Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Kundcase: Investeringar i solpaneler gav energi till Elfantminers tillväxt

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 9 februari 2024

Kan framtidens fastigheter värmas upp genom biprodukter från internetsurfning och data?

Hemmet till Kristian Savela, grundare av det finska bolaget Elfantminers, är företagets pilotprojekt och där detta redan är ett faktum. När man kör in på bakgården dras uppmärksamhet direkt till två enorma solpaneler som genererar energi till servrarna inne i hemmet, vars spillvärme används för att värma upp familjens hus.

Ett lämpligt företagslån hittades genom Krea

När Kristian Savela ville utöka sin verksamhet behövde han finansiering för inköp av nya solenergisystem, vätskekondensatorer och servrar. Utöver traditionell bankfinansiering önskades även ytterligare finansieringsalternativ. Genom Kreas plattform hittade Kristian Savela just detta, genom ett passande lån från SME Finance.

kredita_elfantminer_lån solceller

-Ansökningsprocessen var lätt att genomföra och villkoren för de låneerbjudanden som vi fick genom Krea var lätta att förstå. Det slutliga kontraktet med SME Finance var också tydligt. Under låneförhandlingarna fanns en känsla av att alla parter var genuint intresserade av företagets verksamhet och var redo att hitta en lösning för att möta företagets behov. Kreas finansiella rådgivare höll hjulen rullande och pengarna fanns på kontot på några veckor, säger Savela.

Ambitiöst, men lugnt framåt

Elfantminer testar redan nyttjandet av spillvärmen från distribuerade servrar på flera platser, för närvarande i fastigheter som ägs av bekanta partners. Företagets kassaflöden uppstår från såväl serveruthyrningsverksamhet som el- och värmeproduktion.

Det första målet som satts upp för företaget har redan uppnåtts. Pilotprojekten är redan en så lönsam verksamhet att Kristian har kunnat fokusera på affärsverksamheten på heltid.

kredita_elfantminer_finansiering

Bildtext: Kristian Savelas familjs hem värms av servrarnas spillenergi

-En affärsidé ska främjas ambitiöst, men inte skyndas på. Det är viktigt att ha tålamodet att visa på konceptets funktionalitet och lönsamhet i liten skala och lära sig på vägen. Att fatta större investeringsbeslut och söka finansiering är rimligare med ett koncept som redan har visat sig fungera bra, råder Savela.

Produktionen av förnybar elenergi, distribuerad serverkraft och utnyttjandet av spillvärme har en stor potential i hela Norden tack vare behovet av både uppvärmning och en fungerande elmarknad. Det betyder att alla förutsättningar för Elfantminers tillväxtspurt finns.

Fakta om lånet:

  • Belopp: 1.0 Mkr
  • Produkt: Företagslån
  • Anledning: Inköp av solceller

Läs mer om företagslån och leasing för att finansiera solceller och energilagring.