Krea

Företagshypotek

2020-05-29

Definition

Företagshypotek är en säkerhetsrätt som låntagaren lämnar till långivaren vid företagsfinansieringen. Om låntagaren får problem med återbetalningen av lånet så ger företagshypoteket långivaren rätt till den del av företagets egendom som är inskriven som företagsinteckning.

Läs mer om företagshypotek och företagsinteckning på Bolagsverkets hemsida.

Företagsinteckningsregister

Ett företag “upplåter” ett företagshypotek genom att få vissa tillgångar inskrivna företagsinteckningsregistret till ett visst belopp. Företagsinteckningsregistret är en del av Bolagsverket och det är de som utfärdar ett bevis på ett företagshypotek.

Beviset för inteckningen kallas för företagsinteckningsbrev.

Begränsningar för företagshypotek

Företagshypotek kan inte innefatta ett företags tillgångar som:

  • Kassa- och bankmedel
  • Aktier och andra värdepapper
  • Egendom som kan intecknas på annat sätt (som t ex fastigheter)
  • Egendom som inte kan utmätas eller ingå i konkurs

Särskild förmånsrätt

Företagshypotek kan utnyttjas vid både utmätningar och konkurser. Då är särskild förmånsrätt tillämpligt, vilket innebär att vissa fordringsägare får tillskott före andra.

Läs mer om särskild förmånsrätt och företagshypotek på Skatteverket.

Uppdaterad 2023-05-31