Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Affärsplan mall

2020-05-15

Alla bra idéer behöver en plan för hur den ska förverkligas. En affärsplan hjälper dig just att förverkliga din affärsidé och beskriva hur den ska genomföras. Den hjälper dig att tänka igenom alla delarna av din kommande verksamhet. Samtidigt hjälper affärsplanen dig att visa dina tankar för andra externa intressenter som affärspartners, investerare, banken eller långivare.

En affärsplan är alltså både ett verktyg för dig att utveckla din idé, samtidigt som det är ett kommunikationsverktyg för externa parter för att kunna förstå din verksamhet bättre.

Vi har tagit fram en affärsplan just i detta syfte. Den är kostnadsfri, är redo att laddas ned och användas på en gång.

Ladda ner mall för affärsplan i pdf gratis

När ska man använda sig utav en mall för affärsplan?

Spara tid med en mall för affärsplan

Med en mall för affärsplan sparar du tid om du snabbt behöver en färdig affärsplan. Du kanske är på väg att få investering för din affärsidé? Då vill du visa upp affärsplanen för potentiella investerare och affärsänglar. Du kanske är på väg att bygga upp ditt nätverk med partners, leverantörer och kunder? Då kanske dessa också vill ta del av affärsplanen och veta hur du har tänkt med verksamheten.

Öka dina chanser att få ett företagslån med en affärsplan

Om du är på väg att söka ett företagslån så kan du öka dina chanser att få bättre villkor om du har en färdig affärsplan till hands. Långivare får inte alltid en komplett bild av din verksamhet under en låneansökan. Med en affärsplan får dem en bättre inblick i ditt företag och dina möjligheter att betala tillbaka lånet, vilket i sin tur kan ge dig förmånligare villkor.

Hur använder man mallen för affärsplan?

Mallen för affärsplanen är gjord i ett Word-dokument så att det ska vara enkelt för dig att redigera i. Den innehåller alla de nödvändigaste delarna i en affärsplan, men du kan också välja att lägga till eller ta bort de delar från affärsplanen som inte är relevanta för dig:

 1. Affärsidé - en beskrivning av företagets erbjudande.
 2. Mål och vision - företagets långsiktiga mål. Vad vill du åstadkomma med ditt företag? Vilken påverkan vill du ha på samhället med företaget?
 3. Kunder - en beskrivning av din tilltänkta målgrupp. Beskriv också en eller några typiska kunder.
 4. Marknad - en förklaring av marknaden för din affärsidé, och vart du tror att marknaden är på väg i framtiden.
 5. Konkurrens - hur många andra företag finns det som levererar likadana produkter eller tjänster? Vilka är de största konkurrenterna? Vad är deras styrkor och svagheter?
 6. Produkt - vad är din produkts egenskaper? Vilken nytta kommer de främst att bistå med till kunderna? Har du patent på produkten?
 7. Sälja, betala och leverera - på vilket sätt ska försäljningen ske? Via frakt eller hämtar kunden varan på plats? Vilka betalsätt kommer du att använda dig utav?
 8. Marknadsföring - hur ska du informera marknaden om dina erbjudanden? Hur ska du få kunder?
 9. Pris - vilket pris ska du ha på dina produkter eller tjänster? Stämmer detta överens med marknadsbilden? Hur ligger priserna jämfört med konkurrenternas?
 10. Lokal och hemsida - kommer du främst att driva verksamheten från en fast plats? Eller kommer du att vara mobil? Alternativt ha en hemsida som den främsta kontaktytan för kunder?
 11. Entreprenören och teamet - vem är du och vilka kompetenser och erfarenheter har du för att genomföra idéen? Är du ensam ägare eller kommer du att ha delägare? Vilka är de? Här kan det också vara bra att nämna vilken företagsform du kommer att använda.
 12. SWOT-analys - beskriv ditt företags styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot som kan finnas för företaget.
 13. Ekonomisk analys - vilka inbetalningar och utbetalningar uppskattar du för ditt företag? Finns det en ekonomisk bärkraft i affärsidén på sikt, även utan hjälp av extern finansiering?

Börja helt enkelt med att fylla i rutorna för varje del av mallen för affärsplanen. Ju mer information du har, desto säkrare kan du känna dig på att du har försökt täcka alla vinklarna av ett problem. Du visar då för externa parter att du har tänkt igenom alla delar noggrant och därmed kommer att undvika många fallgropar i en nystartad företags verksamhet. I sin tur ökar det dina chanser att få den finansiering du vill ha, och att få ingå i partnerskap med de företag eller personer som du vill jobba med.

Ingen lag att ha affärsplan

Det finns ingen lag som säger att du måste ha en affärsplan för att kunna starta en verksamhet. Däremot kan det förstås vara bra både för din egen skull och för andra inblandade parter att ha en affärsplan.

Skapa affärsplanen i din egen takt

När man har fått en idé återstår det ofta flera steg innan du kan starta den. Som det märks i mallen för affärsplanen så finns det många delar att gå igenom. För att inte låta affärsplanen vara en bromskloss för dig så kan du därför skriva den i din egen takt allt eftersom bitarna faller på plats. Om du har affärsänglar, mentorer eller partner så kan ta tid för dem att komma med förslag till affärsplanen också.

Följa upp med affärsplanen

En affärsplan används främst vid uppstarten av en ny idé. Med det innebär inte nödvändigtvis att du inte mer ska titta på affärsplanen när din verksamhet väl är igång. Det kan tvärtom vara en god idé att ta en tillbakablick för att se vilka svagheter du missade vid den tidpunkten, och komplettera affärsplanen. Vem vet - du kanske behöver hitta ny investering eller ta ett nytt lån. Då kan det vara bra att ha en uppdaterad mall för affärsplanen nära till hands.

Exempel på affärsplan

Alla affärsidéer och företag är olika och det finns därför inget rätt sätt att skriva en affärsplan. Tänk på att detta bara är ett exempel på affärsplan, och att just din affärsplan bör vara anpassad efter ditt företag och syfte. Letar du efter fler exempel på affärsplaner så kan du med fördel ta del av någon från samma bransch, storlek och stadium som din egen verksamhet.

Att tänka på när du använder mallen för affärsplanen

Ekonomisk bärkraft i affärsidén

Mallen för affärsplanen innehåller de nödvändigaste delarna för din idé. Däremot går den inte in på djupet på detaljerna, som att räkna på dess kassaflöde för att se om det finns en ekonomisk bärkraft i idén. Detta är en viktig del av företaget, eftersom en bra idé inte överlever om inte ekonomin går ihop.

Du kan hitta en mall för likviditetsbudget här.

Anpassa affärsplanen utifrån läsare och stadie

Då det kan vara många olika typer av externa parter som läser affärsplanen, bör du anpassa den så gott det går också. Exempel på olika parter kan vara banktjänstemän, affärsänglar, potentiella delägare som var och en har sina synvinklar och erfarenheter. I framtiden kanske även medarbetare vill ta del av affärsplanen också. Då kan det vara en bra idé att skapa olika exempel på affärsplanen för olika läsare.

Det kan också vara en bra idé att anpassa företagets affärsplan allt eftersom verksamheten utvecklas. I startfasen av ett företag brukar fokus ligga på uppstarten och att få alla processer på plats för att kunna utveckla det. Vid senare stadier kan fokus skifta till marknadsföring, försäljning och expansion.

Få hjälp med att finansiera din affärsidé

Vi på Krea är stolta över att ha hjälpt över 20 000 företag att hitta finansiering. Genom att ha flest långivare anslutna kan vi möjliggöra att så många som möjligt kan ta del av en ansökan från dig. Du maximerar på så sätt chansen att få den bästa räntan och villkoren på din finansiering. Finansiering som kan vara det du behöver för att förverkliga din affärsidé helt enligt affärsplanen.

Uppdaterad 2023-07-31