Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Ny lägsta nivå för ränta hos Krea trots ränteökningar i kapitalmarknaderna.

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 13 februari 2024

Räntorna i kapitalmarknaderna har stigit den senaste tiden vilket förstärktes den 28 april av Riksbankens beslut att höja reporäntan. En ny analys av 30 000 låneerbjudanden på Kreas marknadsplats för finansiering visar dock att räntorna som valts av kunderna aldrig har varit lägre än under de första månaderna 2022. Den positiva effekten av ökad transparens i lånevillkoren på finansieringsmarknaderna för småföretag väger tyngre än den kortsiktiga negativa effekten av höjda reporäntor. Räntorna på Kreas plattform stöds också av en kortsiktig effekt av lägre upplåningskostnader för långivare med banklicenser som har reducerade sparkontoräntor då konsumenter har omfördelat investeringar till kontanta sparkonton.


I april beslutade Riksbanken att höja sin reporänta med 25 baspunkter. Detta kommer på sikt att leda till högre upplåningskostnader för bankerna. På kort sikt finns det dock ingen synlig effekt på finansieringsmarknaderna för småföretag i Sverige. En analys av 30 000 låneerbjudanden på Kreas finansieringsmarknadsplats visar att räntorna som valts av kunderna aldrig har varit lägre än under de första månaderna 2022. Den genomsnittliga räntan som ett företag finansierar sin verksamhet med hos Krea har minskat med 60 % sedan augusti 2019.

Genomsnittlig vald ränta

Indexerad till 100% i Q3 2019

genomsnittlig_vald_ranta.png

Räntorna som kunderna valt på Kreas finansieringsmarknad har förbättrats under en längre tid. Ökad transparens i lånevillkoren har gjort det möjligt för småföretag att välja allt mer attraktiva låneerbjudanden.

”Vi har sett en successiv men tydlig trend mot bättre lånevillkor för småföretag i Sverige. Detta drivs dels av att små- och medelstora företag blir mer selektiva i vilka låneerbjudanden de accepterar, men också av förbättringar på den underliggande finansieringsmarknaden. Ett flertal långivare som är kopplade till Kreas marknadsplats har fått banklicenser vilket minskar deras upplåningskostnader. Dessutom bidrar ökad transparens kring lånevillkor, från marknadsplatser som Krea, till att stödja den positiva utvecklingen”, säger Carsten Leth, Chief Commercial Officer på Krea.

Vill du läsa mer om hur räntorna ser ut idag?

» Läs mer om: Lån till företag ränta

Ökade antal långivare

Utöver en högre transparens finns det också ett ökande antal långivare och fler långivare med banklicenser som är aktiva på Krea. Långivare för små- och medelstora företag, som är beroende av inlåning, har också sett en kortsiktig effekt av lägre upplåningskostnader. Eftersom konsumenter har omfördelat investeringar från aktier till kontanta sparkonton fick de ett högre inflöde av kapital och kunde då sänka räntorna för sina sparkonton. Men denna effekt kommer sannolikt att vara kortvarig och priserna kommer så småningom att öka. Detta kommer i sin tur att leda till högre upplåningskostnader för långivare, vilket kommer att resultera i ökade lånekostnader för småföretag.

Det verkar finnas en god möjlighet för små- och medelstora företag att säkra finansiering med en fast ränta i upp till 5 år.

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning