Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Låt datan tala: De mest utsatta branscherna under Corona

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 1 november 2023

Några månader har gått sedan Corona bröt ut och det visat sig påverka inte bara företag, utan även samhället i stort. Vi har sett betydande förändringar och stora skiften i våra marknader. En sak är tydlig - den svenska ekonomin kommer inte att vara sig lik.

Vi på Krea har haft den turen att äga data om företagare och deras tillgång till finansiering, både före och under denna tid. Därmed har vi också fått en inblick i hur lånemarknaden för företag har förändrats.

Vi vill bidra till en ökad transparens på lånemarknaden, och delar därför gärna med oss av en del av vår data och insikter - så att svenska företag ska kunna orientera sig i lånemarknaden, och slutligen känna sig trygga i sitt val av finansiering när de väl funderar på att ta ett företagslån.

I den här artikeln kommer vi att försöka besvara 2 frågor:

  • Vad har vi lärt oss om det nuvarande företagsklimatet för svenska små- och medelstora företag?
  • Får småföretagare tillräckligt med stöd från staten för att kunna klara av denna period?

Den utveckling som vi själva har sett kan du se i följande graf:

Företag under corona.jpeg

Ett större behov av finansiering bland företag

Företag generellt, men framför allt inom restaurang- och partihandel, har fått ett större behov av finansiering. För restaurangbranschen är det föga förvånande då företag inom hotell- och restaurang går i konkurs 53% högre omfattning i maj månad jämfört med samma period förra året (2,3 företag går i konkurs om dan, jämfört med 1,5 företag förra året).

Ett skiftande behov

Vi kan se att restauranger och hotell stod för 18% av lån ansökningarna i mars, jämfört med 12% i februari. Detaljhandelsföretag följde tätt efter och stod för den största delen av ansökningarna i april med mer än 25% av alla ansökningarna.

Den fördröjda ökningen av detaljhandelsföretag kan förklaras av den sena implementeringen av social distansering i Sverige jämfört med andra länder.

Finansiering fortfarande tillgängligt

Företag kan fortfarande få tag på finansiering, men villkoren för lånen har försämrats sedan april. Försämringen kännetecknas av bl.a. högre räntesatser, kortare avbetalningstid och lägre offererat belopp jämfört med det ansökta. Restauranger och handelsföretag stod endast för 25% av utbetalda lån jämfört med 50% tidigare. Samma tendens har hållit i sig de efterföljande månaderna.

Stor skillnad mellan branscher

Skillnaden är dock hög mellan olika branscher, och vi ser t.ex. att bygg- och transportbranschen inte har påverkats i lika hög grad. åtminstone sett till finansiering. Detta stämmer överens med de senaste fynden som gjorde av regeringen som visade att rese-, hotell- och restaurang- är de mest drabbade branscherna i krisen.

Stöd från staten

För att hjälpa småföretag genom denna kris har staten introducerat en mängd olika initiativ. Bl.a. har de lanserat olika finansiella subventioner som uppskattas till 240 miljarder kronor, och 500 miljarder kronor i ytterligare stöd genom Centralbanken och uppskjutningar av skatt till nästa år.

Dessa åtgärder står för 3,8% av Sveriges GDP. Troligen kommer den ekonomiska påverkan att vara ännu större än så. Därutöver är den ojämnt fördelad över marknaden och branscher. Vi hoppas därför att det kommer att finnas ett starkare stöd för företag som är mest drabbade.

Är det statliga stödet tillräckligt?

Baserat på den datan som vi har, så är slutsatsen att småföretag i Sverige behöver ännu mer bistånd för att kunna vädra denna kris. För den som själv vill visa stöd så kan man titta på några av stödprogrammen som har bildats just för att stötta småföretag, exempelvis Forever Local av iZettle.

Det här är bara en första inblick som vi erbjuder - framledes kommer vi försöka få en ännu tydligare bild av det ekonomiska läget för småföretag och återhämtning i lånevillkor (t.ex. i form av räntenivån som erbjuds) hos Krea.

Småföretag står för 4 av 5 jobb i Sverige och är därför en viktig grundpelare i den svenska ekonomin. Vi anser däremot att transparensen för den egentliga ekonomiska situationen för denna gruppen är otillräcklig. För att läsa mer om hur krisen har påverkat lånesituationen för småföretag i Sverige, läs t.ex. Företagarnas rapport Småföretagarbarometern.

Krea finns där för dig

Krisen har skapat en osäker framtid bland många och vårt mål är att hjälpa så många som möjligt av våra kunder att ta sig igenom denna utmanande period. Därför vill vi på Krea hjälpa dig med finansiering och företagslån på bästa sätt. Har du några frågor eller funderingar så kan du alltid nå oss på mail eller telefon.