Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Avskrivning fastighet - så fungerar det

2023-05-15

Kostnader och utgifter för att anskaffa en fastighet kan vara höga. För att de stora kostnaderna inte ska påverka företagets ekonomiska resultat negativt eller leda till likviditetsbrist gör bolaget avskrivningar på fastigheten. Det är ett avdrag för värdeminskningen på en byggnad.

Hur fungerar det och hur mycket avskrivningar bör man göra?

Avskrivning på fastigheter är en bokföringsmetod där kostnaden för fastigheten skrivs av under fastighetens ekonomiska livslängd. Vid anskaffningen av fastigheten/byggnaden görs en avskrivningsplan. I planen beräknas det årliga värdeminskningsavdraget - alltså hur mycket företaget skriver av på fastigheten per år. Värdeminskningsavdraget beräknas utifrån en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde.

Ditt företag kan göra avskrivningar från den dag fastigheten är färdigställd eller tillgänglig för användning.

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Avskrivning gäller även vid hyresfastigheter och om ditt företag hyr en lokal. Ditt företag kan investera i den hyrda lokalen, genom antingen ombyggnation eller renovering i syfte att det ska vara möjligt att fortsätta bedriva verksamheten där. Företaget kan sedan skriva av kostnaderna. Här bestäms avskrivningsperioden individuellt men ska följa de skattemässiga reglerna. Reglerna säger bland annat 10 år för täckdiken samt upp till 20 år för annan förbättring.

Nedskrivning av förbättringsåtgärder på annans fastighet : Det kan göras en nedskrivning om värdet på tillgången på balansdagen är uppenbart lägre än verkligt värde. fastigheten skrivs då ned till verkliga värdet (om det är uppenbart lägre) eller det värde fastigheten skulle haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år.

Hur många år avskrivs en fastighet?

Avskrivningstiden varierar beroende på fastighetens ekonomiska livslängd. Avskrivningstider för fastigheter skiljer sig alltså mellan olika byggnader. Vanligtvis är dock avskrivningstiden för fastigheter längre än till exempel för en bil eller dator.

Vilka krav/förutsättningar finns vid avskrivningar?

När det kommer till avskrivningar mer generellt finns det vissa förutsättningar och krav för att företaget ska få göra en avskrivning på tillgången.

  1. Ditt företag ska äga tillgången - du kan alltså inte göra avskrivning på leasingobjekt (om de inte tas upp i balansräkningen).
  2. Tillgången/objektet ska vara levererad till företaget. Du kan alltså inte göra avskrivning på objekt som företaget ännu inte fått tillgång till. När det kommer till fastigheter måste de vara färdigställda innan företaget kan göra avskrivningar.
  3. Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Metoder för att räkna ut avskrivningar

Det finns tre olika sätt att beräkna avskrivningar på tillgångar. De två översta används vanligtvis vid fastigheter. Det tredje alternativet kan användas vid avskrivning av andra tillgångar.

  1. Rak linjär avskrivning - Fastighetens kostnad fördelas lika mellan dess ekonomiska livslängd.
  2. Degressiv avskrivning - Avskrivningsbeloppet minskar med åren.
  3. Progressiv avskrivning - Avskrivningsbeloppet ökar mot slutet av avskrivningstiden, tvärtemot degressiv avskrivning.
Uppdaterad 2023-11-07