Krea

Så går det till att starta aktiebolag

2023-05-10

Om du går i tankarna att starta aktiebolag men är osäker på hur du ska gå tillväga - då har du kommit rätt. Vi går igenom processen steg för steg, vilka krav som finns samt vad som är viktigt att tänka på.

Ett aktiebolag kan du starta ensam eller tillsammans med flera personer. Men du måste se till att vara minst två i styrelsen, en styrelseledamot och minst en suppleant. Oavsett om du är ensam eller inte går du igenom samma process, steg för steg vid uppstarten:

 • Det första du måste göra är att besluta om start samt upprätta stiftelseurkund och bolagsordning. I bolagsordningen måste bland annat företagets namn och verksamhet ingå. Tips är att inte köpa in produkter med företagsnamnet på innan ni fått det registrerat.
 • Det är sedan dags att teckna och betala aktier. Kapitalkrav för att starta privat aktiebolaget är 25 000 kr och 500 000 för publika. Det går alltså inte att starta aktiebolag utan kapital. Om ni är flera som startat aktiebolaget finns inget krav att samtliga ska teckna aktier. Men alla måste skriva under aktieteckningen.
 • Nästa steg är att ansöka om bankintyg. Banken tillhandahåller intyget tillsammans med banktjänster som företagare behöver.
 • Här skriver alla grundare under stiftelseurkunden, när det väl är gjort är aktiebolaget bildat.
 • Viktigt är att sedan anmäla företaget för registrering och betala avgiften till Bolagsverket. När du registrerar aktiebolag tillkommer alltså en mindre kostnad. Detta måste göras inom 6 månader efter att stiftelseurkunden upprättats.
 • Bolagsverket beslutar sedan om registrering och företaget får ett organisationsnummer. När detta är gjort är bolaget en juridisk person och du kan sätta igång verksamheten.
 • Registrera företaget för moms och företagsskatt, F-skatt. Detta gör du via Skatteverkets e-tjänst verksamt.se.
 • Efter registreringen behöver företaget även anmäla en verklig huvudman inom 4 veckor.
 • En rekommendation är även att teckna försäkring på bolaget om något skulle hända.

När är det lönsamt att ha aktiebolag?

Det finns flera fördelar med att starta ett aktiebolag. Gränsen mellan den privata ekonomin och företagets ekonomi är tydligare, till skillnad från vid en enskild firma. Eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person påverkas inte bolagets ägare och den privata ekonomin av eventuella förluster. Såvida du inte gör något vårdslöst, då kan man bli personligt ansvarig.

Är tanken att företaget ska växa, anställa fler och expandera är det också en fördel att ha ett aktiebolag. I och med en tillväxtresa ökar kostnader och risker, detta påverkar inte dig som privatperson i detta fall heller då aktiebolaget är en separat juridisk person.

Ta ut lön aktiebolag

Det finns även en skattemässig fördel med att driva aktiebolag. Vid en enskild firma är lönen samma som företagets resultat. Men om du har ett aktiebolag får du större frihet och sätter lönerna själv. Har aktiebolaget inkomster över brytpunkten för statlig inkomstskatt kan du dessutom göra en vinstutdelning som är lägre beskattad än vanlig lön. När du ska räkna ut lön i aktiebolag tar du hänsyn till bolagets omsättning och vinster.

Låna ut pengar aktiebolag

När det kommer till att låna och låna ut pengar i ett aktiebolag finns det både tillåtna och förbjudna lån.

 • Ett tillåtet lån: En ägare/delägare lånar ut pengar till aktiebolaget, förutsatt att det finns ett behov av lånet. Det krävs här att en marknadsmässig ränta sätts. Det går även att göra nyremissioner istället, där behöver ingen ränta sättas.
 • Ett förbjudet lån: Det är inte tillåtet att som bolag låna ut pengar till aktieägare, andra nyckelpersoner och närstående inom bolaget. Dessa tre kallas även för den förbjudna kretsen. Ett aktiebolag får heller inte låna ut pengar till ett annat bolag där någon i den förbjudna kretsen har en beslutsfattande roll. Dock kan koncerninterna lån vara tillåtna till en viss grad. Därför är det bra att innan utlåningen kolla upp vad som gäller just i ditt specifika fall.

Finansiering till aktiebolag

Driver du ett aktiebolag som är i behov av finansiering kan du göra en ansökan hos Krea. Vi erbjuder flera olika finansieringstjänster som företagslån, fakturaköp, fastighetslån, företagsleasing samt checkkrediter. Är du osäker på vilken lösning som passar bäst utifrån ditt specifika behov kan du få kostnadsfri rådgivning av våra experter och handläggare.

Krea konkurrensutsätter över 30 banker och andra långivare för att ditt företag ska få bästa möjliga villkor på din finansiering.

Uppdaterad 2023-05-31