Krea

Borgen - Borgensman/borgensmän

2020-08-18

Definition av borgen och borgensman/borgensmän

Borgen är en säkerhet som lämnas vid ett lån, till exempel ett företagslån. Det är en åtagande att en annan person betalar en skuld och tillhörande räntor ifall den ursprungliga betalningsskyldige mot förmodan inte skulle kunna. Till exempel kan den betalningsskyldige vara en juridisk person, som ett aktiebolag eller en organisation, som har gått i konkurs.

Personen går i borgen för den betalningsskyldige och åtar sig ett så kallat borgensåtagande, eller tecknar borgen varvid han går i personlig borgen. Personen som går i borgen kallas för borgensman och undertecknar en borgensmening på skuldebrevet. I skuldebrevet står även andra förpliktelser och villkor för lånet som borgen gäller för.

Nedan går vi igenom varför man kan ha borgen för lån, för- och nackdelar med borgen sett ur både långivarens och låntagarens perspektiv, vad skötselborgen innebär, huruvida man kan säga upp borgen, och om man kan ha flera borgensmän.

Varför gå i borgen?

Långivare

Ur ett riskperspektiv är det fördelaktigt för långivaren att teckna en borgensman. På det sättet ökar man sina chanser att få tillbaka lånet som man har betalat ut. Hos många banker och långivare för företag är borgen ett krav för att kunna ta ett företagslån hos dem. Ju större risk det är för lånet, desto högre blir ofta kravet på borgen.

Man kan även ta lån utan borgen. Läs mer om företagslån utan borgen.

Låntagare

Som låntagare, eller gäldenär, är det också ofta fördelaktigt att lägga till en borgensman för sitt lån, eftersom man då blir erbjuden bättre villkor. Ofta sker det i form av en lägre ränta för lånet. Nackdelen med borgen är förstås att man som borgensman blir betalningsansvarig för eventuella skulder som inte kan betalas av den ursprungliga låntagaren.

När man tecknar borgen finns det olika grader av borgensåtagande. Till exempel kan man gå i 30%, 50%, 70% eller 90% borgen. Detta kallas för ett begränsat borgensåtagande. Om man till exempel går i 30% borgen så åtar man sig som borgensman att betala för 30% av den ursprungliga skulden. Hos de flesta företagslån så går man endast i ett begränsat borgensåtagande.

Skötselborgen

En skötselborgen innebär att aktieägare går i personlig borgen till sitt aktiebolag, som är låntagaren. I vanliga fall så är aktieägaren inte personligt ansvarig för sitt aktiebolags skulder (om inte företrädaransvar förekommer), men med skötselborgen kan ett ansvar tillkomma för en särskild skuld.

Kan man säga upp borgen som borgensman?

Vanligtvis är det inte möjligt för borgensmannen att säga upp borgen. Däremot kan borgensmannen bli fri från borgensåtagandet om det underliggande lånet sägs upp. Då måste denna möjlighet också ha varit fastställt i lånets villkor. Borgensmannen kan också bli fri från borgensåtagandet om långivare hittar en annan borgensman som låntagaren kan acceptera.

Kan man ha flera borgensmän?

Det är möjligt att flera personer har borgensförpliktelse för samma lån. Hur ansvaret är fördelat mellan borgensmännen bör då vara tydligt utformat i skuldebrevet.

Det vanliga är att borgensmännen solidariskt ansvar. Detta innebär att borgensansvaret är fördelat lika på alla personer. Långivaren kan kräva en skuld av vilken individuell borgensman som helst, om långivaren inte kan få sin skuld av den ursprungliga låntagaren. Borgensmännen gör sedan upp efteråt så att skulden blir jämnt fördelad över samtliga.

Har borgensmannen istället en delad ansvarighet så kan inte långivaren kräva varje enskild borgensman på mer än hans andel av skulden.

Vill du istället ta ett företagslån utan UC kan du läsa mer om det hos oss.

Uppdaterad 2023-05-31