Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Svea Bank

2023-02-28

Svea Bank är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med 40 års erfarenhet är även deras vision att vara en ledande finansiell aktör i hela Europa. De har över 2 000 anställda och jobbar med både små och stora företag i olika branscher. Svea erbjuder företag en rad olika finansieringslösningar - däribland företagslån.

» Mer om: Företagslån

Sveas tjänster

Genom en personlig service vill Svea erbjuda kunder effektiva och anpassade lösningar. Deras fokus ligger på tre faktorer:

  1. Engagemang - Genom tillgänglighet, lyhördhet och fokus på affären vill Svea skapa personliga relationer.
  2. Kompetens - Garanti på hög kvalitet i tjänsterna samtidigt som de delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
  3. Handlingskraft - Flexibla och lösningsorienterade med ett konsekvent agerande för din affärsnytta.

Sveas finansieringslösningar

Svea erbjuder fyra olika typer av företagsfinansieringar:

  • Svea Bank företagskredit - Svea Banks namn för deras checkkredit. En snabb och flexibel kontokredit där du bara betalar för det du använder. Det är ingen uppsägningstid och amorteringsfritt.

» Mer om: Företagskredit

  • Svea Bank fakturaköp - Sälj en eller flera fakturor och få pengarna direkt.
  • Svea Bank factoring - Få ett förskott på obetalda fakturor genom att belåna dem. På så sätt kan du till förbättra ditt företags likviditet. Svea betalar upp till 90% av fakturan omedelbart och resterande belopp när företagets kund har betalat.

» Mer om: Sälja fakturor

Sveas finansieringsområden

Svea Bank kan hjälpa dig vid tillfällen och när du har olika behov. Vanliga syften till finansiering som Svea kan hjälpa till med kan vara:

Inköp av inventarier

En vanlig anledning till att företag tar ett företagslån är vid inköp av inventarier. Både små och stora företag kan behöva köpa in nya maskiner, it-system eller andra typer av utrustning.

Marknadsföring

Ett företag kan behöva investera i marknadsföring/reklam och för att bygga och stärka sitt varumärke. Det är oftast genom att nå ut via olika marknadsföringskanaler som företaget hittar nya potentiella kunder. Genom nya och fler kunder kan företaget växa och bli lönsammare. Dessa olika kanaler kan till exempel vara sociala medier och närvaro på mässor.

Inköp av varor

Företag vars verksamhet kräver att de köper in ett varulager kan ta ett lån för att finansiera inköpet. Företaget kan även använda Svea Banks företagslån till att jämna ut de likviditetssvängningar som kan uppstå om de har säsongsvarierande försäljning.

Betala av lån med höga räntor

Ibland händer det att små företag har en kredit med väldigt hög ränta och dåliga villkor. De kan då lösa det genom att teckna en ny kredit med mycket bättre villkor som de sedan löser ut den ursprungliga krediten med.

Sveas ränta och amortering

Gällande ränte- och amorterings-upplägg erbjuder Svea Bank:

  • Annuitet
  • Fast avgift
  • Amorteringsfritt för checkkredit

Lånebelopp: 1 000 000 - 20 miljoner kronor

Återbetalningstid: Upp till 60 månader

Säkerheter: Borgensåtagande, men kan också vara företagsinteckning

Uppdaterad 2024-02-12