Krea
Utmärkt 4.6 / 5

FundingPartner

2023-04-12

FundingPartner startade med idén att låta företag och investerare hjälpa varandra. Lovande företag som vill expandera ska på så sätt få den finansiering de behöver. FundingPartner anser att alla företag ska ha samma tillgång till finanisering oavsett storlek. De har lösninngen som täpper till det glapp i finansieringsmarknaden som FundingPartner ansåg fanns innan dess.

FundingPartner riktar sig till nordiska företag och har ett nätverk av över 17 000 privata och professionella investerare. Genom FundingPartner kan företag få finansiering till investeringar genom nätverket av investerare.

FundingPartner Företagslån

FundingPartner anser att nyckeln bakom tillväxt är flexibla finansieringslösningar - en nyckel de erbjuder företag. FundingPartners flexibla företagslån har en rad fördelar.

  1. Högre belåning - Hos FundingPartner får du mer finansiering än med ett traditionellt banklån. Det betyder att du kan genomföra flera projekt samtidigt samt påbörja och avsluta dina projekt tidigare.
  2. Brygglån utan presold - Företag kan ofta möta höga krav angående andel presold även i projekt med väldigt bra utsikter. Med ett reducerat förköpskrav hos FundingPartner kan du starta projekt tidigare samt ofta få ett bättre försäljningspris.
  3. Frigör eget kapital - Med det flexibla företagslånet frigörs eget kapital som företaget kan ha bundet i fastigheter, investeringar i bolag eller andra tillgångar. FundingPartner möjliggör frigöring av värden för nya investeringar samt ser till mer än bokfört värde när de bedömer andel eget kapital som kan frigöras.
  4. Engagerad personlig kontakt - Hos FundingPartner får du alltid en engagerad kontakt som sätter sig in i just din specifika situation och projekt. De skräddarsyr din lösning för varje enskilt projekt.
  5. Gör det tillsammans - FundingPartner strävar efter att processen ska föras framåt tillsammans. Ditt företag är inte ensamt utan FundingPartner sparrar med dig om vad som behövs för att få din förfrågan beviljad och för att nå målet tillsammans.

Belopp: FundingPartner beviljar lån till företag och fastighetsprojekt om 2-50 Mkr.

Huvudkategorier: FundingPartner delar upp ansökningar i tre kategorier, Fastighetsprojekt, scale-ups samt lån till medelstora företag.

» Mer om: Fastighetslån

» Mer om: Lista av lån till företag

Övrigt om FundingParter

FundingPartner har förmedlat över 1 900 Mkr sedan starten.

FundingPartner står under tillsyn av norska Finanstilsynet och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster i Sverige.

Uppdaterad 2024-02-06
Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning

Innehåll