Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Kassalikviditet

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 19 december 2023

Definition Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Nyckeltalen används inom företagsfinansiering och av långivare som vill få en bättre förståelse av ett företags betalningsförmåga. Är Kassalikviditet mer än 100%? I så fall har ditt företag förmåga att betala alla kortfristiga skulder med tillgångar som är tillgängliga direkt.

Kassalikviditet | Formel

Du kan beräkna kassalikviditet genom att dela totala kortsiktiga tillgångar med totala kortfristiga skulder.

Kassalikviditet = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder * 100

I omsättningstillgångar ingår alla tillgångar som är tillgängliga inom kort tid, till exempel inom 30 dagar. Vanligtvis inkluderas kundfordringar, kassa och liknande tillgångar i detta.

I kortfristiga skulder ingår alla skulder som förfaller under samma tidsperiod, till exempel kommande 30 dagar.

Exempel: Så räknar man ut kassalikviditet

Ett aktiebolag har kundfordringar på 300 000 kronor. Och en kassa på 55 000 kronor. Företaget ska samtidigt betala räkningar till leverantörer om 400 000 kronor.

 • Omsättningstillgångar: 355 000 kronor
 • Kortfristiga skulder: 400 000 kronor
 • Kassalikviditet: 88.75%

Hur kan man förbättra sin likviditet och nyckeltalet?

Som företag finns det många saker att göra för att direkt förbättra kassalikviditeten. Några exempel är:

 1. Betalningsvillkor - Se om det är möjligt att minska på betalningsvillkoren på dina kundfakturor så att du kan få pengarna fortare. På samma sätt kan du försöka att få upp betalningsfristen för leverantörsfakturor så att du kan köpa extra andrum i likviditetsbudgeten.
 2. Minska varulagret - Ha så lite varulager som möjligt utan att det påverkar försäljningen eller kundupplevelsen negativt. Här kommer noggranna säljprognoser och inventering in i bilden. Att vara “agil” i sitt varulager och inte binda upp för mycket av sin kapital är en av de största utmaningarna för exempelvis många e-handlare.

  Som ett B2B-företag kan du istället försöka dela upp försäljningstillfällen över året så att företaget får en jämnare likviditet. Men vet företaget att det har många tillfällen på året då utbetalningarna ökar kan företaget försöka matcha dessa med försäljningen också.
 3. Utforska betalningssätt - Trots att fakturabetalning är det vanliga, kan företaget alltid erbjuda sina kunder att betala via kontanter, kort eller direkt banköverföring. Många företag ger extra incitament för kunderna att göra detta, till exempel att de slipper fakturaavgiften eller att det får ett rabatterat pris.

  Om ditt företag är baserad på en prenumeration kan du också hjälpa dina kunder att sätta upp automatiska autogirobetalningar.
 4. Utöka bufferten - Precis som många föreslår att du gör för din privatekonomi, så kan företag spara ihop en kassabuffert så att det har råd att betala för oförutsedda utgifter. När du fyller i mallen för likviditetsbudgeten kan du exempelvis lägga in en extra rad för buffert under utbetalningar. På detta sätt vet du att det åtminstone finns ett visst utrymme för oförutsedda utgifter.
 5. Sök finansiering som förbättrar likviditet - Finansiering används allt oftare för att öka likviditeten i företaget. För företag med mindre marginaler och hög tillväxt är factoring en bra lösning, då företaget får extra likviditet vid ett nytt försäljningstillfälle. Om ni har stora investeringar, till exempel behöver köpa en grävmaskin, kan det löna sig att leasa maskinen istället för att köpa den. Vilket leder till att ni inte behöver investera hela beloppet på första dagen. En checkkredit är en bra finansieringslösning om ni är osäkra på om kassaflödet kommande månader räcker till eller om ni vill ha en extra buffert för osäkra tider.
 6. Planera din likviditet - Exempelvis kan du spara ihop så att du har en buffert i kassan. Med en mall för likviditetsbudget kan du planera för dina inbetalningar och utbetalningar och på så sätt undvika att hamna i en kassaflödeskris.

» Ta del av en gratis likviditetsbudget mall: Likviditetsbudget