Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Svenska entreprenörer kan se fram emot lägre finansieringskostnader

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 10 juni 2024

Med dagens sänkning av styrräntan anser Krea att entreprenörer äntligen kan börja se fram emot lägre finansieringskostnader. De goda nyheterna kommer i kölvattnet av en turbulent tvåårsperiod med hög inflation och stigande finansieringskostnader som har varit en ekonomisk utmaning för många företag.

Beskedet om räntesänkningen var ett glädjebesked för många svenskar. Även för företagare kan det innebära ljusare tider då styrräntans förändring kommer kunna ha en positiv effekt på kurvan för räntan på företagsfinansering.

Utifrån Kreas egna data, samt erfarenheter gällande kreditmarknaden, spås att räntan på företagskrediter långsiktigt kommer att sjunka om styrräntan fortsätter att gå nedåt. Detta med en viss eftersläpande effekt då banker och andra långivare kommer öka sin riskaptit stegvis när marknaden visar på mer stabilitet. Räntebeskedet är därför positivt för svenska företagare men effekten kommer att göra avtryck längre fram.

Andra faktorer spelar också in på företagarnas finansieringskostnader

Den ränta som entreprenörer kommer att uppleva på marknaden påverkas av styrräntan eftersom styrräntan påverkar hur mycket långivare ska betala för att finansiera sig (kallat “funding cost”). Men långivare kan också reducera sin “funding cost” på andra sätt, till exempel genom att uppnå bankstatus så de kan ta emot insättningar från kunder.

Nya nischade långivare har trätt in på kreditmarknaden för företag vilket bidrar till ökad konkurrens och mer attraktiva villkor för företagare. Vidare har nya finansieringsalternativ för specifika segment såsom lagerfinansiering och finansiering av materiella tillgångar bidraget till attraktiva villkor jämfört med traditionella företagslån.

Ökad konkurrens och nya produkter har bidragit till en alltmer attraktiv kreditmarknad för svenska företag. Med Riksbanken första sänkning av styrräntan kan företagare se fram emot bättre finansieringsvillkor den kommande tiden.

Carsten Leth, CCO och vice VD

En fortsatt nedåtgående trend positivt för företagen

Styrränta_Krea

Under det senaste året har finansieringskostnaderna på Kreas plattform minskat något, samtidigt som att Riksbanken har hållit styrräntan stabil på 4%.

Med sänkningen börjar styrräntan nu att arbeta för och inte emot finansieringskostnaderna för företag. Om detta fortsätter kan det leda till en betydande minskning av finansieringskostnaderna för entreprenörer under 2024 och 2025.

Carsten Leth, CCO och Vice VD

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning