Krea

Amortering företagslån - kan jag ta företagslån amorteringsfritt?

2020-10-23

Företagslån är bland de vanligaste sätten för företag att finansiera sin verksamhet på. I samband med företagslånet behöver du amortera, eller betala tillbaka tillbaka på lånet. Här går vi igenom vad som gäller vid amortering på företagslån.

Vad är amortering?

Det belopp du betalar av på ett lån vid varje betalningstillfälle kallas för amortering. Efter varje amortering blir din totala skuld mindre. Varje månad eller kvartal brukar amorteringen betalas tillsammans med räntan till långivaren.

Amorteringen är alltså det som blir över från den totala summan du betalar vid varje återbetalningstillfälle efter att du har tagit bort räntekostnaden.

Det finns olika sätt att amortera företagslånet på, olika så kallade amorteringstyper. Vissa företagslån har amorteringskrav, andra lånar ut amorteringsfritt. Vad som gäller för just ditt företagslåns amortering står i det aktuella låneavtalet. Läs igenom låneavtalet noga innan du skriver på för att vara säker på att du får den amortering du vill ha och kan betala.

Olika amorteringstyper

För de långivare som har amorteringskrav finns det två amorteringstyper: rak amortering och annuitet. Men det förekommer också ett och annat företagslån som är amorteringsfritt.

Rak amortering är den vanligaste amorteringstypen för företagslån med amorteringskrav. Med rak amortering betalar du tillbaka på lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle, det vill säga varje månad eller varje kvartal.

Det är också vanligt att amorteringen bygger på annuitet. Vid annuitet betalar du ett fast och förutbestämt belopp till banken eller långivaren varje månad. Det fasta beloppet inkluderar då både ränta och amortering.

Rak amortering

Har du ett lån med rak amortering kommer du betala samma summa i amortering varje månad. Ovanpå den summan betalar du ränta. Månadskostnaden blir då mindre för varje tillfälle eftersom räntekostnaden sjunker med varje återbetalning.

Den totala månadskostnaden förändras för varje avbetalning du gör på lånet. När du väljer rak amortering bland de amorteringstyper som finns delas helt enkelt hela skulden på det antal amorteringstillfällen som du och din långivare har avtalat om. Ett enkelt exempel kan förklara principen:

Du har lånat 1 miljon kronor. Lånet ska betalas tillbaka på två år. Du amorterar en gång i månaden. Det blir två år gånger tolv månader, det vill säga totalt 24 amorteringstillfällen. Om du delar 1 miljon på 24 amorteringstillfällen blir det 41 667 kronor att betala vid varje amorteringstillfälle.

Rak amortering på företagslån

Med rak amortering minskar skulden med varje amortering du gör. Räntan, det vill säga kostnaden för lånet, blir därför lägre varje gång (givet att låneräntan inte höjs under avbetalningstiden).

Att välja rak amortering på sitt företagslån har flera fördelar.

  • Skulden minskar snabbt

Med rak amortering minskar skulden snabbare än vid exempelvis annuitet.

  • Lägre räntekostnad

Den totala räntekostnaden blir i regel alltid lägre om du väljer rak amortering som amorteringstyp för ditt företagslån.

Rak amortering har också en välkänd nackdel.

  • Avbetalningsbeloppet blir högre i början

Med rak amortering blir det belopp du betalar av på ditt lån högre i början av avbetalningsperioden eftersom lånebeloppet är som störst då.

Annuitet

Amortering med annuitet innebär att du betalar tillbaka samma summa på ditt företagslån varje månad eller kvartal. Summan ska täcka både amortering och räntekostnad. Ju längre in på lånetiden du kommer, desto snabbare amorterar du, eftersom andelen som består av ränta i regel minskar med tiden.

Första perioden av avbetalningstiden går alltså till att betala rena räntekostnader, men det ändrar sig mot slutet och blir tvärtom. Du amorterar hela tiden lite på lånet, vilket innebär att räntekostnaden kommer att sjunka med tiden.

Med samma exempel som ovan blir det i så fall en fast månadskostnad på ungefär SEK 46 000 (ränta och amortering kombinerad). I jämförelse med nästan SEK 50 000 månadskostnad med rak amortering.

Annuitet på företagslån.png

Därför blir varje efterkommande betalning hela tiden en större amortering då en större procent ju går till återbetalning av lånet och inte till att betala ränta. Det finns både bibehållen annuitet och ändrad annuitet, vilket du kan läsa mer om längre ner.

Att välja annuitet som amorteringstyp på sitt företagslån har flera fördelar.

  • Låga utgifter första tiden

När du väljer annuitet som amorteringstyp håller du utgifterna nere i början av amorteringsperioden.

  • Förutsägbart avbetalningsbelopp

Annuitet innebär att du betalar ett fast belopp varje månad eller kvartal till långivaren. Därför vet du alltid hur utgiftsbilden kommer att se ut i företaget.

Annuitet har också vissa nackdelar.

  • Högre räntekostnad

Med annuitet blir räntekostnaden högre än om du hade valt rak amortering som amorteringstyp.

  • Lättare att utsättas för ränteförändringar

Banken tjänar oftast mest på annuitetslån, eftersom räntenivån kan förändras utan att annuitetsbeloppet gör det.

  • Risk för längre avbetalningsperiod

Med annuitet som amorteringstyp kan avbetalningsperioden bli längre än du tänkt på grund av räntehöjningar.

Ett sätt att komma undan ränteförändringarna vid annuitet är att binda räntan när du tar ditt företagslån.

Bibehållen annuitet (falsk annuitet)

Att du väljer en bibehållen annuitet, eller så kallad falsk annuitet, innebär att annuiteten inte förändras på grund av ränteförändringar. Det betyder att om räntan höjs, betalar du ändå samma belopp till banken eller långivaren varje månad.

Den enda skillnaden är att en större del av amorteringsbeloppet utgörs av räntekostnaden om räntan stiger. På samma sätt kan lånet vara helt slutbetalt innan löptidens slut om du har tur och räntan sänks under avbetalningsperioden. Det sker eftersom det i så fall går åt en mindre andel än vad som var tänkt från början till räntebetalningen.

Den största fördelen med att välja bibehållen annuitet är att du då vet hur mycket du kommer att betala av på lånet varje månad, oavsett räntenivå. Nackdelen är att du inte kan vara helt säker på hur lång löptiden kommer att bli på ditt företagslån.

Amorteringen kan alltså ta olika lång tid beroende på räntenivån. I värsta fall kan räntenivån stiga så högt att din annuitet inte räcker till att betala räntan på ditt lån. Då växer istället skulden. Ofta får du information om detta från din långivare, som inte sällan då föreslår en ny annuitet som täcker räntekostnaden.

Ändrad annuitet (äkta annuitet)

Om ditt företagslån har ändrad annuitet, eller så kallad äkta annuitet, räknar långivaren om annuiteten varje gång som räntenivån ändras. Den största fördelen med att välja ändrad annuitet är att du kan känna dig trygg med att löptiden alltid blir så lång som du har tänkt. Den självklara nackdelen är att du inte vet vilket belopp du kommer att betala varje månad.

Serieamortering

Förutom ovan nämnda amorteringstyper kan återbetalningen av ditt företagslån också bygga på så kallad serieamortering. Det blir aktuellt på så kallade serielån. Med serieamortering trappas din amorterings storlek upp efter hand genom en slags trappstegsmodell. Ett sådant

upplägg kan till exempel innebära att du betalar en procent av skulden år ett, två procent av skulden år två, och så vidare tills skulden är betald.

Amorteringsfritt lån för företag

Det allra vanligaste är företagslån med amorteringskrav. Men det finns även långivare idag som kan erbjuda lån amorteringsfritt för det första året eller de första månaderna på avbetalningstiden.

Om ditt företagslån är amorteringsfritt betyder det alltså att du inte betalar någon amortering alls under den perioden. Istället betalar du hela beloppet i slutet av låneperioden.

För att hitta bästa amorteringstyp för just ditt företags behov är det viktigt att jämföra så många långivare som möjligt. Krea har flest anslutna långivare i Sverige och har redan hjälpt fler än 20 000 företag att jämföra villkor och hitta rätt lån. Med Kreas hjälp kan du öka möjligheterna för att hitta rätt finansiering. Gör en ansökan hos Krea för att hitta ett företagslån med rätt villkor och en amorteringstyp som passar just ditt företags behov.

Uppdaterad 2023-05-31