Krea

Sv
  • Sv
  • En

Verklig huvudman

2020-09-11

Definition

En verklig huvudman är den person, eller de personer, som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Exempel på en verklig huvudman är någon som inom företaget har:

  • Mer än 25% av alla rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.
  • Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller andra befattningshavare.

Den verkliga huvudmannen kan ha befattningar inom företaget som till exempel VD eller styrelseledamot. Den verkliga huvudmannen ska alltså vara en fysisk person.

För att göra en ansökan om företagslån eller fakturaköp hos Krea behöver du vara den verkliga huvudmannen för det ansökande företaget. Identifiering sker via BankID.

Hur vet jag vem som är verklig huvudman på företaget?

Den verkliga huvudmannen står med i företagets aktiebok eller bolagsordning. Saknas den verkliga huvudmannen ska man registrera en sådan till Bolagsverket.

Hur anmäler man en verklig huvudman till företaget?

Anmälan om verklig huvudman görs på Bolagsverket och det kan göras på deras hemsida www.bolagsverket.se.

Är det krav på att ha en verklig huvudman?

Verklig huvudman är ett initiativ som grundar sig i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför är det krav för företag att ha en verklig huvudman, så att myndigheter kan ta reda på vem det är som egentligen står bakom företaget.

Undantag från att ha en verklig huvudman finns i följande fall:

  • Börsnoterade aktiebolag
  • Enkla bolag och enskilda näringsidkare
  • Juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande
  • Ideella föreningar
  • Dödsbon och konkursbon

Uppdaterad 2022-04-28