Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Bokföring av företagslån | Så går det till

2023-11-16

De regelverk våra rekommendationer gäller för

K1 regelverk - För dig med enskilda firma och handelsbolag

K1 är det minst omfattande regelverket och passar för mindre företag. Företag som tillämpar K1 har enklare redovisningskrav. Det är regelverket för enskilda firmor, handelsbolag och innebär att ni kan upprätta ett förenklat bokslut.

För enskilda firmor med mer än 3 miljoner kronor i omsättning behöver ett vanligt årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2/K3) upprättas.

K2 - För dig med mindre aktiebolag eller större enskild firma:

K2 är ett mellanstort regelverk som täcker större företag med mer komplexa redovisningskrav. Det används oftast av mindre aktiebolag och enskilda firmor med omsättning över 3 miljoner kronor.

Bolagen bestämmer själv om K2 eller K3 regelverk ska användas.

K3 - För dig med större företag:

K3 är det mest omfattande regelverket och gäller för de största företagen med komplexa verksamheter och stora omsättningar.

Angående företagslån skiljer sig bestämmelser om bokföring inte särskilt mellan K1, K2 och K3 regelverket.

Våra rekommendationer gäller inte vid större aktiebolag och listade företag som följer internationella bokföringsregler (till exempel K4, vilket också kallas IFRS i en internationell kontext).

Bokföring av företagslån och fastighetslån

Kort om företagslån

När ett företag tar ett lån bokförs det som en ökning av företagets skulder och en ökning av dess likvida medel.

» Mer om: Företagslån

Bokföringen ser ut så här:

Bokför företagslån | Exempel:

Anta att företaget tar ett lån på 100 000 kr.

  • 1930 Bank | 100 000 | *DEBET (ökar tillgångarna)
  • 2350 Andra kortfristiga skulder till kreditinstitut | 100 000 | *KREDIT (ökar företagets skulder)

Bokför räntor för företagslån

För varje ränteperiod måste du bokföra räntekostnaden. Bokföringen ser ut så här:

Exempel:

Anta att företaget har en ränta på 5% och ska betala 5 000 kr i ränta. Det finns ingen moms på räntebetalningar.

  • 8400 Räntekostnader | 5 000 | *DEBET (ökar kostnaderna)
  • 1930 Bank | 5 000 | *KREDIT (minskar tillgångarna)

Bokför avgifter vid företagslån (till exempel uppläggningsavgiften)

Om det finns några avgifter i samband med lånet, som uppläggningsavgifter, bokförs dessa på ett liknande sätt som räntekostnader:

Exempel:

Anta att uppläggningsavgiften är 2 000 kr.

  • Debet: Övriga räntekostnader 2 000 kr (ökar kostnaderna)
  • Kredit: Bank 2 000 kr (minskar tillgångarna)

Bokför att återbetala ett företagslån i förtid

Om företaget väljer att återbetala lånet i förtid, bokförs det som en minskning av företagets skulder och en minskning av dess likvida medel:

Exempel:

Anta att företaget betalar tillbaka 50 000 kr av lånet.

  • Debet: Skulder 50 000 kr (minskar företagets skulder)
  • Kredit: Bank 50 000 kr (minskar tillgångarna)

Företagslån är enkelt att bokföra och att ge krediter till företag är undantagen av moms. Det innebär att ni inte behöver betala moms på ränta, eller olika avgifter i samband med lånet.

Företagsleasing och Factoring är mer komplexa att bokföra och vi har även sammanställt hur du ska tänka vid bokföring av dessa finansieringslösningar.

» Mer om: Bokföring av factoring

» Mer om: Bokföring av leasing

Uppdaterad 2024-02-13