Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Lägre kostnad för småföretag att finansiera sig | finansieringsrapport Q4 2020

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 1 november 2023

Under de senaste två åren har den genomsnittliga utlåningsräntan för småföretag som väljer att ta ett lån efter att ha jämfört sina alternativ sjunkit med 25%.

Förändringen är dramatisk med tanke på att den övergripande räntenivån under samma period inte har sjunkit på samma sätt och att Riksbankens viktigaste styrränta, reporäntan under samma period har ökat från -0,5 till 0 procent.

- "Det är goda nyheter för alla småföretag som överväger ta företagslån för att finansiera sin verksamhet. Att det med hjälp av finansieringstjänster som Krea har blivit betydligt lättare för företag att jämföra sina lånealternativ är en anledning till att kostnaderna för lån pressas. Sedan starten av Krea har fler långivare anslutit sig, vilket ökar konkurrensen och bidrar till bättre villkor för låntagarna", säger Carsten Leth, Kommersiell chef på Krea.

Räntorna har gått ner

Under mars och april ökade företagens finansieringskostnader temporärt i samband med att Covid-19 pandemin bröt ut men nu har räntorna gått ner och är lägre än vad de var före utbrottet. Företagen verkar mer försiktiga än tidigare och väljer bara att teckna ett nytt lån om villkoren är rätt.

Långivare har blivit kreditmarknadsbolag

En annan anledning till prispressen är att fler långivare har blivit kreditmarknadsbolag vilket gör att de kan erbjuda insättningskonto med insättningsgaranti. Detta gör att de kan sänka sina egna finansieringskostnader och erbjuda fördelaktigare lånevillkor till företag. Ytterligare en annan anledning är utvecklingar som till exempel Open Banking vilket gör det lättare att för företag att lägga in väsentliga uppgifter som t ex kontodata.

- "Den ökade genomlysningen gör det lättare för långivare att snabbt kunna göra en korrekt kreditbedömning digitalt och hjälper låntagaren att på kort tid få fler kvalificerade låneförslag. Detta är en marknad som kommer att fortsätta att växa och den tekniska utvecklingen gör att vi löpande kommer kunna öka genomlysningen och göra det ännu enklare för både långivare och låntagare att fatta rätt beslut. I slutändan kommer det att hjälpa fler småföretagare att kunna växa och utveckla sin verksamhet", avslutar Carsten Leth.

Företagslån-Ränta.jpg

Den genomsnittliga kreditscoren för företagen har varit stabil under perioden.

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning

Innehåll