Krea

3 saker som företagare bör veta under Corona-krisen

2020-04-07

Coronaviruset innebär många utmaningar för företagare. Småföretagare, enskilda firmor och vissa branscher drabbas allra hårdast. Situationen är dock inte helt hopplös! Det kan t.ex. vara bra att veta vilka förändringar som staten genomfört för att hjälpa företagen att ta sig igenom krisperioden.

Företagslån under corona och lågkonjunktur.jpg

1. Ekonomisk hjälp med t.ex. uppskjutna skatter

Ett exempel är att företag som drabbats ekonomiskt kan få skjuta upp att betala skatter, moms och arbetsgivaravgifter. Om man fått problem till följd av coronaviruset kan man få vänta med sina skattebetalningar i tre månader. Det går även att ansöka om liknande uppskjutning av moms och arbetsgivaravgifter. Skatt som tidigare betalats in under året betalas tillbaka tillfälligt som en så kallad skattekredit.

Dessa anstånd kan vara den marginal som gör att företaget tas sig igenom krisperioden.

2. Sjukpenning, sjuklön och karensdag

Sjukpenningen har förändrats. Karensdagen har tillfälligt slopats samtidigt som kravet på läkarintyg under tiden man lyfter sjuklön har tagits bort. Detta innebär att du som arbetsgivare just nu inte behöver kräva läkarintyg av dina anställda efter 14 dagars sjukdom.

Staten täcker även alla kostnader för sjuklön under april och maj. Om du är egenföretagare ersätts du genom en förutbestämd sjukpenning under de 14 första dagarna.

3. Permittering och kompensation för sjuklönekostnader

Reglerna för permittering har förändrats för att göra det lättare för företag vars anställda inte kan arbeta i samma utsträckning under coronaviruset. En så kallad korttidspermittering har införts.

Korttidspermitteringen kompenserar för företagens lönekostnader samtidigt som en anställd kan gå ner i tid under krisen. Ett exempel är att en anställd kan gå ner på 40 procent arbetstid samtidigt som den kan behålla 90 procent av sin lön.

Uppdaterad 2023-05-31