Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Inkasso

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 12 februari 2024

Definition

En inkasso är en uppmaning om att betala en faktura eller annan betalning passerat förfallodatumet. En sådan uppmaning kallas för ett inkassoärende, och ofta är det ett externt företag, ett inkassobolag, som hjälper företaget som vill ha betalt.

Det säljande företaget kan också välja att försöka driva in skulden själv, men anlitar ofta ett inkassobolag som sköter det istället. Dels sparar det säljande företaget tid på det, dels bevarar man relationen till den betalningsskyldige kunden.

Inkassobolag

Inkassobolag är företag vars verksamhet bland annat är att driva in betalningar åt andra företag. Tillvägagångssätten för inkasso är styrda av lagar och allmänna råd, vilket gör att inkassobolagen inte får göra hur de vill under ett inkassoärende.

Företag som har inkassotjänster i sitt sortiment brukar erbjuda andra, relaterade tjänster också, såsom fakturering, factoring, betalningstjänster, och så vidare. Många inkassobolag förstår vikten av att hjälpa sina kunder, det säljande företaget, att behålla kundrelationer. Därför lyfter de också god service och professionalitet i sitt bemötande med kunder.

God inkassosed

Ett inkassobolag ska följa god inkassosed när de bedriver verksamhet med inkasso, och i sin kontakt med den betalningsskyldige. Detta innebär bland annat att inkassobolaget inte får utsätta gäldenären för onödiga kostnader eller trakasserier.

De ska också ha en god ton med gäldenären samtidigt som de lämnar korrekt och riktig information till denne. Om du som betalningsskyldig ställer en fråga till inkassobolaget så ska de svara dig utan onödiga dröjsmål.

Tillsynsmyndigheten för de flesta inkassobolag är Datainspektionen. Om det är banker som bedriver inkasso så är det istället Finansinspektionen som brukar vara tillsynsmyndigheten.

När får man skicka ett inkassokrav?

Det säljande företaget kan ta kontakt med ett inkassobolag under när följande kriterier har blivit uppfyllda:

  • Det finns anledning att tro att slutkunden inte kommer att betala det ursprungliga beloppet
  • Kravet inte är bestridit sedan tidigare

Innan gäldenären tar kontakt med ett inkassobolag för att driva ett ärende mot dig som gäldenär, är det god företagssed att företag själv försöker att påminna om betalning. Det är alltså först när betalningspåminnelsen inte hjälper som företag brukar välja att gå vidare med ett inkassokrav.

Den första punkten innebär att betalningen inte ska ha varit gjord av gäldenären för att inkassobolaget ska kunna skicka ett inkassokrav. För dig som är betalningsskyldig kan du styrka betalningen till inkassobolaget genom att till exempel visa ett kontoutdrag.

Hur ska inkassokravet se ut?

Inkassokrav ska ha en särskild utformning och innehåll enligt inkassolagen. Den ska enligt 5§ innehålla:

  • Tydlig uppgift om den betalningsskyldiges namn
  • Tydlig uppgift om grunden för skulden eller fordran
  • Vad som fordras (beloppet)
  • Vad som fordras i ränta - här inkluderar man upplupen ränta, räntesatsen som räntesumman är baserad på, samt den tid och belopp som räntan är baserad på
  • Vad som krävs i ersättning för kostnader
  • Tidsfrist för att betala eller bestrida inkassokravet - man ska ha minst 8 dagars förfallodagar från den dagen inkassokravet skickades

Avgiften som inkassobolaget får ta är reglerat till max 180 kr i inkassolagen.

Att bestrida ett inkassokrav

Om du tycker att inkassokravet är felaktigt kan du göra ett bestridande till inkassobolaget. Bestridandet måste då vara på saklig grund. Sakliga grunder kan vara att du redan har betalat fordringsägaren, att du inte har fått hem någon vara, eller att du inte har ingått i ett avtal med det säljande företaget.

Under tiden som bestridande pågår så kan inkassobolaget inte driva ärendet vidare mot Kronofogden. Ett alternativ om man som gäldenär inte har möjlighet att betala skulden, är att man ber om en amorteringsplan. Detta är dock inget som varken inkassobolaget eller det säljande företaget är skyldiga att gå med på.

Vad händer efter inkasso?

Om fordringsägaren mot förmodan inte får in sin betalning trots en inkassokrav, så kan denne vända sig till Kronofogden. Kronofogden tar då rättsliga medel för att hjälpa att driva in skulden. Gäldenären riskerar då att få en betalningsanmärkning.

Factoring inkasso

Använder sig ditt företag av företagsfinansiering genom fakturaköp/factoring för vissa eller några av era fakturor mot kund kan det ingå i tjänsten att factoringbolaget som köper fakturan sköter påminnelser och inkassokrav.