Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Bokföring av företagsleasing | Så går det till

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 29 maj 2024

Om du endast har 1 minut:

 • Det finns två typer av leasingavtal: operationell- och finansiell leasing.
 • För operationell leasing ska avgifterna, inklusive en första förhöjd hyra, bokföras linjärt över leasingperioden. Inget objekt behöver aktiveras/tas upp i balansräkningen.
 • Vid finansiell leasing liknar bokföringen ett avbetalningsköp eller köp genom lån. Det innebär att objektet aktiveras i balansräkningen.
 • I praktiken redovisar dock de flesta företag som använder K3 regelverket sina leasingavtal som operationell leasing för att slippa aktivering av tillgångarna.

De regelverk våra rekommendationer gäller för

K1 regelverk - För dig med enskilda firma och handelsbolag

K1 är det minst omfattande regelverket och passar för mindre företag. Företag som tillämpar K1 har enklare redovisningskrav. Det är regelverket för enskilda firmor, handelsbolag och innebär att ni kan upprätta ett förenklat bokslut.

För enskilda firmor med mer än 3 miljoner kronor i omsättning behöver ett vanligt årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2/K3) upprättas.

K2 - För dig med mindre aktiebolag eller större enskild firma:

K2 är ett mellanstort regelverk som täcker större företag med mer komplexa redovisningskrav. Det används oftast av mindre aktiebolag och enskilda firmor med omsättning över 3 miljoner kronor.

Bolagen bestämmer själv om K2 eller K3 regelverk ska användas.

K3 - För dig med större företag:

K3 är det mest omfattande regelverket och gäller för de största företagen med komplexa verksamheter och stora omsättningar.

Vid företagsleasing ska alltid bestämmelser om operationell leasing vid K1- och K2 regelverket användas. Endast företag som använder K3 regelverket har ett val att redovisa enligt bestämmelser för operationell eller finansiell leasing.

» Mer om: Leasing av företagsbilar

Våra rekommendationer gäller inte vid större aktiebolag och listade företag som följer internationella bokföringsregler (till exempel K4, vilket också kallas IFRS i en internationell kontext).

Bokföring av företagsleasing (operationell leasing)

Kort om operationell leasing

Operationell leasing kan likställas med hyra där företaget betalar en fast avgift per månad. Till skillnad från finansiell leasing är slutmålet inte att företaget äger tillgången och det finns inget restvärde vid ett operationell leasing avtal.

» Mer om: Operationell leasing

Leasing och moms

Vid företagsleasing finns det oftast möjlighet att dra av moms till 100%, framförallt om objektet används endast i verksamheten. Situationen är dock lite mer komplex vid företagsbilar. Där kan företaget dra av halva momsen (till exempel 12.5% istället för 25%), om företaget använder bilen i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil per år) i den momspliktiga verksamheten.

Bokföra operationell leasing

Leasing av personbilar eller maskiner är hyfsat enkelt utifrån bokföringsperspektiv. För operationell leasing ska avgifterna, inklusive en första förhöjd hyra, bokföras linjärt över leasingperioden. Inget objekt behöver aktiveras/ta upp i balansräkningen.

Så ska du bokföra den första förhöjda hyran.

Vi antar att du köper en företagsbil som kostar 200 000 kronor (ex moms) med 20% första förhöjd hyra. Det innebär att första fakturan är på 40 000 kronor ex moms.

 • 1930 Bank | 50 000 | *KREDIT
 • 2641 Ingående moms | 5 000 | *DEBET
 • 1720 Förutbetalda leasingavgifter | 45 000 | *DEBET

Notera, ingående momsen är endast 5 000 kronor, eller 12.5% av 40 000. Vi har i vårt exempel utgått från en företagsbil där 50% av momsen kan dras av.

Utöver den första betalningen ska du sedan periodisera avgiften över hela leasingperioden. Det gör du genom att månadsvis boka av det förutbetalda leasingavgiftens konto med 1 000 kronor (vid en leasingperiod om 45 månader).

 • 1720 Förutbetalda leasingavgifter | 1 000 | *KREDIT
 • 5615 Leasing av personbilar | 1 000 | *DEBET

Så ska du bokföra månadsavgiften för leasing

Därefter betalas varje månad samma månadsavgift från ditt företags bankkonto till leasingbolaget. Givet vårt exempel antar vi en månadskostnad om 4 220 SEK.

 • 1930 Bank | 4 220 | *KREDIT
 • 2641 Ingående moms | 422 | *DEBET
 • 1720 Förutbetalda leasingavgifter | 3 798 | *DEBET

Bokföring av företagsleasing (finansiell leasing)

Kort om finansiell leasing

Vid finansiell leasing ger ett leasingbolag företaget rätten att använda vissa tillgångar i utbyte mot en månadsbetalning under en avtalad period. Alla ekonomiska risker som är förknippade med att du äger tillgången överförs från leasingbolaget till dig som ägare trots att du de facto inte äger objektet än.

Finansiell leasing och räntekomponentar

Leasing anses oftast inte ha en räntekomponent. Men det stämmer inte helt i praktiken och leasing som form av finansiering har en implicit ränta. Däremot tillämpas detta endast för större företag eftersom det finns förenklingsregler för småföretag. Dessa säger att en räntekomponent i finansiella leasingavtal endast behöver beräknas om de sammanlagda avgifterna för leasing är mer än en miljon kronor för beskattningsåret.

Mer om: Beskattningsregler för räntekomponenten i leasingavtal.

Bokföra finansiell leasing

Vid finansiell leasing liknar bokföringen ett avbetalningsköp eller köp genom lån. Det innebär att objektet ska tas upp i balansräkningen, både som tillgång och skuld. I praktiken redovisar dock de flesta företag som använder K3 regelverket sina leasingavtal som operationell leasing just för att slippa aktivering av tillgångarna.

I vårt exempel utgår vi från ett bilköp genom finansiell leasing utan först förhöjd hyra. Bilen kostar 200 000 kronor.

Så bokför du de initiala köpet

 • 1260 Finansiell leasing | 200 000 | *DEBET
 • 2391 Skuld på avbetalningskonto | 200 000 | *KREDIT

Så bokför du månadskostnaden

Låt oss anta att månadskostnaden är 5 000 kronor. Dessa betalningar betar av skulden över tid och ska betalas från ditt företags bankkonto.

 • 2391 Skuld på avbetalningskonto | 5 000 | *DEBET
 • 1930 Bank | 4 500 | *KREDIT
 • 2641 Ingående moms | 500 | *DEBET

Leasing är enkelt att bokföra förutom bestämmelser om moms som är mer komplexa.

Factoring är mer komplex att bokföra och vi har även sammanställt hur du ska tänka vid bokföring av alla våra finansieringslösningar.

» Mer om: Bokföring av factoring

» Mer om: Bokföring av företagslån