Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Amortering företagslån | Vilka amorteringstyper finns?

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 5 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

 • Amortering ska särskiljas från begreppet ränta. Ränta är kostnaden man betalar för att få långa pengar. Amortering innebär istället att företaget betalar av på lånet, eller med andra ord minskar sin skuld.
 • Inom företagsfinansiering finns det olika amorteringsupplägg där rak amortering (lika stor amortering varje månad) och annuitet (amortering + ränta är lika varje månad) är de vanligaste typerna.
 • I denna artikel går vi igenom olika upplägg och dess påverkan på totalkostnaden på företagslånet, samt vilket upplägg som leder till lägre räntekostnader.

Vad är amortering?

Det belopp du betalar av på ett lån vid varje betalningstillfälle kallas för amortering. Efter varje amortering blir din totala skuld mindre. Amortering för företagslån sker dagligen, månadsvis eller i vissa undantagsfall finns även företagslån utan amortering.

Amorteringen är alltså det som blir över från den totala summan du betalar vid varje återbetalningstillfälle efter att du har tagit bort räntekostnaden.

Vad är skillnaden på amortering och ränta?

Ofta betalar du amorteringen tillsammans med räntan på lånet. Det blir i praktiken därför utmanande för många företagare att hålla isär ränta och amortering.

Skillnaden mellan dessa två är:

 • Amortering är som sagt det belopp ditt företag betalar av på lånet, i och med att du gör avbetalningar minskar också den kvarstående skulden.
 • Ränta är det belopp du betalar varje månad för att långivaren lånar ut pengarna till ditt företag. Betalning av ränta gör därför inte att den kvarvarande skulden minskar.

» Mer om ränta på företagslån: Företagslån ränta

Olika amorteringstyper

För de långivare som har amorteringskrav finns det två amorteringstyper:

 • Företagslån med rak amortering
 • Annuitetslån

Rak amortering är den vanligaste amorteringstypen för företagslån.

Rak amortering

Har du ett lån med rak amortering kommer du betala samma summa i amortering varje månad. Ovanpå den summan betalar du ränta. Månadskostnaden blir då mindre för varje tillfälle eftersom räntekostnaden sjunker med varje återbetalning.

Den totala månadskostnaden förändras för varje avbetalning du gör på lånet. När du väljer rak amortering bland de amorteringstyper som finns delas helt enkelt hela skulden på det antal amorteringstillfällen som du och din långivare har avtalat om. Ett enkelt exempel kan förklara principen.

Exempel för företagslån med rak amortering

Du har lånat 1 miljon kronor. Lånet ska betalas tillbaka på två år. Du amorterar en gång i månaden. Det blir två år gånger tolv månader, det vill säga totalt 24 amorteringstillfällen. Om du delar 1 miljon på 24 amorteringstillfällen blir det 41 667 kronor att betala vid varje amorteringstillfälle.

Rak amortering på företagslån

Med rak amortering minskar skulden med varje amortering du gör. Räntan, det vill säga kostnaden för lånet, blir därför lägre varje gång (givet att låneräntan inte höjs under avbetalningstiden).

Att välja rak amortering på sitt företagslån har flera fördelar.

 • Skulden minskar snabbt: Med rak amortering minskar skulden snabbare än vid exempelvis annuitet.
 • Lägre räntekostnad: Den totala räntekostnaden blir alltid lägre om du väljer rak amortering som amorteringstyp för ditt företagslån.

Annuitetslån

Amortering med annuitet innebär att månadsbetalningen är densamma varje månad. Summan ska täcka både amortering och räntekostnad. Ju längre in på lånetiden du kommer, desto snabbare amorterar du, eftersom andelen som består av ränta minskar med tiden.

Första perioden av avbetalningstiden går alltså till att betala rena räntekostnader, men det ändrar sig mot slutet och blir tvärtom. Du amorterar hela tiden lite på lånet, vilket innebär att räntekostnaden kommer att sjunka med tiden.

Exempel för företagslån med annuitet

Med samma exempel som ovan blir det i så fall en fast månadskostnad på ungefär SEK 46 000 (ränta och amortering kombinerad). I jämförelse med nästan SEK 50 000 månadskostnad med rak amortering.

Annuitet på företagslån.png

Att välja annuitet som amorteringstyp på sitt företagslån har flera fördelar.

 • Låga utgifter första tiden: När du väljer annuitet som amorteringstyp håller du utgifterna nere i början av amorteringsperioden.
 • Förutsägbart avbetalningsbelopp: Annuitet innebär att du betalar ett fast belopp varje månad eller kvartal till långivaren. Därför vet du alltid hur utgiftsbilden kommer att se ut i företaget.

Annuitet har också vissa nackdelar.

 • Högre räntekostnad: Med annuitet blir räntekostnaden högre än om du hade valt rak amortering som amorteringstyp.

Vad är amorteringskrav?

Vanligtvis har företagslån amorteringskrav, som betyder att du ska amortera på lånet. Amorteringskravet innebär att ditt företag måste amortera en viss procent eller summa av lånet varje år. Till exempel kan det finnas ett krav på att du ska återbetala 2% av lånet första året. Amorteringskravet kan skilja sig åt beroende på lånets storlek och återbetalningstid.

Företagslån utan amortering

Det allra vanligaste är företagslån med amorteringskrav. Men det finns även långivare idag som kan erbjuda företagslån amorteringsfritt.

Det finns några olika alternativ inom amorteringsfria företagslån:

 • Bullet-lån: "Bullet"-amortering innebär att hela lånebeloppet återbetalas vid löptidens slut. Det används oftast för kortare krediter om 12 - 18 månader och vid fastighetslån eller förvärvsfinansieringar.
 • Amorteringsfria månader: Vid vissa tillfällen erbjuder långivare amorteringsfria månader. Tänk dock på att räntan alltid betalas på det hela utestående beloppet och du kommer därför ha en högre räntekostnad om du inte amorterar.
 • Företagskredit: Företagskrediter kan vara amorteringsfria och en vanlig "check" från storbanken har oftast inga amorteringskrav. Men, inom digitala företagskrediter är det mer vanligt att amortering krävs - oftast krävs amortering i dessa fall i ett procenttal av lånebeloppet (till exempel 4%).