Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Förvärvslån | Så går du tillväga vid ett företagsförvärv

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 15 februari 2024

När du går i tankarna att förvärva ett bolag kan det uppstå funderingar och frågetecken. Inte minst kan den finansiella biten kännas komplicerad. För att hjälpa dig på vägen förklarar vi i denna artikel vad du behöver tänka på när du ska ansöka om finansiering vid företagsförvärv. Vi beskriver olika typer av finansieringar, vad din ansökan behöver innehålla utifrån en långivares perspektiv samt hur mycket du kan ansöka om att låna. Slutligen ger vi även tips på hur Krea kan hjälpa dig att få tillgång till bästa möjliga villkor vid finansiering.

Aktieöverlåtelse eller inkråmsaffär

Ett företagsförvärv innebär att ett bolag köps upp av antingen en privatperson, men oftast av ett annat företag. Du kan förvärva ett företag på två olika sätt.

 • Aktieöverlåtelse: Det ena sättet är att köpa företaget i sin helhet, vanligtvis ett aktiebolag, och då förvärvar köparen alla aktier.
 • Inkråmsaffär: Det andra sättet att förvärva ett bolag på är genom att köpa endast tillgångar. Denna typ av företagsförvärv kallas inkråmsöverlåtelse. Köparen förvärvar då all inkråm i bolaget, till exempel utrustning, maskiner, kunder, med mera. På detta sätt fortgår egentligen verksamheten som vanligt men med ett annat bolag som ägare.

En förvärv genom att köpa aktier kräver en mer djupgående due diligence, eftersom den nya ägaren tar över alla skulder och förpliktelser. Vid en inkråmsaffär kan företaget också endast köpa en viss tillgång, exempelvis vissa kundkontrakt.

En inkråmsaffär är dock inte utan risker, framförallt eftersom formkraven är mindre. Det lönar sig därför att upprätta ett inkråmsöverlåtelseavtal. Framförallt lönar det sig att reglera vad som ska ske med existerande anställningsavtal.

Fastighetsförvärv

Vid fastighetsförvärv sker transaktionen oftast genom aktieöverlåtelse. Detta görs eftersom stämpelskatten vid direkta fastighetsaffärer uppgår till 4.25 procent av köpeskillingen. Köps däremot fastigheten genom en bolagsöverlåtelse så utgår ingen stämpelskatt.

Finansiera köp av företag

Ett steg i processen att förvärva ett bolag är finansiering av köpet, detta kan göras på olika sätt. Vi går kort igen dessa här nedan:

Egen insats: 20-50% av köpeskillingen

Det är den andel av köpeskillingen som du som köpande företag går in med själv. Storleken på den egna insatsen beror på dina tillgångar och hur mycket du kan få låna från långivaren i externt kapital. Vanligtvis kräver långivare 20-50% i egen insats. Storbanker har oftast ett högre krav jämfört med nischbanker.

Förvärvslån: 50-80% av köpeskillingen

Ditt företag kan ansöka om ett förvärvslån för att finansiera ett bolagsköp. Ett förvärvslån fungerar i princip på samma sätt som ett företagslån. Viktigt att komma ihåg är att det endast är möjligt att ansöka om förvärvslån hos Krea om du har ett bolag. Om du som privatperson ska förvärva ett bolag kan du inte ansöka om denna typ av lån hos oss. Att genomföra ett förvärv som privatperson är oftast inget alternativt eftersom privatlånet är oftast begränsad till maximalt 600 000 kronor. Vår rekommendation är därför att om du inte redan är företagare - sätt upp ett ägarbolag eller holdingbolag! Det är fördelaktigt att starta ett aktiebolag då ett företagsförvärv går som smidigast vid den företagsformen.

Säljarrevers

Om din egen andel och förvärvslånet inte skulle täcka hela köpeskillingen kan du använda dig av säljarrevers. Det innebär att köparen betalar en del av köpeskillingen direkt och resterande belopp “lånas” från säljaren. Säljaren står alltså för en kredit som sedan betalas av köparen genom en avbetalningsplan. Till exempel kan köparen betala tillbaka med bolagets framtida vinster.

Kan man köpa företag utan eget kapital?

Oavsett hur bra verksamheten du tänkt förvärva är krävs det alltid en egen insats i affären. Framförallt vid aktieöverlåtelser är det alltid ett krav att 20% eget kapital tillförs från nya ägare. Vid mindre inkråmsaffärer kan ett befintlig företag låna 100% av köpeskillingen. Det förutsätter dock att köparen har tillräckligt med kreditutrymme för att genomföra köpet.

Vill du se ditt företags kreditutrymme? Använd vår låneindikator | Få svar direkt - utan UC.

Hur mycket får man låna för att köpa ett företag?

Hur stor andel av köpeskillingen som du får beviljat att låna skiljer sig oftast mellan olika långivare. Andel lån i affären varierar mellan 50-80% av köpeskillingen.

Banken kollar främst på riskerna kring att låna ut till det köpande företaget. De vill säkerställa att de får tillbaka sina pengar och utgår därför från låntagarens återbetalningsförmåga. Risken baseras ofta på bland annat dessa faktorer:

 • Köparens ekonomi, återbetalningsförmåga och egen insats
 • Säkerheter - borgensmän (antingen personlig borgen eller moderbolagsborgen) och aktiepant
 • Tidigare erfarenheter - kunskap inom bolagets bransch

Gällande förvärvslån brukar ytterligare generella tumregler vara:

 • Räntan sätts oftast i förhållande till gällande styrbanksränta och ligger mellan 4-10% över 30-dagars STIBOR. Det innebär i dagsläget en ränta på runt 8-14%.
 • Återbetalningstid på maximalt 5 år.

Hur går jag tillväga när jag söker finansiering?

När du ska ansöka om ett förvärvslån finns det flera viktiga delar att tänka på. Långivare och banker kommer att titta på vissa faktorer kring förvärvet. Din ansökan behöver därför innehålla relevant och utförlig information om det långivarna behöver veta. Vi går här nedan igenom vad långivare tittar på och vad din ansökan därför behöver innehålla.

 1. Det är viktigt att du som köpare har koll på vem/vilka säljarna är i företaget du vill förvärva. Det ligger även i långivarens intresse vilket betyder att din låneansökan behöver innehålla företagets organisationsnummer. Genom organisationsnumret kan långivaren kolla upp information kring företaget som ska förvärvas.
 2. Långivare är sedan intresserad av köpeskillingen och värderingen av bolaget. Det måste därför framgå tydligt vilket belopp säljare och köpare har kommit fram till att bolaget ska förvärvas för. Långivare ser över värderingen, alltså hur har ni kommit fram till köpeskillingen, och gör en bedömning huruvida beloppet är relevant utifrån företagets värde.
 3. Värderingen ska vara realistiskt. Om bolaget är värderat för högt och köpeskillingen är högre än långivare anser relevant kommer köparens önskade lånebelopp förmodligen också anses orealistiskt och ansökan då få avslag. Därför är det viktigt som köpare att i förhandlingen om köpeskillingen utgå från dina egna förhandlingsmål och din affärsplan för bolaget, inte godkänna säljarens villkor direkt.
 4. Det är viktigt att du i ansökan beskriver ditt syfte till företagsförvärvet tydligt. Långivare vill veta varför du vill förvärva bolaget - och varför just detta bolag. Det kan gynna dig att utförligt motivera din tanke bakom förvärvet då det kan öka förståelsen hos långivare. Här spelar även köparens tidigare erfarenheter in. Det är fördelaktigt om du som köpare har kunskap inom den bransch som bolaget du vill förvärva verkar inom.
 5. Långivare vill alltid vara säkra på att de får tillbaka den kredit de lånar ut. Därför ser de till vilka säkerheter som finns i lånet. Avgörande för dig som köpare är alltså att lägga till säkerheter för att försäkra långivare om att de kommer få tillbaka sina pengar även om företaget inte kan betala tillbaka. En säkerhet kan vara att lägga till en eller flera borgensmän. Borgensmännen står då som ansvariga. Ur långivarens perspektiv ses de oftast som positivt om köparen själv går in som personlig borgen då detta indikerar att du tror på din affärsidé. En annan säkerhet som används vid förvärvslån är aktiepant. Då pantsätts aktierna i de företag som ska förvärvas som säkerhet.
 6. Det är även fördelaktigt om din ansökan innehåller en affärsplan och tydliggör möjliga synergier. I affärsplanen beskriver du dina framtidsplaner och hur du ska vidareförvalta företaget du ska förvärva. Som ett komplement i affärsplanen kan du lägga till budgeten, som beskriver verksamhetens långsiktiga ekonomiska plan.

» Mer om: Allt om finansiering för företag

Förvärvslåneförbudet

En annan anledning till varför förvärvslånet ofta tas på det förvärvande företaget är det så kallade förvärvslåneförbudet. Förbudet innebär att du inte kan använda säkerheter eller på annat sätt ta upp lån i företaget som ska säljas för att genomföra köpet.

Aktiebolagslagen (ABL) fastslår att ett aktiebolag inte kan låna ut pengar till aktieägare, eller andra närstående eller andra företag dessa personer äger. Det innebär att man inte kan låna i ett aktiebolag med syftet att genomföra affären.

Teckningsoptioner

Även lån som lämnas i syftet att teckna nyemitterade aktier i den långivande bolag omfattas av förvärvslåneförbudet och företag får därför inte ge lån till sina anställda eller andra personer i företaget med syfte att förvärva aktier eller teckningsoptioner.

Hur kan Krea hjälpa mig?

Som alltid när du ansöker om finansiering till ditt företag lönar det sig att jämföra olika långivare och villkor. Genom att gå via Kreas finansieringstjänst hjälper vi dig att konkurrensutsätta flera olika banker och långivare för att ge dig möjlighet till bästa möjliga finansiering. Inom förvärvslån konkurrensutsätter Krea till exempel långivare, såsom DBT som erbjuder förvärvslån upp till 35 miljoner kronor - men även aktörer som kan finansiera mindre förvärv, såsom Marginalen Bank.

Genom att ansöka via Krea får du dessutom tillgång till kostnadsfri rådgivning. Vid större affärer hjälper vi även till med allt underlag samt förhandling med långivare.