Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Bokföring av fakturaköp | Så går det till

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 4 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

 • Bokföring av fakturaköp och fakturabelåning skiljer sig lite åt.
 • Fakturaköp bokförs genom att du skapar en verifikation för försäljningen av fakturan till ett factoringbolag. Detta innebär att du minskar kundfordringarna (konto 1510) med det belopp för vilket du säljer fakturan, och istället får betalt direkt till kassan.
 • Fakturabelåning är inte momsbelagd (till skillnad från fakturaköp) och bokförs mer likt ett företagslån. Dock tas de fakturor som belånas upp på ett öronmärkt konto, "1512 belånade kundfordringar".

De regelverk våra rekommendationer gäller för

K1 regelverk - För dig med enskilda firma och handelsbolag

K1 är det minst omfattande regelverket och passar för mindre företag. Företag som tillämpar K1 har enklare redovisningskrav. Det är regelverket för enskilda firmor, handelsbolag och innebär att ni kan upprätta ett förenklat bokslut.

För enskilda firmor med mer än 3 miljoner kronor i omsättning behöver ett vanligt årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2/K3) upprättas.

> Mer information hos Skatteverket

K2 - För dig med mindre aktiebolag eller större enskild firma:

K2 är ett mellanstort regelverk som täcker större företag med mer komplexa redovisningskrav. Det används oftast av mindre aktiebolag och enskilda firmor med omsättning över 3 miljoner kronor.

Bolagen bestämmer själv om K2 eller K3 regelverk ska användas.

K3 - För dig med större företag:

K3 är det mest omfattande regelverket och gäller för de största företagen med komplexa verksamheter och stora omsättningar.

Fakturaköp och fakturabelåning bokförs likt i alla regelverk. En skillnad i K1 är att ni inte behöver redovisa “möjliga kundförluster” som följd av fakturaköp med regress i en not i årsboksluten.

Våra rekommendationer gäller inte vid större aktiebolag och listade företag som följer internationella bokföringsregler (till exempel K4, vilket också kallas IFRS i en internationell kontext).

Bokföring av fakturaköp

Kort om fakturaköp

Fakturaköp innebär att du överlåter en, eller flera försäljningsfakturor till ett annat företag (så kallad factoringbolag). Vid fakturaköp säljs fordringarna och “tas bort” från din balansräkning. Factoringbolaget blir ägare av dessa och övertar alla rättigheter och skyldigheter.

» Mer om: Hur du kan sälja fakturor för ditt företag

Bokför fakturaköp | Exempel

För att bokföra fakturaköp, sker två huvudsakliga transaktioner:

1 | Försäljning av varor

Du bokför detta som en vanlig försäljning - t ex:

 • 1510 Kundfordringar | 125 000 | *DEBET
 • 2610 Utgående Moms | 25 000 | *KREDIT
 • 3010 Försäljning | 100 000 | *KREDIT

2 | Försäljning av fakturan

Fakturaköp är momsbelagt och har normalt 25% moms (vilket är en stor skillnad från vanliga företagslån där räntan inte innehåller någon moms).

I nedanstående exempel antar vi att factoringbolaget tar en limitavgift på 1.2%, (dvs. 1 200 SEK / år) inklusive moms och en factoringavgift per 30 dagar om 1.5% (dvs. 1 500 SEK) inklusive moms. För nuvarande månad / försäljning måste du därför bokföra 1 500 SEK + 100 SEK i kostnader.

Att sälja fakturan bokför du sedan med följande transaktioner:

 • 6065 Avgifter och provision för fakturaköp | 1 280 | *DEBET
 • 2640 Ingående Moms | 320 | *DEBET
 • 1510 Kundfordringar | 125 000 | *KREDIT
 • 1930 Bank | 123 400 | *DEBET

Om factoringbolaget skulle ha en finansieringsgrad på mindre än 100% av kundfordringarna blir justeringen för "försäljning av fakturan" mindre i belopp. Till exempel vid 90% finansieringsgrad skulle det innebära i vårt exempel att kundfordringar endast reduceras med 112 500 SEK (och inte 125 000 SEK).

Bokför fakturaköp med regress

Vid fakturaköp med regress är bokföringen exakt likadan som vid fakturaköp utan regress. Vårt exempel ovan gäller för båda typerna. Däremot finns det en risk att ditt företag behöver betala skulden om fakturamottagaren inte betalar. Risken behöver redovisas i årsredovisningen genom en not där det hänvisas till risken för möjliga kundförluster.

Bokföring av fakturabelåning

Kort om fakturabelåning

Till skillnad från fakturaköp behåller ditt företag ägandet i kundfordringarna och fakturorna stannar på företagets balansräkning. Fakturabelåning liknar därmed ett lån mot säkerhet i företagets fakturor.

Fakturabelåning och moms

Skatteverket liknar fakturabelåning med ett lån mot säkerhet i företagets fakturor. Detta innebär att skatteverket inte anser fakturabelåning att vara likt en inkassotjänst utan mer som en vanlig finansiering och därmed är fakturabelåning fri från skatteplikten (dvs. ni behöver inte betala moms).

Detta gäller dock endast räntan och olika avgifter kopplade till lånet.

När ett företag som tillhandahåller fakturabelåning även hjälper till med indrivningstjänster separat (till exempel skickar påminnelser) är det enligt Skatteverkets bedömning att dessa tilläggstjänster är skattepliktiga.

» Mer om: Fakturabelåning och moms hos Skatteverket.

Bokför fakturabelåning | Exempel

Försäljningen av varor bokförs likt i exemplet för fakturaköp.

1 | Försäljning av varor

Du bokför detta som en vanlig försäljning - t ex:

 • 1510 Kundfordringar | 125 000 | *DEBET
 • 2610 Utgående Moms | 25 000 | *KREDIT
 • 3010 Försäljning | 100 000 | *KREDIT

Skillnaden här är dock att du bokför och tar ett lån i steg 2 istället för att sälja fakturorna.

2 | Försäljning av fakturan

Fakturabelåning är inte momsbelagt, förutom tjänster kopplade till indrivning av fordringarna.

I nedanstående exempel antar vi att företaget får en kredit på 100 000 kronor och att factoringavgiften (eller räntan) per 30 dagar är 1.5% (dvs. 1 500 SEK). Utöver avgiften betalar företaget en fakturaavgift om 100 kronor per månad (ex moms) för påminnelser och liknande tjänster.

Fakturabelåningen bokför du först genom att visa fakturorna på ett öronmärkt konto:

 • 1510 Kundfordringar | 125 000 | *KREDIT
 • 1512 Belånade kundfordringar | 125 000 | *DEBET

Sedan får du betalning av banken/factoringbolaget och bokför detta likt ett lån, minus eventuella avgifter för factoringtjänsten (dessa kostnader är momsbelagda)

 • 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar | 100 000 | *KREDIT
 • 1930 Bank | 99 875 | *DEBET
 • 6064 Factoringavgifter | 100 | *DEBET
 • 2640 Ingående Moms | 25 | *DEBET

Sedan ska du till slut bokföra räntan och återbetalning av skulden när du får avräkningsnotan från factoringbolaget efter månadens slut.

 • 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar | 100 000 | *DEBET
 • 8400 Räntekostnader | 1 500 | *DEBET
 • 1930 Bank | 23 500 | *DEBET
 • 1512 Belånade kundfordringar | 125 000 | *KREDIT