Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Gratis affärsplansmall & exempel på vad planen ska innehålla

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 4 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

 • Har du en affärsidé du vill förverkliga, är en affärsplan ett viktigt hjälpmedel, både för dig och för intressenter såsom långivare.
 • Genom att lägga till en affärsplan i en ansökan om företagslån ökar du chansen att få lånet beviljat, speciellt för nystartade företag som inte har mycket historia att visa långivare.

Alla bra idéer behöver en plan för hur de ska förverkligas. En affärsplan hjälper dig att just förverkliga din affärsidé och beskriva hur den ska genomföras. Den hjälper dig att tänka igenom alla delarna av din kommande verksamhet. Samtidigt hjälper affärsplanen dig att visa dina planer för andra externa intressenter som affärspartners, investerare, banker eller långivare.

Vi har tagit fram en affärsplan just i detta syfte. Den är kostnadsfri och redo att laddas ned och användas på en gång.

Affärsplan mall

Ladda ner mall för affärsplan i word gratis

När ska man använda sig av en mall för affärsplan?

Med en mall för affärsplan sparar du tid om du snabbt behöver en färdig affärsplan. Du kanske är på väg att få investering för din affärsidé? Då vill du visa upp affärsplanen för potentiella investerare och affärsänglar.

Öka dina chanser att få ett företagslån för nystartade företag. Om du är på väg att söka extern finansiering i form av lån är en affärsplan ett krav från många långivare. Med en affärsplan får de en bättre inblick i ditt företag och dina möjligheter att betala tillbaka lånet, vilket i sin tur kan ge dig förmånligare villkor.

Följa upp med affärsplanen. En affärsplan används främst vid uppstarten av en ny idé. Men det innebär inte nödvändigtvis att du inte ska titta på affärsplanen när din verksamhet väl är igång. Det kan tvärtom vara en god idé att ta en tillbakablick för att se vilka svagheter du missade vid den tidpunkten, och komplettera affärsplanen. Vem vet - du kanske behöver hitta ny investering eller ta ett nytt lån. Då kan det vara bra att ha en uppdaterad mall för affärsplanen nära till hands.

Hur skriver man en affärsplan?

En bra affärsplan är anpassat för syftet du vill använda den till.

Söker du till exempel externt kapital i form av eget kapital är det viktigt att lyfta att företaget kommer ha en stor tillväxt kommande åren.

Söker du istället externt kapital i form av lånefinansiering (till exempel ALMIs Mikrolån) är det viktigaste att visa att företaget har möjlighet att återbetala krediten. En allt för stor tillväxt kan även anses som något negativt av långivare, eftersom det oftast innebär större risker.

Hur använder man vår mall för affärsplan?

Mallen för affärsplanen är gjord i ett Word-dokument så att den ska vara enkel för dig att redigera i. Den innehåller alla de nödvändigaste delarna i en affärsplan, men du kan också välja att lägga till eller ta bort de delar från affärsplanen som inte är relevanta för dig:

 1. Affärsidé - en beskrivning av företagets erbjudande.
 2. Mål och vision - företagets långsiktiga mål. Vad vill du åstadkomma med ditt företag? Vilken påverkan vill du ha på samhället med företaget?
 3. Kunder - en beskrivning av din tilltänkta målgrupp. Beskriv också en eller några typiska kunder.
 4. Marknad - en förklaring av marknaden för din affärsidé, och vart du tror att marknaden är på väg i framtiden.
 5. Konkurrens - hur många andra företag finns det som levererar likadana produkter eller tjänster? Vilka är de största konkurrenterna? Vad är deras styrkor och svagheter?
 6. Produkt - vilka är din produkts egenskaper? Vilken nytta kommer de främst att bistå med till kunderna? Har du patent på produkten?
 7. Sälja, betala och leverera - på vilket sätt ska försäljningen ske? Via frakt eller hämtar kunden varan på plats? Vilka betalsätt kommer du att använda dig utav?
 8. Marknadsföring - hur ska du informera marknaden om dina erbjudanden? Hur ska du få kunder?
 9. Pris - vilket pris ska du ha på dina produkter eller tjänster? Stämmer detta överens med marknadsbilden? Hur ligger priserna jämfört med konkurrenternas?
 10. Lokal och hemsida - kommer du främst att driva verksamheten från en fast plats? Eller kommer du att vara mobil? Alternativt ha en hemsida som den främsta kontaktytan för kunder?
 11. Entreprenören och teamet - vem är du och vilka kompetenser och erfarenheter har du för att genomföra idéen? Är du ensam ägare eller kommer du att ha delägare? Vilka är de? Här kan det också vara bra att nämna vilken företagsform du kommer att använda.
 12. SWOT-analys - beskriv ditt företags styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot som kan finnas för företaget.
 13. Ekonomisk analys - vilka inbetalningar och utbetalningar uppskattar du för ditt företag? Finns det en ekonomisk bärkraft i affärsidén på sikt, även utan hjälp av extern finansiering?

Börja helt enkelt med att fylla i rutorna för varje del av mallen för affärsplanen. Ju mer information du har, desto säkrare kan du känna dig på att du har försökt täcka alla vinklar av ett problem. Du visar då för externa parter att du har tänkt igenom alla delar noggrant och därmed kommer att undvika många fallgropar i en nystartad företags verksamhet. I sin tur ökar det dina chanser att få den finansiering du vill ha, och att få ingå i partnerskap med de företag eller personer som du vill jobba med.

Mallen för affärsplanen innehåller de nödvändigaste delarna för din idé. Däremot går den inte in på djupet på detaljerna, som att räkna på dess kassaflöde för att se om det finns en ekonomisk bärkraft i idén. Detta är en viktig del av företaget, eftersom en bra idé inte överlever om inte ekonomin går ihop.

Till affärsplanen ska du därför helst även bifoga en likviditetsbudget.

Anpassa affärsplanen utifrån läsare och stadie

Då det kan vara många olika typer av externa parter som läser affärsplanen, bör du anpassa den så gott det går också. Exempel på olika parter kan vara banktjänstemän, affärsänglar, potentiella delägare som var och en har sina synvinklar och erfarenheter. I framtiden kanske även medarbetare vill ta del av affärsplanen också. Då kan det vara en bra idé att skapa olika exempel på affärsplanen för olika läsare.

Det kan också vara en bra idé att anpassa företagets affärsplan allt eftersom verksamheten utvecklas. I startfasen av ett företag brukar fokus ligga på uppstarten och att få alla processer på plats för att kunna utveckla det. Vid senare stadier kan fokus skifta till marknadsföring, försäljning och expansion.