Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Inkuransavdrag

2023-06-07

Inkurans är värdeminskning av en vara eller ett objekt över tid eller på grund av en särskild händelse. Värdeminskningen kan till exempel bero på:

  • Skada
  • Föråldring av teknik
  • Modemässig föråldring

Vid försäljning av en vara som sjunkit i värde kan avdrag eller rabatter därför vanligen förekomma.

Är det vanligt att företag gör inkuransavdrag?

Inkuransavdrag är av vår erfarenhet vanligt för företag inom partihandel och e-handel. Skattemässigt får företag göra avdrag på upp till 3% för inkurans och det leder i sin tur till en lägre skattekostnad, enligt Skatteverket. Detta gäller för lager av varor, maskiner, bilar och flera tillgångar. Däremot kan avdraget inte tillämpas vid värdering av fastigheter, värdepapper eller elcertifikat.

Utöver det schablonmässiga inkuransavdraget görs även ett avdrag när varor har blivit svårsålda eller för maskiner som ska bli skrotade.

Så gör du rätt i bokföringen

Du behöver först bestämma det verkliga värdet av företagets tillgångar. Vanligtvis kan du jämföra priset med hur varorna säljs i andra hand, till exempel genom Blocket.

När du har bestämt det verkliga värdet kan du göra avdrag. Bokföringsmässigt tar du upp en kostnadspost för inkurans.

Exempel på bokföring

Låt oss säga att du har en vara som just nu är bokförd med 1000 kronor. Verkliga värdet är dock endast 500 kronor. Det innebär att du kan göra ett inkuransavdrag på 500 kronor.

Inkurans kan bokföras på till exempel konto 5931 - Inkurans på varor.

  • Debet - 5931 - Inkurans på varor - 500
  • Kredit - 1510 - Varulager - 500

Det är inte svårare än så.

Försiktighetsprincipen och LVP

Lägsta-värdet-principen (kort “LVP”) är en regel som innebär att lagret ska värderas vid bokslut till det lägsta värdet av hur mycket varorna kostade och möjliga försäljningspriset.

Utöver LVP gäller även försiktighetsprincipen vilket innebär att du ska ta hänsyn till alla möjliga kostnader vid en försäljning. Till exempel om du behöver betala avgifter för att få skrota en maskin.

Följer företag inte reglerna om LVP och försiktighetsprincipen kan det innebära att det visas en felaktig bild av företagets ekonomiska situation.

Skattemässiga konsekvenser av inkuransavdrag

I Sverige är inkuransavdrag skattemässigt avdragsgilla som en kostnad. Detta innebär att du kan minska resultatet genom att göra avdrag när du gör bokslut.

Företag kan dock inte tillämpa avdragen helt fritt. De måste vara motiverade av objektiva omständigheter och varorna måste värderas enligt försiktighetsprincipen och LVP som beskrivs ovan. Skatteverket har rätt att neka dig att göra inkuransavdragen, förutom de schablonmässiga avdraget vid varulager.

Avdraget kan, och ska, alla handlare använda för att minska skattenotan.

Uppdaterad 2023-12-19