skickas till kunden. I dessa fall är det mer lämpligt att först finansiera inköp med ett företagslån.

Villkor vid orderfinansiering

Villkoren för orderfinansiering kan skilja sig mellan olika banker och långivare. Beroende på avtal och överenskommelse kan avgifter, räntor och andra villkor tillkomma. Det är viktigt som företag att utvärdera och jämföra olika alternativ för att kunna välja det alternativ som passar bäst utifrån ditt företags situation.

En förenkelt regel är att du som företagare inte ska lägga mer än 5% av omsättningen på finansieringskostnaden. För att undvika att mycket av marginalen försvinner. Det innebär att du borde hitta en factoringlösning som kostar maximalt 2-3% per månad.