Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Largerfinansiering | De bästa sättet att finansiera inköp

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 13 februari 2024

Småföretag har oftast långa ledtider från inköp till försäljning. Av vår erfarenhet är den vanligaste anledningen till att våra kunder söker finansiering just inköp av varulager eller bilar. Därför har vi tagit fram denna lista av olika lösningar för att finansiera inköp.

Sammanfattning

 • Att finansiera inköp av lager sker oftast genom ett företagslån, dock krävs nästan alltid ett personligt borgensåtagande och lånebeloppen kan vara för små för att klara större inköp.
 • Nya flexibla lån till företag har kommit till marknaden där du får öronmärkt finansiering för endast inköpet. Fördelen är att de har mindre krav på borgen och oftast högre limiter.
 • Bilhandlare upplever framförallt större problem att hitta lagerfinansiering för bilar. För just bilar, kan både ett företagslån eller en så kallad handlarfinansiering vara ett alternativ.
 • Nu erbjuder även flera långivare företagskrediter där företag får en löpande kreditlimit som kan användas för olika typer av inköp. Det är ett bra sätt att finansiera inköp, framförallt om de är något mindre belopp och ni har en svängning i försäljningen under året (till exempel julhandeln).

» Mer om: Alla möjliga lösningar hur du kan finansiera ditt företag

Finansiera inköp med lån

Vi har utvärderat vår data för att se vad de vanligaste anledningarna är till varför företag söker finansiering.

Under 2023 har hela 12% ansökt med anledning av inköp av varulager och 8% med anledning av inköp av bilar. Det innebär att väldigt många företag vill just finansiera inköp hos Krea. I analysen har vi kollat på totalt 10 860 ansökningar som Krea har hanterat under 2023, fram till den 17:e november.

Med den bakgrunden kan vi se att det är mest vanligt för företag att finansiera inköp genom ett företagslån eller företagskredit.

Företagslån eller företagskredit

Företagslån och företagskredit är två olika finansieringsalternativ som företag kan använda för att finansiera företagets inköp. Här är en översikt över skillnaderna mellan dem:

Företagslån:

Ett företagslån är en form av skuld där företaget lånar en specifik summa pengar från en långivare.Lånet återbetalas över en förutbestämd tidsperiod, och oftast krävs att företaget anger en borgensman för lånet. Räntan på ett företagslån kan vara fast eller variabel, beroende på lånevillkoren.

Företagskredit:

En företagskredit är en flexibel form av finansiering där företaget får tillgång till en förutbestämd kreditgräns från vilken de kan låna och återbetala vid behov. Företaget betalar endast ränta på det belopp som de faktiskt använder från den beviljade krediten. Kredit ger företaget flexibilitet eftersom de bara betalar för de resurser de använder. Oftast krävs en borgensman och företagsinteckning.

» Mer om: Företagskredit

Företagslån - oftast med kostnadsfri förtidslösen

Ett företagslån är oftast kostnadsfritt att förtidslösa. Kostnadsfri förtidslösen innebär att företaget har möjlighet att återbetala lånet innan det ursprungliga förfallodatumet utan extra kostnader eller avgifter.

Detta kan vara särskilt fördelaktigt för företag som väntar på att deras produkter eller varor ska säljas, vilket kan ta tid. Genom att ha möjlighet att återbetala lånet kostnadsfritt kan företaget optimera sin ekonomi och minimera de finansiella kostnaderna. Detta ger företagaren flexibilitet att anpassa återbetalningen efter försäljningscykeln och därmed optimera kassaflödet.

Att välja ett lån med kostnadsfri förtidslösen kräver dock noggrann granskning av lånevillkoren. Det är viktigt att förstå eventuella begränsningar och förutsättningar som kan gälla för förtidslösen, samt se till att lånevillkoren överensstämmer med företagets behov och ekonomiska situation.

Företagslån med begränsad borgensåtagandet

De flesta företagslån på marknaden kräver vanligtvis personlig borgen, vilket innebär att företagsägare eller företagsledare måste ställa personlig ekonomisk säkerhet för att få tillgång till finansiering. Dettaa krav på personlig borgen kan vara avskräckande och begränsa företagsägares möjligheter att expandera eller hantera kapitalbehov utan att sätta sin personliga ekonomi i riskzonen.

Men det finns alternativ som erbjuder företag en möjlighet till finansiering med begränsat borgensåtagande. Ett sådant alternativ är EU-lån, som har introducerats för att underlätta tillgången till kapital för företag utan att utsätta företagsägare för omfattande personligt ansvar. Vid ett EU-lån står ägaren endast för 20% av borgensåtagande, resterande 80% går EU in och tar. Detta i sin tur kan ge bättre villkor eftersom banker och långivare ser det som en säkrare utlåning. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för små och medelstora företag samt för företagare som föredrar att minimera sin personliga risk.

Att välja ett företagslån med begränsat borgensåtagande kan ge företaget möjligheten att snabbare och smidigare få tillgång till den finansiering de behöver för att växa och utvecklas. Dessutom kan det minska den personliga risken för ägaren och dess privata ekonomi.

» Mer om: EU Företagslån

Inköpsfinansiering

Ett nytt alternativ på marknaden är så kallad inköpsfinansiering.

Det innebär att finansbolaget betalar dina leverantörsfakturor och du betalar dem senare inom 60-120 dagar. Det liknar köp-nu-betala-senare i upplägget som när du handlar online.

Av vår erfarenhet är inköpsfinansiering ett bra alternativ för mindre och snabbväxande företag som ska göra större inköp. Till exempel om du ska finansiera mer än 10% av årsomsättningen.

+ Du kan få en ganska stor kreditlimit

+ Oftast begränsad eller inget krav på borgensåtagande

- Räntan kan vara högre jämfört med ett företagslån

Finansiera inköp av bilar

Det andra vanliga inköpet som företagare gör är att köpa in bilar. Det kan handla om ett eller flera fordon för verksamheten eller att en handlare köper in bilar för att sälja vidare dem.

» Mer om: Bilfinansiering för företag

Handlarfinansiering

Ett nytt sätt att finansiera större bilköp för handlare är så kallad handlarfinansiering. Vilket är en form av lagerfinansiering där finansbolaget ger en bilhandlare ett limit inom vilket handlaren kan köpa in bilar.

Det fungerar så här:

 • Finansbolaget ger en kreditbedömning av ditt företag
 • Du får en kreditlimit hos finansiären
 • Du lägger ordern att köpa in bilar
 • Säljaren får pengarna direkt
 • Finansbolaget får en säkerhet i ditt lager
 • Du får leverans av bilarna
 • Du betalar löpande ränta på beloppet du har utnyttjad

Du kan både finansiera inköp av nya och begagnade bilar genom lagerfinansiering.

Några aktörer som erbjuder denna typ av lösning för just bilhandlare är Fudd Finans och Handlarfinans. Den största fördelen är att de kan oftast erbjuda mycket större limiter jämfört med hur mycket en bilhandlare kan få genom ett företagslån. Till exempel erbjuder Handlarfinans upp till 100 miljoner kronor i finansiering och du kan finansiera upp till 90% av bilvärdet.

Däremot gäller det att se upp för olika avgifter och totalkostnaden som kan vara betydligt högre jämfört med ett lån. Villkoren ligger vanligtvis mellan 10-25% årsränta per år.

Alternativa lösningar för att finansiera bilar

Alternativen för bilhandlare är ganska få. Men det finns ett fåtal långivare och kreditmarknadsbolag som erbjuder företagslån för bilhandlare.

I vår erfarenhet är det framförallt Froda, Qred, OPR och Capcito som är långivare som erbjuder företagslån även till bilhandlare. Andra långivare är mer restriktiva.

Utöver företagslån är ett alternativ även ett företagskredit - dock är beloppet oftast för litet för att finansiera flera inköp. Och kan i så fall mer användas för enstaka inköp av bilar eller om du ska köpa in 1-2 begagnade bilar.