Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagslån i olika regioner i Sverige

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 3 januari 2024

Detta innehåll publicerades i vår pressrum. Läs mer om Krea på https://news.cision.com/se/krea.

Var i landet ditt företag har säte påverkar sannolikheten att få ett lån beviljat. Allra svårast är det i Blekinge där 58 procent beviljades medan motsvarande siffra för Västerbotten, där andelen var högst, var 76 procent. Det visar en analys av 8900 låneansökningar från finansieringstjänsten Krea.se.

Snittandelen för beviljade lån till små och mellanstora företag för hela landet ligger på 68,3 procent. Det går inte att urskönja några utmärkande skillnader mellan storstadsregioner och övriga landet men Stockholm låg något högre än rikssnittet med 69,9 procent. 

Andra regioner där det är lätt att få företagslån är Norrbotten (75,9%), Västerbotten (75,0%) och Jämtland (74,6%). Däremot är det svårare att få lånen beviljade i Blekinge (58,1%), Örebro (61,8%), och Kronoberg (63,8%). Beviljandegraden i södra Sverige är betydligt lägre i snitt jämfört med de mest norra regionerna.

  • De regionala skillnaderna är överraskande och kan inte förklaras med företagens genomsnittliga kreditvärdighet, bolagens resultat eller branscher.  Kronoberg som har tredje lägsta beviljandegrad har, för att ta ett exempel, samtidigt haft flest bolag med bra kreditvärdighet, säger Carsten Leth, kommersiell chef på Krea.

En viktig faktor som påverkar möjligheten att få ett lån beviljat är företagets kreditvärdighet eller betalningsförmåga. Med hög kreditvärdighet är sannolikheten betydligt högre att företaget får igenom sitt lån och även kan förhandla till sig bättre villkor.

  • Kreditvärdigheten är enligt UC den mest avgörande faktor huruvida en låneansökan blir beviljad. Det är märkligt att en region som Kronoberg vars företag har haft bäst ranking samtidigt har en låg beviljandegrad. Detta visar på att det finns mer jobb att göra för att alla företag ska få samma förutsättningar att hitta rätt finansiering, säger Carsten Leth, kommersiell chef på Krea.

De regioner där företagen i genomsnitt har högst kreditvärdighet är Kronoberg, Västernorrland och Gotland medan lägst betyg har företag i Örebro, Dalarna och Blekinge.

Ett tydligt samband mellan kreditvärdighet och andelen beviljade lån finns i Örebro och Blekinge då de ligger lågt i båda avseendena. Kronoberg däremot står ut då de ligger högst i landet vad gäller kreditvärdighet men samtidigt har en låg andel beviljade lån.

Undersökningen är baserad på totalt 8 900 ansökningar gjorda under åren 2019-2021 via Krea.

Andel beviljade lån per region

Region - Total (snittbetyg från UC)

Västerbotten - 76,1% (2,4)

Norrbotten - 75,9% (2,6)

Jämtland - 74,6% (2,6)

Gotland - 73,5% (2,7)

Södermanland - 71,9% (2,5)

Uppsala - 71,8% (2,5)

Värmland - 71,1% (2,6)

Stockholm - 69,9% (2,5)

Västra Götaland - 69,4% (2,6)

Halland - 69,2% (2,6)

Östergötland - 68,5% (2,6)

Västmanland - 68,5% (2,4)

Kalmar - 67,1% (2,5)

Västernorrland - 66,9% (2,8)

Skåne - 66,0% (2,5)

Jönköping - 66,0% (2,4)

Dalarna - 65,9% (2,3)

Gävleborg - 65,2% (2,4)

Kronoberg - 63,8% (2,8)

Örebro - 61,8% (2,3)

Bleking - 58,1% (2,4)

Riket - 68,3% (2,5)

Krea är Sveriges ledande jämförelsetjänst för företagslån och fakturaköp. Vi har som mål att erbjuda friktionsfri tillgång till finansiering med bästa möjliga villkor och vår digitala plattform gör det möjligt för företagare att söka, jämföra, teckna företagslån och sälja sina fakturor digitalt. Krea är den tjänst i Sverige som har flest långivare knutna till plattformen, vilket skapar bäst möjligheter för företag att hitta den bästa lösningen.

» Mer om: Jämför företagslån

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning