Krea
Utmärkt 4.7 / 5

IMH Finans

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 6 februari 2024

IMH Finans - Marknadens snabbaste affärspartner

IMH Finans är ett entreprenörsdrivet finansbolag som hjälper små och medelstora företag med kortsiktig finansiering, och siktar framför allt på att utveckla långsiktiga relationer med sina kunder. IMH Finans passar för företag har alternativa tillgångar som de vill kunna använda som säkerheter, så t.ex. tomter.

IMH Finans är pragmatiska i sitt bemötande med sina kunder, och menar att de går den extra milen för att göra lånetransaktionen så smidig som möjligt.

IMH Finans startade 2014 och har sedan dess hjälpt fler än 300 företag och genomfört över 500 transaktioner.

IMH Finans tjänster

IMH Finans hjälper ert företag med lån via frigörelse av bundet kapital. IMH Finans accepterar pantsättning av tomter, kommersiella samt privata fastigheter, vilket skapar möjligheten att bevilja företagslån där det annars inte hade gått eller tagit för lång tid.

IMH Finans hjälper företag med följande tjänster:

  • Företagslån - Snabbt beviljande av företagslån genom pantsättning av företagets eller ägarens tillgångar.
  • Byggkreditiv - Finansiering av byggprojekt, både med och utan tecknade förhandsavtal, på ett smidigt sätt.
  • Fastighetslån - Hjälp i hela kedjan från förhandling till fastighetsförvärv följt av krediter för ny-, om- och tillbyggnad.
  • Företagsförvärv - Bryggfinansieringar vid förvärvssituationer.
  • Markutveckling - Hjälp med belåning hela vägen från ansökan om förhandsbesked till färdig detaljplan och bygglov.
  • Rörelsekredit - När likviditeten inte går ihop eller du behöver få loss kapital för en brådskande investering.
  • Specialkrediter - För uförutsedda situationer och utmaningar. För att få låna krävs att du är ett svenskt bolag.
  • Brygglån - Hjälp med ett kortfristigt lån i väntan på att en fast finansiering kommit på plats för företaget.

» Mer om: Brygglån

IMH Finans ser pragmatiskt på varje unik situation där de också kan erbjuda företagslån inom korta löptider och lösa utbetalningar inom bara ett par dagar.

Information om företagslån från IMH Finans:

Lånebelopp: 1mkr - 50 Mkr

Återbetalningstid: 1 - 36 månader

Säkerhetskrav

IMH Finans kräver alltid realsäkerhet och/eller personlig borgen för sina lån. De godkänner säkerheter i fast egendom, bostädsrätter, borgensåtagande, aktiepant samt företagsinteckningar.

Ränta

Gällande ränta har de alltid individuell prissättning. Faktorer som spelar in i räntesättningen är säkerheter, risk, tid och potential i det du ska låna till.

Övrigt om IMH Finans

IMH Finans är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen.