Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Allt om Funktionshyra och hur det fungerar

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 16 januari 2024

Inom företagsfinansiering har det blivit allt vanligare för företag att söka mindre finansieringslösningar med mindre administration. En sådan lösning är funktionshyra. Den liknar operationell leasing, men innehåller alla nödvändiga kringtjänster såsom underhåll och försäkring. Med andra ord kan du hyra verktyg och maskiner utan att behöva oroa dig för deras funktion – det kan finansbolaget ta hand om. Tjänsten är dock inte kostnadsfri och i denna artikel går vi igenom hur du bör tänka samt om funktionshyra utgör ett bra alternativ för ditt företag.

Vad är en funktionshyra?

Funktionshyra är en form av maskinfinansiering som innebär att du betalar för att använda en viss funktion, snarare än att äga den. Kontraktet inkluderar alla nödvändiga kringtjänster, såsom underhåll, reparationer och försäkring.

Med funktionshyra slipper du alltså oroa dig för att utrustningen ska gå sönder eller att du ska behöva lägga tid och pengar på att underhålla den.

Funktionshyra liknar operationell leasing när det gäller villkor. Det utgår inget restvärde, vilket innebär att du betalar av hela objektet under löptiden och vid avtalets slut får du byta ut objektet mot en nyare version. Även i fråga om hur företaget ska bokföra hyra liknar det operationell leasing.

Vad är skillnaden mellan hyra och leasing?

Det finns i grunden två olika leasingavtal som ett företag kan ingå med ett leasingbolag.

  • Operationell leasing - inkluderar hyra och funktionshyra
  • Finansiell leasing - kallas ofta endast “leasing”

Den stora skillnaden mellan de två är att operationell leasing inte har något restvärde. Det är lämpligt för verktyg och maskiner som ofta behöver uppdateras. Tänk, datorer, mobiler, borrar, städmaskiner och andra mindre inventarier som företaget kan behöva.

Men, även om funktionshyra vanligtvis utförs genom ett operationellt leasingavtal, kan den ibland även erbjudas som finansiell leasing.

Jämför du endast funktionshyra och leasing är den stora skillnaden vilka kringtjänster som ingår. Funktionshyra är en så kallad allt-i-ett lösning där du är tvungen att köpa tjänster för underhåll och försäkring under löptiden. Det är inte ett krav vid vanliga leasingavtal.

Funktionshyra i 4 steg | så fungerar det

Steg 1: Du väljer utrustning eller verktyg du vill hyra

Du kan i stort sett funktionshyra all utrustning, verktyg eller maskiner. Vid funktionshyra (likt leasing) gäller det också att objekten måste vara leasebara, vilket innebär att det ska handla om icke-fast egendom. Men även, byggställningar och paneler för byggnader kan leasas då dessa inte anses som fast egendom.

Steg 2: Du väljer villkoren

Likt leasing kan du välja vissa villkor, såsom huruvida du vill betala en kontantinsats. Det minskar månadskostnaden och det anses även positivt i kreditbedömningen att ditt företag delvis finansierar objektet. Vid funktionshyra förekommer det även avtal där hyra kan vara säsongsanpassad, vilket innebär att ni kan koppla utgifter närmare till intäkter.

Steg 3: Du nyttjar objektet

Under avtalsperioden har du rätt att nyttja objektet. Den juridiska äganderätten ligger hos leasingbolaget. Vid behov av underhåll sköter leverantören det. Dessutom är det även möjligt vid de flesta avtal för funktionshyra att modifiera produkterna som ingår i avtalet. Du betalar vanligtvis endast hyra för tiden du nyttjar verktyget eller maskinen.

Steg 4: Vid avtalets slut - förlänga avtalet eller återlämna utrustningen

Vid avtalets slut finns det inget restvärde kvar på objektet. Det innebär att du kan lämna tillbaka objektet eller om du vill ha kvar utrustningen kan du förlänga avtalet.

Funktionshyra lämpar sig bäst för mindre objekt och maskiner som av avgörande betydelse för företagets verksamhet

För större objekt kan funktionshyra bli ganska kostsamt, då du med en faktura betalar för allting. Det vill säga, försäkring, underhåll och själva kostnaden för att leasa objektet.

Därför används funktionshyra ofta för mindre objekt som används regelbundet och som kan gå sönder ibland. Det kan handla om företagstelefoni, att hyra växel eller städmaskiner som är i konstant användning.

Eftersom försäkring och underhåll ingår är det oftast så att du snabbare får hjälp från leverantören om något skulle gå sönder. Därför kan funktionshyra vara en bra lösning för tillgångar som används i kärnverksamheten såsom företagstelefoni. Du vill ju inte hamna i en situation där systemet ligger nere och kunder inte kan kontakta företaget.

Är en allt-i-ett lösning för finansiering bra?

Funktionshyra är en allt-i-ett finansieringslösning som kan vara ett bra alternativ för företag som vill ha en förutsägbar månadskostnad och vill slippa oroa sig för underhåll och reparationer.

Det kostar dock vanligtvis mer att samla flera tjänster på en faktura istället för att konkurrensutsätta alla tjänster var och en för sig. Därför är det generellt en bättre lösning för mindre objekt, eftersom kostnaden kan vara ganska stor vid en större investering.

Oavsett vilken finansieringslösning du väljer lönar det sig att konkurrensutsätta och utvärdera olika alternativ. Genom Krea kan du hitta och jämföra olika finansieringslösningar från 30+ långivare med endast en ansökan. Du kan även få offerter för funktionshyra, vilket erbjuds av bland annat Grenke Leasing i vår portal.