Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagslån Corona | hur påverkade pandemin småföretag?

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 13 februari 2024

Coronaviruset har stor påverkan på många företags affärer och ekonomiska status. Företag som vanligtvis är livskraftiga kan helt plötsligt hamna i svåra tider under Corona. Utmaningarna är ofta större för småföretagare och de med enskild firma.

Att ta företagslån under corona.jpg

Åtgärder för att hjälpa företag under Coronapandemin

Corona innebär många praktiska och ekonomiska prövningar. Det ser dessutom mycket olika ut för olika typer av företag. Som företagare är det nyttigt att hålla sig uppdaterad så man vet hur man bäst hanterar Corona. Det kan kännas nattsvart, men det är bra att veta att staten har vidtagit flera åtgärder för att hjälpa företagarna i dessa utmanande tider.

Coronaviruset (sjukdomen kallas för Covid-19) är klassad som en allmänfarlig sjukdom. Många regler och förutsättningar har förändrats för att minska spridningen av smittan samtidigt som påverkan på företagen och ekonomin blir så liten som möjligt. De förändringar som görs kan vara det som gör att ditt företag får tillräcklig marginal för att klara sig igenom krisen.

I denna artikel summerar vi dagsläget och ger dig den information du behöver för att vara företagare under Coronapandemin.

Här kan du lära dig mer om:

  • Uppskjutning av skatt, moms och arbetsgivaravgifter
  • Sjukpenning, sjuklön och smittbärarpenning
  • Permittering under Coronapandemin
  • Räntefria lån från Riksbanken till bankerna

Uppskjutning av skatt under Covid-19

Möjlighet till uppskjuten skatt är en av de åtgärder som Skatteverket gjort för att göra det enklare för företag. Betalningsproblemen bör ha uppstått som en direkt följd av Coronapandemin. De ska vara tillfälliga på så sätt att betalningen kan ske efter anståndstiden.

Anståndstiden för uppskjutning av skatt vid speciella omständigheter brukar sättas till två månader, men den kan vara upp till fyra månader. Det finns även möjligheter att förlänga anståndstiden. Förslaget är att skjuta upp tre månaders skattebetalningar vid speciella omständigheter under Corona.

Den uppskjutna skatten kan definitivt vara ett sätt för drabbade företag att få mer ekonomisk marginal för att ta sig igenom den värsta delen av Coronapandemin. Eftersom bedömningen beror på hur mycket Corona påverkat ens affärer kan den uppskjutna skatten vara extra behjälplig om man är ett företag i en bransch som drabbats kraftigt av viruset. Företag kan även ansöka om anstånd gällande moms och arbetsgivaravgifter i upp till tre månader.

Observera att uppskjutning av skatt, moms och arbetsgivaravgifter under Covid-19 rapporteras gälla enbart för bolag som inte misskött sin ekonomi eller har större skatteskulder. Förslaget börjar gälla den 7 april, men det kan också tillämpas retroaktivt på inbetalningar som gjorts tidigare under året. Företag kan få tillbaka redan inbetalad skatt under 2020 i form av en så kallad skattekredit.

Kontakta din revisor eller redovisningsfirma för att se över hur detta på bästa sätt görs rent praktiskt.

Sjukpenning och sjuklön under Coronapandemin

Reglerna för sjukpenning har tillfälligt ändrats för att minska spridningen av Corona. Regeringen har t ex gjort att karensavdraget tas bort under en period. Ett annat förslag som gått igenom är att kravet på läkarintyg under perioden man får sjuklön ska tas bort.

Detta innebär att det går att vara hemma i upp till 14 dagar utan ett läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att du inte behöver kräva läkarintyg av dina anställda under sjuklönsperioden

Staten kommer även att stå för alla sjuklönekostnader under april och maj. Detta minskar det ekonomiska trycket på företag avsevärt.

Smittbärarpenning

Det finns även en ersättning som kallas för smittbärarpenning. Man har bara rätt till smittbärarpenning efter att läkarbeslut som säger att man är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Smittbärarpenningen innefattar även dig som driver ett aktiebolag eller en enskild firma. Den kan också täcka eventuell tid som läggs ned för att utreda om man har en allmänfarlig sjukdom, som t ex Covid-19.

Smittbärarpenningen täcker upp till 80 procent av lönen, dock högst 804 kr per dag.

Permittering och Corona

Coronapandemin har skapat en utmanande situation för många företag. Eftersom många arbetsuppgifter just nu inte kan utföras riskerar många att förlora sina jobb. Det är ett allvarligt läge som är svårt att hantera för både företagsägare och anställda. Många bolag tvingas dra ned på sina timanställda, eller i värsta fall säga upp sina anställda.

Korttidspermittering för att hjälpa både företag och anställda

Regeringen har dock kommit med ett åtgärdspaket för att komma till rätta med detta. En så kallad korttidspermittering har införts. Korttidspermitteringen kompenserar för företagens lönekostnader samtidigt som en anställd kan gå ner i tid under pandemin.

Ett exempel är att en anställd kan gå ned på 40 procent arbetstid samtidigt som den kan behålla 90 procent av sin lön. Systemet minskar trycket på företagare och arbetsgivare, samtidigt som Coronasmittan kan bekämpas på ett effektivare sätt.

Många som annars kunnat bli uppsagda kan nu behålla sina anställning under krisen.

Corona – en ännu större utmaning för småföretag

Coronapandemin kommer att vara en stor utmaning för stora, internationella företag. Det är dock ännu svårare för småföretag, speciellt de inom utsatta branscher. Handel, resenäring och restaurangbranschen är tre exempel på branscher som drabbas kraftigt.

Agerandet hos de som tillhandahåller t ex lokaler till små och medelstora företag kan påverka hur många som går i konkurs under krisen. Flexibla hyresbetalningar och andra tillfälliga betalningsuppskov kan vara faktorer som gör att fler småföretag klarar sig igenom Corona.

Riksbankens initiativ - räntefria lån

Eftersom finansmarknaden står inför stora utmaningar under Coronapandemin har Riksbanken vidtagit åtgärder för att hjälpa svenska företag. Många livskraftiga företag som vanligtvis är lönsamma riskerar att få problem som inte existerat utan pandemin. Därför har Riksbanken valt att låna ut stora mängder kapital utan ränta, framför allt till banker som i sin tur kan låna ut till t ex små och medelstora företag.

Det handlar om väldigt mycket pengar (nästan tio procent av Sveriges årliga BNP) och målet är att undvika en brist på tillgängliga krediter. Denna åtgärd gör att företagarna i Sverige kan känna lite mindre oro inför Coronapandemin. Krediter kommer att finnas tillgängliga, åtminstone i viss utsträckning.

Jämför företagslån hos Krea

Även om Corona orsakar oro för företag finns det möjligheter att hålla igång sitt företag. Initiativet med räntefria lån som sedan sprids vidare från bankerna till företagarna gör att det fortfarande finns krediter på marknaden. Vi på Krea jobbar tätt med våra långivare och gör allt för att fortsatt hjälpa dig som kund på bästa sätt.

» Mer om: Jämför företagslån