Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Inkuransavdrag

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 16 april 2024

Inkuransavdrag - definition och förklaring

Inkuransavdrag är avdrag företag kan göra för värdeminskning av varulagret till följd av slitage, föråldring eller skador. Varulagret får tas upp till lägst 97% av det sammanlagda anskaffningsvärdet. Därav kallas inkuransavdrag ibland även för 97-procentsregeln.

Vilken typ av företag gör inkuransavdrag?

Inkuransavdrag är av vår erfarenhet vanligt förekommande bland företag inom partihandel och e-handel. Skattemässigt får företag alltså göra avdrag på upp till 3% till följd av inkurans, vilket i sin tur leder till en lägre skattekostnad, enligt Skatteverket. Detta gäller för varulager, maskiner, bilar och andra tillgångar. Däremot kan avdraget inte tillämpas vid värdering av fastigheter, värdepapper eller elcertifikat.

Utöver det schablonmässiga inkuransavdraget kan avdrag även göras för svårsålda varor eller för maskiner som ska skrotas.

Så gör du rätt i bokföringen

Du behöver först fastställa det verkliga värdet av företagets tillgångar. Detta kan göras genom att jämföra priset med hur varorna säljs i andra hand, exempelvis genom Blocket.

När du väl fastställt värdet på varulagret kan du göra avdrag. Bokföringsmässigt tar du upp en kostnadspost för inkurans.

Bokföringsexempel

Antag att du bokfört en vara till ett värde av 1000 kronor, men dess verkliga värde är endast 500 kronor. Det möjliggör ett inkuransavdrag på 500 kronor.

Inkurans kan bokföras på till exempel konto 5931 - Inkurans på varor.

  • Debet - 5931 - Inkurans på varor - 500
  • Kredit - 1510 - Varulager - 500

Det är inte svårare än så.

Lägsta värdets princip och försiktighetsprincipen

Lägsta värdets princip (LVP) är en regel som innebär att lagret vid bokslut ska värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Utöver LVP gäller även försiktighetsprincipen, vilken innebär att ska utöva rimlig försiktighet då du bedömer värdet av olika poster. Syftet bakom principen är att tillgångar och intäkter inte ska överskattas, samt att skulder och kostnader inte ska underskattas. Det är till exempel viktigt att ta hänsyn till alla möjliga kostnader som uppkommer vid en försäljning, eller eventuell avgift du kan behöva betala för att exempelvis skrota en maskin.

Om företag inte följer reglerna för LVP och försiktighetsprincipen kan det leda till att en felaktig bild av företagets ekonomiska situation presenteras.

Skattemässiga konsekvenser av inkuransavdrag

I Sverige är inkuransavdrag skattemässigt avdragsgilla som en kostnad. Detta innebär att du kan minska resultatet genom att göra avdrag när du gör bokslut.

Företag kan dock inte tillämpa avdragen helt fritt. De måste vara motiverade av objektiva omständigheter och varorna måste värderas enligt försiktighetsprincipen och LVP som beskrivs ovan. Skatteverket har rätt att neka dig att göra inkuransavdrag, förutom de schablonmässiga avdragen vid varulager.

Avdraget kan, och ska, alla handlare använda för att minska skattenotan.