Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Resultatbudget | enkel budgetmall för företag

2023-05-29

Enkel budgetmall för företag

En budgetmall är en strukturerad och fördefinierad mall som används för att skapa och organisera en budget. Det är ett verktyg som hjälper till att planera och övervaka ekonomiska resurser genom att fördela företagets intäkter och utgifter på ett systematiskt sätt. Mallen kan vara till hjälp om du som egen företagare sköter företagets ekonomi själv.

Ladda ner vår excel-mall för att göra en budget till ditt företag.

Vad är en resultatbudget

En budget är en ekonomisk plan som visar en uppskattning av framtida intäkter och utgifter under en viss tidsperiod. En budget används för att företag och organisationer ska kunna hantera sin ekonomi på ett strukturerat sätt. I en budget tar man vanligtvis med inkomster, utgifter, prioriteringar, sparande och balans.

Genom att skapa och följa en budget kan företag få en bättre överblick över sin ekonomi, fatta välgrundade beslut om hur de använder sina pengar och undvika att leva över sina tillgängliga resurser. Det hjälper också till att nå ekonomiska mål, spara pengar och undvika onödiga skulder.

Hur används en resultatbudget i samband med en låneansökan.

Långivare vill se hur företaget har presterat historiskt och hur framtiden ser ut. En resultatbudget ger dem inte endast denna information, men visar även hur kassaflödet ska se ut kommande månader.

För enskilda firmor är en resultatbudget även viktigare. Enskilda firmor med mindre än 3 miljoner kronor i omsättning har inget krav på sig att upprätta ett årsbokslut. En resultatbudget kan i så fall ge långivaren information om företaget kan återbetala företagslånet eller inte.

» Mer om: Företagslån enskild firma

Vad ska budget innehålla som minimum?

Kort sagt ska alla utgifter och intäkter visas i budget.

Det ska även vara möjligt för en extern person att förstå hur mycket företaget växer och hur marginaler förändrar sig från år till år. Vanligtvis ingår det alla positioner av en resultatbudget i ett budgetmall - dvs. följande positioner:

 • Nettoomsättning
 • Bruttoresultat
 • Rörelseresultat före avskrivningar
 • Rörelseresultat
 • Resultat före skatt
 • Årets resultat

Exempel på en resultatbudget

Nedan delar vi en exempel på en resultatbudget för ett nystartat företag. Omästtningen är noll för 2022 och företagets försäljning kommer bara igång under 2023.

Det är viktigt i diskussioner med till exempel långivare att kunna visa på en förbättring i lönsamheten.

Resultatbudget-Budgetmall-foretag

Fördelarna med att skapa en budget

 1. Översikt och kontroll: Genom att ha en budget kan du få en tydlig översikt över dina inkomster, utgifter och sparande, vilket hjälper dig att ha bättre kontroll över din ekonomi.
 2. Planering: En budget hjälper dig att planera dina ekonomiska mål och prioriteringar. Du kan se vilka områden eller utgifter som kräver mest uppmärksamhet och anpassa företagets ekonomi därefter. Du kan också skapa långsiktiga mål, som att spara för ett större inköp, och bryta ner det till realistiska delmål.
 3. Minska onödiga utgifter: Genom att skapa en budget blir du medveten om dina utgifter och kan identifiera områden där du kan minska eller ta bort onödiga kostnader. Det kan hjälpa dig att fatta bättre beslut när det gäller att hantera dina pengar och undvika skuldsättning.
 4. Sparande och investering: En budget kan hjälpa dig att spåra ditt sparande och investeringar. Du kan avsätta en specifik del av dina intäkter till sparande eller investeringar varje månad och på så sätt se till att du når dina mål på lång sikt.
 5. Ekonomisk medvetenhet: Genom att skapa och följa en budget blir du mer medveten om dina ekonomiska vanor och beteenden. Det kan hjälpa dig att hitta mönster och ge dig möjlighet att göra förändringar för att förbättra företagets ekonomi.
Uppdaterad 2024-02-12