Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Verklig huvudman

2020-09-11

Vad är verklig huvudman?

Den person som har ytterst kontroll över företaget kallas verklig huvudman. Kontroll eller inflytelse är uppnått om personen genom aktieägaravtal eller liknande har bestämmande rätt att utnämna företagsledningen.

Europaparlamentets direktiv innehåller även mer konkreta bestämmelser som fastslår att ett aktieinnehav på 25% + 1 aktie ska vara en indikation på direkt ägande. Med andra ord ska du registrera alla fysiska personer som har mer än 25% andel av företaget som verkliga huvudmän.

Det kan finnas undantagsfall där det inte går att identifiera en fysisk person som har övergripande kontroll över företaget. I sådana fall kan VD eller andra ledande befattningshavare utses som verkliga huvudmän.

Anmälan av verklig huvudman sker hos Bolagsverket

Anmälan av verklig huvudman görs hos Bolagsverket och kan göras på deras hemsida. Anmälan kostar 250 kronor.

Register över verkliga huvudmän hos Bolagsverket är offentliga och tillgängliga för alla. Utöver personen och dess personnummer anges även information om omfattning av kontroll och på vilket sätt personen har inflytelse över företaget.

Verklig huvudman i aktiebolag

Alla aktiebolag måste registrera verkliga huvudmän inom fyra månader från företagets registrering.

Vissa långivare, och även kunder, kan ha som krav att aktiebolaget har verkliga huvudmän registrerade för att ingå en affärsförbindelse.

» Se alla långivare som erbjuder: Företagslån till aktiebolag

Verklig huvudman i handelsbolag

Alla handelsbolag (och därmed också kommanditbolag) måste registrera verkliga huvudmän inom fyra månader från företagets registrering.

Även om ni äger ett mindre handelsbolag, och till exempel upprättar ett förenklat årsbokslut, finns krav på registrering av verkliga huvudmän.

» Se alla långivare som erbjuder: Företagslån till handelsbolag

Verklig huvudman i enskilda firmor

Enskilda firmor behöver inte registrera verkliga huvudmän.

Det är tydligt att personen som innehar den enskilda firman är ägaren av företaget och därmed den verkliga huvudmannen. Därför slipper ni registrera det.

Hur funkar det för resterande företagsformer?

Verklig huvudman är ett initiativ som grundar sig i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför är det krav för nästintill alla företag att anmäla vem/vilka de verkliga huvudmännen är.

Undantag från att ha en verklig huvudman finns i följande fall:

  • Börsnoterade aktiebolag
  • Enkla bolag och enskilda näringsidkare
  • Offentligrättsliga juridiska personer
  • Ideella föreningar
  • Dödsbon och konkursbon
Uppdaterad 2024-02-13