Krea
Utmärkt 4.7 / 5

3:12 regler - Entreprenörsskatten

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 7 juni 2024

3:12-reglerna i korthet:

  • 3:12-reglerna är svenska skatteregler som styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst för delägare i fåmansföretag. Reglerna syftar till att förhindra att tjänsteinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster och innebär att en del av utdelningen beskattas som tjänsteinkomst och en del som kapitalinkomst.
  • Ett fåmansbolag definieras som ”ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där högst fyra personer äger mer än hälften av rösterna i bolaget”. Närstående eller en grupp aktiva konsulter kan dock räknas som en person (mer om detta senare i denna artikel).

Många företagare med aktiebolag omfattas av entreprenörsskatten, de så kallade "3:12-reglerna". Systemet för entreprenörsskatt reglerar hur stor del av avkastningen som beskattas som kapitalinkomst kontra tjänsteinkomst.

Beskattning som kapitalinkomst och tjänsteinkomst

Utformningen av entreprenörsskatten innebär att en utdelning kan beskattas på två möjliga sätt:

  • Kapitalinkomst - beskattas vanligtvis med 30%, men vid utdelning från fåmansbolag endast med 20%
  • Tjänsteinkomst - kan beskattas så högt som 58%

En viss del av utdelningen beskattas som kapitalinkomst, och en annan del som tjänsteinkomst. De nivåer som anses vara rimliga kallas för gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning. Det kapital som överstiger gränsbeloppet blir beskattat som tjänst.

3:12 reglerna

Givet att kapitalinkomst skatten är lägre, vill man naturligt beskatta så mycket som möjligt med 20% i skattesats.

Men beloppet är begränsat. Och 3:12 reglerna bestämmer var gränsen går för just ditt företag.

Gränsbelopp för beskattning med kapitalinkomst

Utdelning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet styrs av följande parametrar:

  • Gränsbelopp enligt löneregeln: Lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme från tidigare år. Enligt denna regel uppgår gränsbeloppet till 50 procent av totalt utbetalda löner under ett kalenderår. Du kan även räkna sparat utrymme från tidigare år.
  • Gränsbelopp enligt förenklingsregeln: 2,75 * inkomstbasbeloppet.

Inkomstbasbeloppet för 2024 är 76 200 kronor, vilket innebär ett gränsbelopp om 204 325 kronor enligt förenklingsregeln.

Vilka företag omfattas av 3:12-reglerna?

3:12-reglerna gäller för fåmansbolag.

Ett fåmansbolag är ett aktiebolag som till stor del (över 50 procent) ägs av högst fyra personer. Flera närstående (bland annat makar, föräldrar och barn) räknas dock som en person i entreprenörsskattens ögon. Skatten gäller enbart entreprenörer, alltså företagare som själva arbetar för eller direkt bidrar till företagets vinst.

Man omfattas inte av entreprenörsskatten om man är passiv i ett företag. Detta gör att investerare och banker som äger bolag exkluderas. För att undgå entreprenörsskatten behöver man bevisa att man inte arbetat aktivt i företaget under de senaste fem åren.

Hur påverkar entreprenörsskatten företag?

Entreprenörsskatten har varit föremål för debatt eftersom många företagare anser sig betala högre skatt än andra grupper i samhället. 3:12-reglerna är dessutom komplicerade. Tillämpningen förändras kontinuerligt för att företag inte ska kunna kringgå beskattningen.

Samtidigt finns det ett underliggande syfte att främja företagande och sysselsättning. Reglerna anses ha en betydande effekt på samhällsekonomin i stort, eftersom de avgör hur lönsamt det är att investera i små och växande företag.

Entreprenörsskatt och aktier

Även utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier kan beskattas med stöd av 3:12-reglerna. Beskattningen baseras på gränsbelopp på liknande sätt som entreprenörsskatten i stort. Aktieförsäljning upp till gränsbeloppet beskattas med 20 % som inkomstslaget kapital och ingår i utrymmet som för kapitalskattad utdelning i stort. Den vinst som överstiger den kapitalskattade delen beskattas som tjänst, återigen med en markant högre skatt i jämförelse.

Historik och debatt kring 3:12-reglerna

3:12-reglernas ursprung kommer från skattereformen som utfördes 1991. Du hittar reglerna i kapitel 56 och 57 i inkomstskattelagen. Uttrycket 3:12 härstammar från att reglerna tidigare återfanns i 3 & 12-momentet i den gamla lagen om statlig inkomstskatt.

I småföretagarnas ögon är entreprenörsskatten något som ibland kan ses som en orättvis beskattning. Orsaken är att stora företag och investerare kommer undan 3:12-reglerna medan småföretag med långt mindre omsättning innefattas. Reglerna kan dessutom vara svåra att följa och förutsäga, trots att skattesatserna har stor påverkan på de pengar ägarna får ut från bolaget.

Eftersom 3:12-reglerna är föremål för debatt är det inte omöjligt att de förändras inom en snar framtid. De politiska partierna har flera gånger framfört önskemål och tillsatt utredningar kring beskattningen av fåmansbolag. Det är absolut nyttigt att hänga med i debatten om man har ett företag som faller under 3:12-reglerna, eftersom förutsättningarna kan komma att förändras.