Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Företagslån om jag har betalningsanmärkning på företaget?

2020-05-19

Kan man hitta ett bra företagslån trots att företaget har en betalningsanmärkning? Svaret beror självklart på företagets unika förutsättningar, men det är inte omöjligt. Det handlar främst om att hitta rätt långivare.

Betalningsanmärkningar hos företag behöver inte alltid bero på misskötsel eller bristande omdöme. Ibland kan likviditetsbrist uppstå på grund av oväntade omständigheter. En betalningsanmärkning försvårar möjligheterna att få ett företagslån beviljat, men i grunden handlar det ändå om att visa långivarna att man har förmåga att betala tillbaka lånet. Ofta kan du hitta en lösning som fungerar, trots anmärkningen.

Här kan du lära dig mer om hur betalningsanmärkningar och hur bankerna utvärderar ditt företags betalningsförmåga när du ansöker om företagslån. Du kan också lära dig om de många fördelarna med att jämföra lån online. Det är inte hopplöst att hitta ett företagslån, oavsett ekonomiska hinder.

Vad är en betalningsanmärkning?

Vi börjar med det mest grundläggande: vad är en betalningsanmärkning egentligen? En betalningsanmärkning är en notering att skulder inte betalats i tid. Noteringen är kopplad till en juridisk person, t ex en privatperson eller ett aktiebolag. Kreditupplysningsföretag (UC är det kändaste) utfärdar betalningsanmärkningar. Det är dock Kronofogdens beslut som fastställer anmärkningen.

Betalningsanmärkningar stannar ofta kvar under flera år. Under denna tid påverkas möjligheten att ansöka om lån och andra krediter. Det kan gå att få ett företagslån med betalningsanmärkning. Dock ställs det ofta högre krav för att kompensera för anmärkningen. Kompensationen kan t ex bestå av en högre ränta eller olika typer av ytterligare säkerhet. Läs med om ränta för företagslån.

Hur vet jag om mitt företag har en betalningsanmärkning?

Om du vill veta om ditt företag har en betalningsanmärkning kan du vända dig till ett kreditupplysningsföretag. Det är exakt samma process som när en långivare tittar på din betalningsförmåga vid en låneansökning. Kreditupplysningsföretagen samlar in information från olika register. Kronofogden är ett av registren.

Informationen i din kreditupplysning kan vara en nyttig indikation på ditt företags ekonomiska status. Du kan se ditt företag ur en potentiell långivares synvinkel. Det ger dig möjligheten att hitta saker att rätta till. Kreditupplysningen kan också vara ett sätt att förbereda sig på frågor som kan uppstå när du ansöker om ett företagslån.

Olika typer av betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar för företag brukar delas upp i två kategorier: allmänna och enskilda betalningsanmärkningar. Dessa kallas också ibland för A-mål och E-mål.

Allmän betalningsanmärkning (A-mål)

En allmän betalningsanmärkning brukar oftast bestå av betalningskrav från den offentliga sektorn. Det kan t ex handla om arbetsgivaravgifter, skatter och moms.

Enskild betalningsanmärkning (E-mål)

En enskild betalningsanmärkning kommer oftast från uteblivna betalningar till privata företag. Några vanliga exempel på enskilda betalningsanmärkningar kan vara hyror, räntor och skulder till leverantörer.

Låna som aktiebolag, handelsbolag eller enskilda firma

När man tar ett företagslån finns det väsentliga skillnader mellan olika bolagsformer. Bolagsformen kan ha en avgörande betydelse för möjligheterna att få lån trots en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningarnas varighet varierar också mellan olika typer av företag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en egen juridisk person med en ekonomi som är separerad från ägarnas privatekonomi. Eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person kan bolaget dra på sig betalningsanmärkningar. Dessa stannar kvar i fem år. När ett aktiebolag har betalningsanmärkningar försvårar det möjligheten att hitta ett företagslån.

Ett aktiebolags möjlighet att ta ett företagslån påverkas inte av ägarnas privata ekonomi. Det enda fallet där ägarens privatekonomi påverkar aktiebolagets möjligheter är vid personlig borgen. Om borgensmannen har betalningsanmärkningar kan det påverka företagslånets villkor eller göra att lånet inte blir beviljat. Läs mer om att företagslån till aktiebolag.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är enskild firma med minst två delägare (bolagsmän). Handelsbolag är en egen juridisk person. Bolagsmännen är dock fortfarande personligt ansvariga för bolagets ekonomi. Om bolagsmännen inte sköter sin personliga ekonomi kan det ha konsekvenser för möjligheterna att få ett företagslån beviljat.

Enskild firma

När man har en enskilda firma är företagets ekonomi kraftigt kopplat till ens personliga ekonomi. Organisationsnumret är detsamma som ens personnummer. I juridisk mening är ägaren av en enskild firma densamma som företaget. Företagets betalningsanmärkningar blir alltså kopplade till ägarens personliga ekonomi.

Betalningsanmärkningar hos enskilda firmor finns kvar i tre år. De påverkar möjligheterna ta lån både för den enskilda firman och ägaren som privatperson. Läs mer om företagslån för enskilda firmor.

Kan man få ett företagslån beviljat även om man har betalningsanmärkningar?

Möjligheterna till ett företagslån trots betalningsanmärkningar beror ofta på betalningsförmågan. Långivarna ser ett lån till ditt företag som en större risk. Det innebär att räntor och andra villkor ofta blir sämre för dig som låntagare för att kompensera för den ökade risken med bevilja lånet. Det kan också innebära andra krav gällande säkerhet för lånet. Du kan t ex behöva ge långivaren rätten att pantsätta fastigheter eller varulager om du skulle inte skulle kunna betala tillbaka lånet.

Eftersom betalningsanmärkningar hos företag stannar mellan tre till fem år kan ekonomin förändras över tid. Om företaget har en ordnad ekonomi och en god betalningsförmåga vid sidan av en äldre betalningsanmärkning kan långivaren övertygas att bevilja ett lån. Det är absolut inte hopplöst! Att jämföra lån online är ett bra sätt hitta rätt långivare trots försvårande omständigheter, som t ex betalningsanmärkningar.

Företagslån utan UC

Vissa långivare och jämförelsesajter marknadsför så kallade ”företagslån utan UC”. Konceptet består av att erbjuda t ex företagslån utan en kreditupplysning genom UC, det största företaget inom branschen. Detta kan ses som ett bra alternativ om man driver ett företag som har betalningsanmärkningar eller andra försvårande ekonomiska omständigheter som syns i upplysningen från UC.

”Utan UC” är dock inte detsamma som att låneprocessen är fri från kreditupplysningar. Ofta görs upplysningen istället genom ett annat företag. Andra krav på betalningsförmåga eller återbetalning kan dessutom tillkomma.

Hitta rätt företagslån trots betalningsanmärkning

Att hitta ett bra företagslån trots betalningsanmärkningar handlar ofta om att hitta precis rätt långivare. Låneansökningar och jämförelser tar dock mycket tid och resurser i anspråk. Det kan dessutom försämra din kreditvärdighet ytterligare, eftersom individuella låneansökningar innebär att företaget drar på sig kreditupplysningar.

Krea.se – jämför företagslån online

Att jämföra företagslån online är ett alternativ till att göra jobbet på egen hand. När du jämför företagslån online på Krea.se får du förslag från över 30 långivare. Endast en kreditupplysning görs vilket minimerar påverkan på din kreditvärdighet. Kostnaden för lånet blir inte högre än om du själv lagt ned dyrbar tid på att hitta det. Det är ett utmärkt sätt att hitta rätt lån efter ditt företags unika förutsättningar, t ex om du har betalningsanmärkningar. Ett företagslån med betalningsanmärkning är inte omöjligt. Välkommen till Krea!

Uppdaterad 2023-08-24