Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Resurs Bank Aktiebolag

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 8 mars 2024

Organisationsnummer: 516401-0208

Resurs Bank är ett svenskt bankaktiebolag som huvudsakligen erbjuder lån till privatpersoner, samt betallösningar till företag i Sverige. Banken har sitt huvudkontor i Helsingborg. Den är börsnoterad och ägdes av Nordic Capital fram till 2016. Företaget är verksamt i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

  • Resurs Bank för privatpersoner: Ungefär två tredjedelar av Resurs verksamhet består av utlåning till privatpersoner enligt det senaste bokslutet.
  • Resurs Bank för företag: Resurs erbjuder huvudsakligen betallösningar till företag, främst kort som företag kan ge till sina kunder. Utöver det erbjuder Resurs Bank även företagslån utan säkerhet (med personlig borgen), factoring och har nyligen testat ett säkerställt företagslån som en del av deras erbjudande till företagskunder. Resurs har också ett av de mest förmånliga sparkontona för företag.

Resurs står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva finansiell verksamhet.

Resurs Bank företagslån

Resurs Bank erbjuder företagslån utan säkerhet (det vill säga med endast personlig borgen som säkerhet) till aktiebolag i Sverige. Lånet har en löptid på upp till 60 månader och kan kostnadsfritt återbetalas i förtid.

Vanliga villkor för Resurs företagslån:

  • Belopp: Låna upp till 1 Mkr
  • Löptid: Upp till 60 månader
  • Krav: Resurs är relativt strikta i kreditbedömningen på företagslån och företaget måste ha en UC Riskklass mellan 3 och 5.

Under 2023 vidareutvecklade Resurs sitt erbjudande för företagslån och under pilotprojekt erbjuds även säkerställda företagslån på större belopp till företagskunder.

» Se alla lösningar för att låna till företag.

Företagslån: ränta

Resurs Bank får en stor del av sin inlåning genom att erbjuda sparkonto till företag och privatpersoner. Detta möjliggör att Resurs kan vara konkurrenskraftig.

Under 2022 har Resurs i genomsnitt haft en snittränta på sina företagslån om 9-11%, vilket är i linje med andra nischbanker och bankaktiebolag.

Resurs Bank factoring

Resurs Bank har även erbjudanden inom fakturaköp och factoring. Det är ett smart sätt att frigöra kapital och slippa tidsödande administration, vilket underlättar för dig som företagare. Vid användande av fakturaköp överlåts en eller samtliga av ditt företags fakturor till Resurs Bank och utbetalning sker inom 24 timmar.

» Mer om: Factoring