Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Svenska entreprenörer kan se fram emot lägre finansieringskostnader

2024-03-27

Det blev ingen sänkning av styrräntan, men trots det anser Krea att entreprenörer inom en närmare framtid kan börja se fram emot lägre finansieringskostnader. Efter nyheten om att räntan står kvar är sannolikheten stor att en sänkning är att vänta under 2024. Nyheten kommer i kölvattnet av en turbulent tvåårsperiod med hög inflation och stigande finansieringskostnader som har varit ekonomiskt utmanande för många företag.

En sänkning av styrräntan skulle vara ett glädjebesked för många svenskar. Även för företagare kan det innebära ljusare tider då styrräntans förändring kommer kunna ha en positiv effekt på kurvan för räntan på företagsfinansering. Krea menar att även om styrräntan inte sänktes denna gång, är det sannolikt att den kommer att göra det under 2024.

Utifrån Kreas egna data, samt erfarenheter gällande kreditmarknaden, spås att företagsräntan långsiktigt kommer att sjunka om styrräntan börjar att gå nedåt. Detta med en viss eftersläpande effekt då banker och andra långivare kommer öka sin riskaptit stegvis när marknaden visar på mer stabilitet.

Andra faktorer spelar också in på företagarnas finansieringskostnader

Den ränta som entreprenörer kommer att uppleva på marknaden påverkas av styrräntan eftersom styrräntan påverkar hur mycket långivare ska betala för att finansiera sig (kallat “funding cost”). Men långivare kan också reducera sin "funding cost" på andra sätt, till exempel genom att uppnå bankstatus så de kan ta emot insättningar från kunder.

Nya nischade långivare har trädit in på kreditmarknaden för företag vilket bidrar till ökad konkurrens och mer attraktiva villkor för företagare. Vidare har nya finansieringsalternativ för specifika segment såsom lagerfinansiering och finansiering av materiella tillgångar bidragit till attraktiva villkor jämfört med traditionella företagslån.

Carsten Leth, CCO och Vice VD på Krea: "Ökad konkurrens och nya produkter har bidragit till en alltmer attraktiv kreditmarknad för svenska företag. Trots att vi ännu inte har sett den första sänkning från Riksbanken tror vi att företagare kan se fram emot bättre finansieringsvillkor den kommande tiden."

En fortsatt nedåtgående trend positivt för företagen

Styrränta_Krea

Under det senaste året har finansieringskostnaderna på Kreas plattform minskat något, samtidigt som att Riksbanken har hållit styrräntan stabil på 4%.

Carsten Leth, CCO och Vice VD, Krea: "En sänkning av styrräntan skulle innebära att den börjar arbeta för och inte mot finansieringskostnaderna för företag. Om styrräntan börjar sjunka i en ihållande trend kan det leda till en betydande minskning av finansieringskostnaderna för entreprenörer under 2024 och 2025."

Påbörja ansökan
Ansökan är inte bindande
eller
Svar direkt - utan kreditupplysning