Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Räkenskapsår

2023-06-07

Vad är ett räkenskapsår?

Ett räkenskapsår är den period som används för att sammanfatta och rapportera företagets ekonomiska resultat. Ett räkenskapsår är 12 månader och det är för denna period företaget alltså upprättar sitt bokslut eller sin årsredovisning. Genom att sammanställa sin ekonomi kan företag göra jämförelser över tid och få en förståelse för företagets ekonomiska utveckling och prestation.

Räkenskapsåret kan följa kalenderåret och sträcka sig från 1 januari till 31 december. Vid dessa bolagsformer är det ett krav av det måste följa kalenderåret:

  1. Enskilda näringsidkare
  2. Samfällighetsförvaltande juridiska personer
  3. Handelsbolag där fysisk person beskattas för hela eller delar av företagets inkomst

Förlängt räkenskapsår

Om företaget är nystartat kan räkenskapsåret bli förkortat eller förlängt. Ett förlängt räkenskapsår har en gräns på 18 månader. Förlängda räkenskapsår kan exempelvis användas under företagets första år, vid förvärv eller omstruktureringar samt vid ovanliga händelser som påverkar företaget ekonomiskt. När företaget avvecklar sin verksamhet får räkenskapsåret inte förlängas, det kan däremot förkortas.

Brutet räkenskapsår

När räkenskapsåret inte följer kalenderåret kallas det för brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår måste börja första datumet i månaden, pågå i 12 månader framåt och avslutas sista dagen i den avslutande månaden. Vilka månader det är kan du välja själv. Ett brutet räkenskapsår kan exempelvis pågå mellan 1 juni och 31 maj.

I princip får alla bolag och föreningar som inte räknades upp tidigare ha brutet räkenskapsår. Till exempel kan aktiebolag, ideella föreningar och handelsbolag välja att ha det. Är företaget nystartat krävs inte att du söker tillstånd hos Skatteverket för att få ha brutet räkenskapsår. Däremot är det i de flesta fall ett krav att ansöka om du vill byta till brutet räkenskapsår när du inte haft det tidigare.

Uppdaterad 2024-01-03