Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Likviditetsbudget Mall

2020-04-29

Ta del av en gratis likviditetsbudget-mall för ditt företag

Oavsett hur resultaten ser ut så är kassaflödet företagets livlina. Framförallt om man vill ta in ny finansiering i företaget. Därför erbjuder vi en enkel likviditetsbudget-mall gratis för att underlätta för dig som företagare att ha koll på ditt kassaflöde och förbereda relevant underlag för kommande bankmöten.

Ladda ner vår excel-mall för likviditetsbudget:

Likviditetsbudget mall

Vad är en likviditetsbudget?

Varför: En likviditetsbudget hjälper dig att hålla koll på pengarna (likviderna) som flödar in och ut genom företaget. Detta kallas också för ditt företags kassaflöde. Kort sagt är kassaflödet summan av inbetalningar minus utbetalningar.

Kassaflöde = inbetalningar - utbetalningar

Vad innehåller det: Vanligtvis visar en likviditetsbudget hur många inbetalningar och utbetalningar som sker månadsvis. Dessutom vill man gärna förstå hur stor likvida medel det finns vid periodens början och om kassan är tillräckligt stort att täcka kassaflödet. Utöver ovan, ska ett bra likviditetsbudget innehålla följande uppgifter:

 • Factoring - använder företaget factoring? I så fall vill man gärna se fördelen med det även i budget. Inbetalningar från factoring sker samma dag man skickar ut fakturor, istället för att företaget behöver vänta 30-90 dagar.
 • Checkkredit - har företaget ett limit genom en checkkredit? I så fall vill man gärna kunna beräkna om och i vilken utsträckning checkkrediten behöver användas.
 • Amortering av lån - har företaget befintligt finansiering/företagslån? I så fall vill man gärna kunna se hur likviditeten påverkas om man till exempel ändrar på amorteringstakten.

Vilka delar av kassaflödet kollar man på: Det är industristandard att kassaflödet i en likviditetsbudget delas in i tre delar:

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten - Innehåller inbetalningar från försäljning och utbetalningar till leverantörer eller fasta utgifter (t ex hyra eller löner till personal).
 • Kassaflöde från investeringsverksamheten - Innehåller så kallade Capex ("Capital expenditure") vilket är investeringar i anläggningstillgångar. Detta kan till exempel vara en investering in en ny produktionsanläggning. Även kassaflöde från företagsförvärv eller avyttringar av andelar i relaterade företag ingår i kassaflödet från investeringsverksamheten.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten - Innehåller räntebetalningar och amortering av krediter och checkkrediten. Dessutom ingår oftast skatter och frivilliga in- eller utbetalningar som en del av finansieringsverksamheten. Frivilliga in- eller utbetalningar avser ofta aktieägartillskott, koncernbidrag och/eller utdelningar till ägare.

Skillnad mot en resultatbudget: Till skillnad från en resultatbudget som visar företagets resultat på lång sikt, visar likviditetsbudgeten ditt kassaflöde på kort sikt. Intäkterna kan vara i form av likvida medel som fortfarande kan vara hos kunden, som till exempel när du har sålt på kredit.

Detsamma gäller för kostnader: dessa kan ha uppstått i ditt företag då du exempelvis har blivit fakturerad. Detta är dock ingenting som påverkar ditt kassaflöde förrän den dagen du faktiskt betalar fakturan. I kostnader räknas också avskrivning in, vilket inte heller påverkar ditt kassaflöde förutom den dagen då du betalar för inventariet eller maskinen. Resultatet blir då intäkter minus kostnader.

Resultat = intäkter - kostnader

Likviditetsbudgeten är alltså minst lika viktig som resultatbudgeten, även om man oftare läser om ett företags resultat. Däremot kommer likviditetsbudgeten ofta på tal inom ett företag mellan beslutsfattarna.

När kan det vara bra att använda en mall för likviditetsbudget?

En mall för likviditetsbudget kan man använda om man bättre vill förstå företagets kassaflöde. Många banker och långivare kräver även att se en likviditetsbudget som en del av deras kreditprövningsprocess. Vår mall är en förenklad version som innehåller de viktigaste posterna och passar därför förslagsvis bra för små- till mellanstora företag.

Större företag med tusentals transaktioner varje månad använder oftast inbyggda funktioner från deras bokföringsprogram och/eller ERP system.

Hur använder man mallen för likviditetsbudget?

Mallen för likviditetsbudgeten är helt gratis och fri att användas när som helst.

Enklast använder du vår mall i tre steg:

 1. Börja med att fylla i uppgifter om företagets försäljning och kassaflöde från löpande verksamheten (rad 9-23 i Excel mallen).
 2. Fundera över vilka investeringar företaget ska göras under kommande månader. Dessa kan tas upp som tillgångar i balansräkningen och skrivs av löpande därefter. Det innebär att utgifter inte har en direkt påverkan på resultaträkningen (dvs. vinsten minskar inte), men det leder fortfarande till en utbetalning och påverkar därmed kassaflödet.
 3. Lägg till information om befintligt finansiering (rad 33-48 i Excel mallen).

Är det någon post som inte gäller för ditt företag så kan du ta bort raden eller lämna den tom. Om det saknas någon post kan du bara lägga till en. Gör detta för alla månader.

På rad 53-58 ser du till slut huruvida företaget har tillräckligt med likvida medel eller om ni till exempel behöver använda en del av checkkrediten.

5 tips för att förbättra din likviditet

Här har vi på Krea samlat några tips för företag som ofta upplever att de har det svårt att få ihop kassaflödet. Tipsen är allmänna och det är inte säkert att alla tipsen är relevanta för dig. Gå igenom punkterna samtidigt som du kollar på din ifyllda mall för likviditetsbudget - om inte annat så för att få idéer till hur du kan förbättra din likviditet.

 1. Betalningsvillkor - Om det är möjligt att minska på betalningsvillkoren på dina kundfakturor så att du kan få pengarna fortare? På samma sätt kan du försöka att få upp betalningsfristen för leverantörsfakturor så att du kan köpa lite extra andrum i likviditetsbudgeten.
 2. Minska varulagret - Ha så lite varulager som möjligt utan att det påverkar försäljningen eller kundupplevelsen negativt. Här kommer noggranna säljprognoser och inventering in i bilden. Att vara “agil” i sitt varulager och inte binda upp för mycket av sin kapital är ett av de största utmaningarna för exempelvis många e-handlare.

  Som ett B2B-företag kan man istället försöka dela upp försäljningstillfällen över året så att man får en jämnare likviditet. Men vet man att man har många tillfällen på året då man har fler utbetalningar kan man försöka matcha dessa med försäljningen också.
 3. Utforska betalningssätt - Trots att fakturabetalning är det vanliga, kan man alltid erbjuda sina kunder att betala via kontanter, kort eller direkt banköverföring. Många företag ger extra incitament för kunderna att göra detta, till exempel att de slipper fakturaavgiften.

  Om ditt företag är baserad på en prenumeration kan du också hjälpa dina kunder att sätta upp automatiska autogirobetalningar.
 4. Utöka bufferten - Precis som många föreslår att man gör för sin privatekonomi, så kan man spara ihop en kassabuffert så att man har råd att betala för oförutsedda utgifter. När du fyller i mallen för likviditetsbudgeten kan du exempelvis lägga in en extra rad för buffert under utbetalningar. På detta sätt vet du att det åtminstone finns ett visst utrymme för oförutsedda utgifter.
 5. Sök finansiering som förbättrar likviditet - Finansiering används allt oftare för att öka likviditeten i företaget. För företag med mindre marginaler och hög tillväxt är factoring en bra lösning, då man just får extra likviditet vid ett nytt försäljningstillfälle. Om ni har stora investeringar, till exempel behöver köpa en grävmaskin, kan det löna sig att leasa maskinen istället för att köpa den. Vilket leder till att ni inte behöver investera hela beloppet på första dagen. En checkkredit är en bra finansieringslösning om ni är osäkra på om kassaflödet kommande månader räcker till eller om ni vill ha en extra buffert för osäkra tider.

Krea kan hjälpa att öka likviditet i företaget

Utöver verktyg som denna mall för likviditetsbudget (likviditetsprognos mall) så hjälper vi på Krea direkt företag att förbättra sin likviditet. Detta genom vår finansieringstjänst där företag kan maximera sina chanser att få de bästa villkoren för företagslån, checkkredit, leasing och/ eller factoring. Genom en ansökan kan du ta del av förslag på olika produkter från 30+ banker och långivare.

Uppdaterad 2023-07-31