Krea

Kundfordring - fordran mot kund

2020-08-21

Definition

En kundfordran eller kundfordring innebär ett tillgodohavande hos dig som säljare hos en köpare. Ofta uppstår fordringen när du har utfärdat en faktura till köparen efter att du har levererat en produkt eller en tjänst.

En kundfordring räknas som en omsättningstillgång i din balansräkning eftersom de är kortfristiga med betalningsvillkor på mellan 15-90 dagar. I balansräkningen tas kundfordran upp inklusive moms. Kundfordringen upphör när säljaren har betalat fakturan, och du som säljare har istället fått pengarna på kontot.

Motsatsen till kundfordringar är leverantörsskulder.

Kundförluster och osäkra kundfordringar

Om kunden inte betalar kundfordringen så har få en så-kallad kundförlust. De kundfordringar där man är osäker på om kunden kommer att betala eller inte kallar man för osäkra kundfordringar.

Det är vanligt att ett säljande företag som säljer på faktura, gör en uppskattning av sina osäkra kundfordringar och kundförluster för att planera sitt kassaflöde.

När man som säljare befarar att man inte kommer att få betalt för en fordran så kallar man det för en befarad kundförlust. När det är klart att kunden inte kommer att betala kundfordringen kallar man det för en konstaterad kundförlust.

Kundfordringar och likviditet

Har man en hel del värde upplåsta i kassafordringar så kan det hämma likviditeten i din verksamhet. Detta gäller särskilt om dina kunder blir försenade med betalningarna. Genom att frigöra en del av kundfordringarna genom att t.ex. sälja fakturorna kan du förbättra företagets kassaflöde.

Uppdaterad 2023-05-31