Krea

Vad är amortering?

2023-05-16

Vad är amortering?

Vid tecknande av ett företagslån bestäms även villkoren för amorteringen. Amortering är det belopp som ska betalas tillbaka till långivaren vid varje betalningstillfälle, alltså avbetalningen på lånet. Oftast sker det månads- eller kvartalsvis. Hur mycket ditt företag måste amortera vid varje tillfälle är beroende av de villkor som sätts när lånet tecknas. När du amorterar betyder det att du minskar skulden på ditt lån.

Vad är skillnaden på amortering och ränta?

Ofta betalar du amorteringen tillsammans med räntan på lånet. Skillnaden mellan dessa två är:

  • Amortering är som sagt det belopp ditt företag betalar av på lånet, i och med att du gör avbetalningar minskar också den kvarstående skulden.
  • Ränta är det belopp du betalar varje månad för att långivaren lånar ut pengarna till ditt företag. Betalning av ränta gör därför inte att den kvarvarande skulden minskar.

Hur mycket måste man amortera i månaden?

Hur mycket du amorterar på företagets lån beror på lånets återbetalningstid, lånets storlek och belåningsgrad samt vilken återbetalningsmodell som används. Det finns ett flertal olika modeller som kan tillämpas. De två vanligaste är rak amortering och annuitetslån.

  • Vad är rak amortering? Denna modell är vanligast att använda vid amortering av företagslån. Vid rak amortering betalar ditt företag samma belopp i amortering varje månad sedan tillkommer räntan. Detta betyder att månadskostnaden blir lägre för varje månad då räntekostnaden blir mindre för varje betalningstillfälle (eftersom räntan räknas på den kvarstående skulden). Företaget och långivaren kommer överens om antal amorteringstillfällen och lånet delas därefter upp jämnt på dessa tillfällen.
  • Vad är annuitetslån? Vid annuitetslån sätts istället en fast kostnad för varje betalningstillfälle där både amortering och ränta är inräknade. Det betyder att du i början betalar övervägande ränta. Men i och med att lånet återbetalas blir räntebetalningen mindre. (amortering)

Förutom dessa två typer finns serieamortering, vilket används vid så kallade serielån. När serieamortering tillämpas stiger företagets återbetalning av skulden under dess löptid. Till exempel kan ditt företag återbetala 1 procent under första året, 2 procent under andra året och så vidare tills lånet är återbetalt. Betalningen ökar därmed gradvis efter en slags trappstegsmodell.

Vad är amorteringskrav?

Vanligtvis har företagslån amorteringskrav, som betyder att du ska amortera på lånet. Amorteringskravet innebär att ditt företag måste amortera en viss procent eller summa av lånet varje år. Till exempel kan det finnas ett krav på att du ska återbetala 2% av lånet första året. Amorteringskravet kan skilja sig åt beroende på lånets storlek och återbetalningstid.

Amorteringsfri

Det finns även tillfällen då ditt företag kan få ett amorteringsfritt lån. De gånger de går att få amorteringsfrihet är ofta vid tillfällen där lånet har en kortare löptid. Till exempel vid kortare brygg-finansieringar, byggnadskreditiv och liknande.

Uppdaterad 2023-05-31