Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Omsättning | Nettoomsättning

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 6 februari 2024

Vad är omsättning?

Omsättning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver företagets totala intäkter av försäljningen under en viss tid. Försäljningen kan vara av varor eller tjänster, kontant och fakturerad. Den totala omsättningen mäts oftast årsvis.

Det är viktigt att skilja på företagets omsättning och företagets vinst. Omsättningen är alla intäkter från försäljningen innan kostnader och utgifter dragits av. Vinsten däremot är det som finns kvar efter att kostnader dragits av på den totala försäljningen. Vanligtvis ses både till vinst och omsättning när företagets ekonomi analyseras.

Nettoomsättning

När man pratar om nettoomsättning menas företagets intäkter under en viss period där alla avdrag har gjorts, till exempel:

  • rabatter
  • returer
  • skatter
  • moms

Även intäkter som är inte relaterade till företagets huvudsakliga verksamhet är inte en del av nettoomsättningen. Till exempel intäkter från finansiella instrument och valutahandel ingår inte i begreppet.

Nettoomsättningen ger en mer exakt bild av företagets faktiska intäkter eftersom justeringar och avdrag har gjorts. Utifrån nettoomsättningen kan företaget analysera och jämföra sitt ekonomiska resultat.

Nettoomsättningen bokförs årligen och uppges i resultaträkningen.

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning

Innehåll