Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Operationell leasing | hitta avtal med lägst månadskostnad

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 7 juni 2024

Om du endast har 1 minut:

  • Operationell leasing är ett leasingavtal som liknar ett hyresavtal. Företaget äger inte själva objektet.
  • I de flesta länder behöver leasing redovisas som en skuld. I Sverige kan dock företag som tilllämpar K3-regelverket fortfarande redovisa enligt regler för operationell leasing.
  • Den viktigaste skillnaden mot finansiell leasing är att operationell leasing inte har något restvärde, vilket innebär att månadskostnaden kommer vara högre.

Vad är operationell leasing?

Företagsleasing som liknar uthyrning

Operationell leasing är ett kontrakt som ger företaget möjligheten att hyra ett objekt utan att äga dem.

  • Det finns inget restvärde i slutet av avtalstiden och objektet återlämnas vanligtvis till leasingbolaget.
  • Att hyra är lämpligt för utrustning som ofta behöver uppdateras, som exempelvis IT-utrustning och annat där du inte önskar äga objektet efter avtalets slut.

Hur fungerar hyra för företag

Likt finansiell leasing köper leasingbolaget objektet åt dig från leverantören. Företaget hyr sedan objektet och betalar en fast hyra månadsvis, men ansvarar för att returnera den vid avtalstidens slut i ett liknande skick som vid förvärvet.

Till skillnad från finansiell leasing ligger ekonomiska risker och fördelar kvar hos leasingbolaget. Företaget har dessutom inte möjlighet att köpa ut objektet vid leasingavtalets slut.

Varför ska du använda operationell leasing?

Historiskt har operationell leasing använts av svenska företag för att slippa redovisa tillgångar och skulder i balansräkningen. Det innebär att flera företag har redovisat en lägre skuldsättningsgrad jämfört med om de inkluderar leasing i beräkningen.

Men detta ändrades 2019 efter att IFRS 16 införts. IFRS 16 innebär att det endast finns en bokföringsprincip vilket är att leasingkontrakt med en löptid över 12 månader behöver tas upp i balansräkningen.

» Mer om: IFRS 16

Svenska företag som tillämpar K3-regelverket har dock fortfarande möjlighet att redovisa leasingavtal enligt båda klassificeringarna.

Operationell leasing är därför fortfarande ett sätt för onoterade svenska företag att slippa redovisa tillgångar i balansräkningen. Som resultat av detta kommer företaget visa en lägre skuldsättningsgrad, eftersom skulderna inte behöver tas upp i balansräkningen.

Undrar du hur du ska bokföra operationell leasing? Vi delar insikter om detta i vår bokföringsguide för leasing.

Vad gör operationell leasing till en populär finansieringslösning?

Under de senaste åren har operationell leasing blivit ett alltmer populärt alternativ för att finansiera företagsbilar. Kunderna uppskattar fördelarna ur ett bokföringsperspektiv. Utöver det slipper man ta hand om försäljning av bilen vid avtalstidens slut. Ansvaret att sälja bilen till det förväntade försäljningspriset ligger hos bilhandlaren.

» Mer om: Bilfinansiering

Operationell leasing vs köpa objektet

Utöver bokföringsfrågor innebär leasing generellt att företaget kan dela upp betalningar för ett dyrare inköp över tid. Vilket är mer skonsamt jämfört med att betala hela köpeskillingen direkt.

Operationell leasing vs finansiell leasing

Operationell leasing är vanligtvis en bättre lösning om du inte vill äga objektet vid avtalets slut. Det lämpar sig oftast bättre vid inköp som inte är så dyra och ska bytas ut oftare - till exempel kopiatorer, datorer och liknande utrustning. Det är mer vanligt att leasingbolaget sköter underhåll av objektet och fakturerar för service separat.

Operationell leasing vs funktionshyra

Funktionshyra är en ny form av operationell leasing. Skillnaden mot vanlig hyra är att service och underhåll oftast ingår i priset för funktionshyra och du endast får en faktura per månad. Det gör det enklare att planera företagets utgifter. Funktionshyra har blivit allt mer populär i Sverige under senaste år, eftersom företagaren får en allt-i-ett lösning vilket anses vara enklare.

För- och nackdelar av operationell leasing?

Fördelar

  • Mindre påverkan på balansräkning: För onoterade företag som följer K3-regelverket behöver leasingobjektet inte redovisas i balansräkningen.
  • Inget ägande: Du ingår vanligtvis ett avtal där leasingbolaget ansvarar för underhåll och sköter det under löptiden.
  • Möjliggör ny utrustning: Du behöver endast hyra objektet så länge du använder det och kan byta ut utrustningen när du vill. Det kostar så klart, men möjliggör ändå att du kan behålla den nyaste utrustningen utan att behöver bry dig om att köpa och sälja löpande.

Nackdelar

  • Finansieringskostnaden: Månadskostnaden kan vara högre jämfört med finansiell leasing eftersom avtalet inte har något restvärde. Det innebär att du återbetalar hela värdet av objektet under avtalets löptid.
  • Hyran kan anpassas: Eftersom företag oftare byter objekt kan leasingbolaget anpassa villkor vid varje byte av objektet du hyr.