Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Förvärvslån | Så går du tillväga vid ett företagsförvärv

2023-03-28

När du går i tankarna att förvärva ett bolag kan det uppstå funderingar och frågetecken. Inte minst kan den finansiella biten kännas komplicerad. För att hjälpa dig på vägen förklarar vi i denna artikel vad du behöver tänka på när du ska ansöka om finansiering vid företagsförvärv. Vi beskriver olika typer av finansieringar, vad din ansökan behöver innehålla utifrån en långivares perspektiv samt hur mycket du kan ansöka om att låna. Slutligen ger vi även tips på hur Krea kan hjälpa dig att få tillgång till bästa möjliga villkor vid finansiering.

Vad är företagsförvärv?

Ett företagsförvärv innebär att ett bolag köps upp av antingen en privatperson men oftast av ett annat företag. Du kan förvärva ett företag på två olika sätt. Det ena sättet är att köpa företaget i sin helhet, vanligtvis ett aktiebolag, och då förvärvar köparen alla aktier. Viktigt vid denna typ av förvärv är att du som köpare undersöker företagets ekonomi då du tar över alla tillgångar men även alla skulder.

Det andra sättet att förvärva ett bolag på är genom att köpa själva verksamheten. Denna typ av företagsförvärv kallas inkråmsöverlåtelse. Köparen förvärvar då all inkråm i bolaget, till exempel utrustning, maskiner, kunder, med mera. På detta sätt fortgår egentligen verksamheten som vanligt men med ett annat bolag som ägare. Viktigt att tänka på som köpare vid denna typ av förvärv är att kontrollera vad det säljande bolaget verkligen äger samt skicket på innehållet.

Hur finansierar jag ett företagsförvärv?

Ett steg i processen att förvärva ett bolag är finansiering av köpet, detta kan göras på olika sätt. Men du behöver alltid gå in med en viss procentandel som egen insats. Du kan sedan finansiera köpet genom att söka externt kapital i form av ett förvärvslån och även använda dig av säljarrevers. Vi går kort igen dessa här nedan:

Egen insats

Det är den andel av köpeskillingen som du som köpande företag går in med själv. Storleken på den egna insatsen beror på dina tillgångar och hur mycket du kan få låna från långivaren i externt kapital. Vanligtvis kräver långivare 20-50% i egen isats. Storbanker har oftast ett högre krav jämfört med nischbanker.

Förvärvslån

Ditt företag kan ansöka om ett förvärvslån för att finansiera ett bolagsköp. Ett förvärvslån fungerar i princip på samma sätt som ett företagslån. Viktigt att komma ihåg är att det endast är möjligt att ansöka om förvärvslån hos Krea om du har ett bolag. Om du som privatperson ska förvärva ett bolag kan du inte ansöka om denna typ av lån hos oss. Det är dock smidigare och mer ekonomiskt fördelaktigt att som företag genomföra ett bolagsförvärv än som privatperson. Vår rekommendation är därför att om du inte redan är företagare - bli det! Det är även fördelaktigt att starta ett aktiebolag då ett företagsförvärv går som smidigast vid den företagsformen.

» Mer om: Hur fungerar ett företagslån

Säljarrevers

Om din egen andel och förvärvslånet inte skulle täcka hela köpeskillingen kan du använda dig av säljarrevers. Det innebär att köparen betalar en del av köpeskillingen direkt och resterande belopp “lånas” från säljaren. Säljaren står alltså för en kredit som sedan betalas av köparen genom en avbetalningsplan. Till exempel kan köparen betala tillbaka med bolagets framtida vinster.

Hur går jag tillväga när jag söker finansiering?

När du ska ansöka om ett förvärvslån finns det flera viktiga delar att tänka på. Långivare och banker kommer att titta på vissa faktorer kring förvärvet. Din ansökan behöver därför innehålla relevant och utförlig information om det långivarna behöver veta. En väl utformad ansökan ökar dina chanser att få din låneförfrågan beviljad. Vi går här nedan igenom vad långivare tittar på och vad din ansökan därför behöver innehålla.

 1. Det är viktigt att du som köpare har koll på vem/vilka säljarna är i företaget du vill förvärva. Det ligger även i långivarens intresse vilket betyder att din låneansökan behöver innehålla företagets organisationsnummer. Genom organisationsnumret kan långivaren kolla upp information kring företaget som ska förvärvas.

  Hos Krea kan du alltid lägga till den senaste bokföringen genom ett knapptryck. Att komplettera din låneansökan med färska resultat- och balansräkningar kan påverka din förfrågan i positiv bemärkelse och i vissa fall öka chansen till att få lånet beviljat.
 2. Långivare är sedan intresserad av köpeskillingen och värderingen av bolaget. Det måste därför framgå tydligt vilket belopp säljare och köpare har kommit fram till att bolaget ska förvärvas för. Långivare ser över värderingen, alltså hur har man kommit fram till köpeskillingen, och gör en bedömning huruvida beloppet är relevant utifrån företagets värde.
 3. Köpeskillingen ska vara realistiskt. Om bolaget är värderat för högt och köpeskillingen är högre än långivare anser relevant kommer köparens önskade lånebelopp förmodligen också anses orealistiskt och ansökan då få avslag. Därför är det viktigt som köpare att i förhandlingen om köpeskillingen utgå från dina egna förhandlingsmål och din affärsplan för bolaget, inte godkänna säljarens villkor direkt.

  Förutom det önskade lånebeloppet ser långivaren även till den egna insatsen. Det är ofta fördelaktigt att det är just köparen själv som går in med egna medel då detta visar på en tilltro till verksamheten.
 4. Det är viktigt att du i ansökan beskriver ditt syfte till företagsförvärvet tydligt. Långivare vill veta varför du vill förvärva bolaget - och varför just detta bolag. Det kan gynna dig att utförligt motivera din tanke bakom förvärvet då det kan öka förståelsen hos långivare.

  Här spelar även köparens tidigare erfarenheter in. Det är fördelaktigt om du som köpare har kunskap inom den bransch som bolaget du vill förvärva verkar inom. Det kan nämligen anses som en lägre risk att bevilja ett lån till köparen om den redan har kunskap inom bolagets bransch. Lägg därför till information om dina tidigare erfarenheter i låneansökan.
 5. Långivare vill alltid vara säkra på att de får tillbaka den kredit de lånar ut. Därför ser de till vilka säkerheter som finns i lånet. Avgörande för dig som köpare är alltså att lägga till säkerheter för att försäkra långivare om att de kommer få tillbaka sina pengar även om företaget inte kan betala tillbaka. En säkerhet kan vara att lägga till en eller flera borgensmän. Borgensmännen står då som ansvariga och blir återbetalningsskyldiga om företaget inte kan betala tillbaka lånet. Ur långivarens perspektiv ses de oftast som positivt om köparen själv går in som personlig borgen då detta indikerar att du tror på din affärsidé. Dina chanser att få din förfrågan beviljad ökar generellt om du lägger till en eller flera borgensmän.

  En annan säkerhet som kan användas vid låneansökan är aktiepant. Då pantsätts aktierna i de företag som ska förvärvas som säkerhet.
 6. Det är även fördelaktigt om din ansökan innehåller en affärsplan. I affärsplanen beskriver du dina framtidsplaner och hur du ska vidareförvalta företaget du ska förvärva. Som ett komplement i affärsplanen kan du lägga till budgeten, som beskriver verksamhetens långsiktiga ekonomiska plan.

Hur mycket får jag låna?

Hur stor andel av köpeskillingen som du får beviljat att låna skiljer sig oftast mellan olika långivare. Olika långivare ställer olika krav och beviljar utifrån kraven vilken procent av köpeskillingen de är villiga att låna ut. Banken kollar främst på riskerna kring att låna ut till det specifika företaget. De vill säkerställa att de får tillbaka sina pengar och utgår därför från låntagarens återbetalningsförmåga. Risken baseras ofta på bland annat dessa tidigare nämnda faktorer:

 • Företagets ekonomi, återbetalningsförmåga och köparens egen insats
 • Säkerheter - borgensmän och aktiepant
 • Tidigare erfarenheter - kunskap inom bolagets bransch

Gällande förvärvslån brukar ytterligare generella tumregler vara:

 • Vid ränta gäller individuell prissättning
 • Återbetalningstid på maximalt 5 år

Hur kan Krea hjälpa mig?

Som alltid när du ansöker om finansiering till ditt företag lönar det sig att jämföra olika långivare och villkor. Genom att gå via Kreas finansieringstjänst hjälper vi dig att konkurrensutsätta flera olika banker och långivare för att ge dig möjlighet till bästa möjliga finansiering.

Genom att ansöka via Krea får du dessutom tillgång till kostnadsfri rådgivning. Vid större affärer hjälper vi även till med allt underlag samt förhandling med långivare.

Krea är Sveriges finansieringstjänst för företag har hjälpt över 20 000 svenska företag att få tillgång till finansiering. Krea har det största nätverket av banker och andra långivare kopplade till plattformen, över 30 till antalet.

Uppdaterad 2023-11-09