Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Trendbrott: Svårare för äldre företagare än för yngre att få företagslån

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 17 april 2024

Den här texten är baserad på Realtids artikel "Trendbrott: Svårare för äldre företagare än för yngre att få företagslån", publicerad 25-05-2021.

Bankernas riskbenägenhet har under första kvartal 2021 återhämtat sig till samma nivåer som innan coronapandemin.

Läs mer om vinnare och förlorare i vår nya finansieringsrapport

Krea Finansieringsrapport Q1 2021

Bankernas villighet att låna ut pengar till företag har återhämtat sig och låg under första kvartalet på samma nivå som innan pandemins start, under tredje kvartalet 2019. Sammanlagt beviljades 81 procent av låneansökningar under det första kvartalet 2021, jämfört med 68 procent under andra kvartalet 2020 då pandemin verkligen tog fart.

Lånevillkoren har under perioden dessutom blivit förmånligare: företag som valt ett ränteerbjudande har i genomsnitt fått 34 procent lägre räntekostnader jämfört med det tredje kvartalet 2019. Men medan det blivit lättare för företagare födda 1990 eller senare att ta lån har lånesituationen för äldre företagare kraftigt försämrats under pandemin. Det framgår av en undersökning av 7 300 låneansökningar som jämförelsetjänsten för företagslån, Krea, genomfört och som avser perioden tredje kvartalet 2019 till första kvartalet 2021.

Hur förklarar ni den försämring för äldre företagare att få lån efter pandemin?
– Det har varit förvånande för oss att se att utvecklingen är så annorlunda. En anledning vi ser är att unga företagare söker mindre belopp jämfört med äldre företagare; den genomsnittliga företagare född 1990 eller tidigare söker 33 procent lägre belopp jämfört med äldre företagare, säger Carsten Leth, vice vd för Krea.

Av just den anledningen att Krea identifierat ansökt belopp som en viktig faktor för att få en kredit beviljad lanserade Krea i slutet av 2020 en AI-tjänst som hjälper företag söka rätt belopp för bolagets förutsättningar.

– "Vi ser även att yngre företagare lägger till information om företaget i ansökan i högre utsträckning. Vi tror att de yngre personerna känner sig mer bekväma att använda våra tekniska lösningar för att ladda upp bokföring och bankkontoinformation automatiskt", säger han.

Under tredje kvartalet 2019 fick 69 procent av yngre företagare lån, jämfört med 78 procent under första kvartalet 2021, något som enligt Krea har att göra med att unga företagare är verksamma inom nyare affärssegment. För företagare födda 1959 eller tidigare är trenden den motsatta; 93 procent av låneansökningarna inom åldersgruppen beviljades innan pandemins början mot 76 procent under första kvartalet 2021. En liknande trend gäller även nystartade gentemot etablerade företag, som även de har svårare att få lån än företag startade efter 2019.

Vilka segment har lättare att få lån och varför är man mer villig att låna till dessa företag? Har dessa förändrats under jämföresleperioden Q2 2019-Q1 2021?

– "Vi har sett en förbättring inom hotell- och restaurangbranschen under senaste kvartalet, och framförallt i företag med unga företagare och nystartade företag, det vill säga efter 2019", säger Carsten Leth.

Den ökade viljan att låna ut till dessa företag kommer främst från att ett fåtal långivare har ökat sitt intresse för att låna ut till segmentet. Det drivs i sin tur delvis av en lägre upplåningskostnad för vissa långivare, men även av att information om företagens löpande kassaflöden genom Open Banking-API:er gör det enklare för långivare att bedöma just restaurangers återbetalningsförmåga. Återhämtningen för nystartade företag har en bredare uppbackning av flera långivare. En drivande faktor är att flera långivare har specifika erbjudanden som passar nystartade bolag, till exempel lån garanterade av Europeiska garantifonden med lägre räntor och framförallt begränsat borgensåtagande, säger han.

» Mer om: EU Lån

Men situationen för kvinnliga företagare, likt den för äldra företagare, har försämrats under pandemin. Medan 82 procent fick sina låneansökningar beviljade under tredje kvartalet 2019 så uppgick andelen till 78 procent under första kvartalet 2021.

I sin rapport lyfter Krea ändrade kreditprövnigsprocesser som ytterligare en möjlig orsak till  försämringen av lånesitutationen för äldre företagare och förbättringen för yngre företagare.

På vilket sätt har långivarna ändrat sin kreditprövningsprocess? Är det något som varit transparent för kunderna? Har det skett hos alla långivare?

– "Det har inte varit uttalat för kunderna, förutom om långivare lanserar nya erbjudande eller får nya finansiella medel. Vi ser en stor skillnad mellan olika långivare. Vissa har valt att till exempel inte alls ge krediter till restauranger medan andra har blivit mer riskbenägna just för restauranger", säger Carsten Leth.

Kreditvärdigheten är fortsatt den mest avgörande faktorn för prissättningen av krediter. Där har såväl företag med låg kreditvärdighet som företag med medelhög eller hög kreditvärdighet sett en förbättring av lånevillkoren. Medan företag med lägre kreditvärdighet såg ökade räntekostnader med 27 procent under pandemins första våg så har deras räntekostnad nu blivit lägre än innan pandemins början. Förbättringen för företag med medelhög och bra kreditvärdighet var samtidigt dramatiskt bättre, enligt Krea. Ett företag med medelhög kreditvärdighet fick betala en ränta på 6,7 procent innan pandemin, vilket kan jämföras med en ränta på 4,4 procent idag. För företag med bra kreditvärdighet har räntekostnaderna minskat med mer än 30 procent.

Vad innebär dessa trendbrott för företagslånemarknaden och för er som bolag?

"Att långivare ökar sin vilja att låna ut till företag skapar bättre förutsättningar för företag att hitta finansiering till bra villkor, vilket i sin tur skapar bättre möjligheter för företagen och i förlängningen samhället att växa."

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning