Krea

Reskontra- sidoordnad bokföring

2020-06-23

Definition

Reskontra är en så kallad sidoordnad bokföring som företag använder för att få mer information om kunder, leverantörer och löner. Ett reskontra används som ett komplement till din vanliga redovisning och hjälper dig att få en överblick över bokföringens olika delar, t.ex. kundfordringar eller leverantörsskulder.

Reskontran - en databas

Reskontra kan ses som en databas där du samlar information om t.ex. fakturor, påminnelser eller löner. Reskontrona används sedan som underlag till den övriga bokföringen.

Vanliga typer av reskontror är kundreskontra, leverantörsreskontra och anläggningsregister.

Fördelarna med reskontra

Man använder sig utav reskontra för att:

  • Få kontroll på dina fakturor - du kan t.ex. enkelt se vilka fakturor som är betalda och obetalda
  • Få ett register över kund- och leverantörsuppgifter
  • Underlätta för din löpande bokföring
  • Underlätta för likviditetsplanering - du får en överblick över in- och utbetalningar i företaget

Vad är kundreskontra?

Kundreskontran ger dig en överblick över tillgångsposten kundfordringar. I kundreskontra samlar du information om dina kunder: betalda och obetalda fakturor, returer och påminnelser, med mera.

Innehållet i kundreskontrat kommer att vara lika med de obetalda kundfakturorna vid avstämningstillfället. En regelbunden avstämning av kundreskontrat ger dig en överblick över vilka fakturor som ännu inte är betalda - på så sätt kan det hjälpa dig att påminna dina kunder att betala i tid.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontrat fungerar på samma sätt som kundreskontrat, fast du får en överblick över dina leverantörsskulder istället. I leverantörsreskontra samlar du uppgifter om dina leverantörer: betalda och obetalda fakturor, kreditfakturor, med mera.

Leverantörsskulder är en skuldpost, till skillnad från kundfordringar som är en tillgångspost i din bokföring.

På samma sätt som med kundreskontrat så är det bra att göra regelbundna avstämningar i leverantörsreskontrat för att se att du har betalat dina leverantörer i tid.

Anläggningsregister

Ett anläggningsregister är uppgifter om dina inventarier och anläggningstillgångar, materiella och immateriella. I anläggnigsregistret kan du bl.a. få fram information om dina tillgångars värde, anskaffningstidpunkt, utrangering och gjorda avskrivningar.

I anläggningsregistret ska du föra in uppgifter varje gång en förändring sker hos dina inventarier eller tillgångar, t.ex. när du köper, säljer eller utrangerar.

Övrigt om reskontra

Även om reskontra kan vara bra att använda sig av så är det inte tvingande enligt Bokföringslagen att använda sig utav det. Däremot kan reskontrat vara väldigt användbart för att hålla koll på sina räkenskaper, särskilt om du har många transaktioner i ditt företag.

Uppdaterad 2023-05-31