Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Terox

2023-09-15

Finansiering med Terox

Terox är ett svenskt finansbolag med privat ägande, främst inriktad på att tillhandahålla större krediter och andra ekonomiska alternativ för medelstora och stora företag. Dessa finansiella lösningar omfattar olika typer av krediter, som fastighetslån, övergångslån, förvärvslån och specialiserade lånealternativ.

Terox har förmågan att tillhandahålla kreditförsörjning på snabb basis, ofta inom några dagar. Utöver sin kreditverksamhet investerar Terox också i företag som uppvisar en väl beprövad affärsmodell, lovande intäktsmöjligheter och framför allt kompetenta entreprenörer med stor potential för tillväxt.

Terox ägs av Pakta AB, ett bolag som är inriktat på fastigheter och investeringar.

Terox finansieringsprodukter genom Krea

Genom Krea kan företag ansöka om olika finansieringsprodukter hos Terox. Terox erbjuder finansiering på 10-100 MSEK för medelstora och större bolag. Utifrån vad som passar bäst beroende på företagets behov kan de ansöka om dessa:

  • Terox fastighetslån: Om ett företag är i behov av finansiering vid förvärv av en fastighet kan Terox erbjuda ett fastighetslån. Det är även passande att ansöka om detta vid omfinansiering av lån eller om företaget ska genomföra ny-, om- eller tillbyggnad.
  • Terox brygglån: Ibland uppstår oväntade och temporära behov av likviditet, även när företagets ekonomi är i gott skick. Det kan vara situationer som kräver en snabb åtgärd, som till exempel att snabbt förvärva en fastighet inom några dagar eller att återbetala ett lån. Processen att säkra långsiktig finansiering kan ta längre tid än förväntat, och det finns inte utrymme att vänta utan att riskera att förlora en viktig affär.

    Terox kan erbjuda snabb lösning genom kortfristiga lån med en löptid på 3-12 månader. Detta möjliggör att företaget kan möta sina akuta finansiella behov medan de arbetar på att säkra mer långsiktig finansiering

Fördelar med Terox

  1. Flexibilitet - Terox jobbar alltid med största möjliga flexibilitet för att företag ska få skräddarsydda lösningar utefter deras specifika behov.
  2. Snabbhet - Terox förstår vikten av snabbhet. De strävar efter att ta snabba beslut på bara några dagar, oavsett storleken på krediten.
  3. Kapacitet - Terox besitter en kapacitet att tillgodose finansiering både till större företag och gällande större krediter.
Uppdaterad 2023-09-15