Krea

Företagskredit företag - öka företagets likviditet

2022-06-29

Olika finansieringslösningar passar vid olika behov. Ett smidigt och flexibelt alternativ för ditt företag kan vara en företagskredit, en kontokredit för företag. I denna artikel beskriver vid vad det är, hur den fungerar samt när det är passande för ditt företag att ansöka om en företagskredit.

Vad är företagskredit företag?

Företagskredit är en flexibel kontokredit för företag att finansiera sin verksamhet på. Det kallas också för checkkredit, checkräkningskredit eller kontraktskredit, som är ett äldre begrepp. Med företagskredit väljer företaget själv om och isåfall hur mycket av krediten som utnyttjas och betalar endast ränta på det belopp som faktiskt används. Således passar företagskredit bra för företag som behöver extra rörelsekapital för att täcka upp tillfälligt brist på likviditet, eller vars in- och utbetalningar är svåra att planera inför.

Hur fungerar företagskrediter?

Företagskrediter är en form av företagsfinansiering där krediten, i regel, är bunden till företagets bankkonto. Ofta till samma konto och bankkort som används för löpande in- och utbetalningar i verksamheten. Det är endast när saldot på detta konto blir negativt, eller övertrasserat som checkkrediten faktiskt utnyttjas. Det negativa värdet motsvarar då den kredit företaget har ansamlat, och återbetalas vanligtvis när inbetalningar kommer in och saldot på kontot återigen blir positivt.

Vad kostar företagskredit för företaget?

En företagskredit har oftast en uppläggningsavgift och 2 olika ränteavgifter: fast årlig avgift (kontraktsränta) och ränta på det utnyttjade kreditbeloppet (dispositionsränta). Vissa banker och kreditgivare har däremot valt att inte inkludera en uppläggningsavgift kopplat till företagskrediten.

  • Kontraktsränta är den fasta avgiften för det maximala kreditbeloppet som företaget blivit godkänt för. Med andra ord så ökar avgiften ju högre maxbelopp som man blivit beviljad.
  • Dispositionsränta är räntan för det faktiska utnyttjade kreditbeloppet. Denna är ofta fast, men kan även vara rörlig hos vissa banker och kreditgivare.

Som med andra finansieringsformer så beror räntan som du blir erbjuden av banken eller kreditgivaren till stor del på din kreditvärdighet. Ju högre kreditvärdighet man har, desto mindre risk är det för långivare att låna ut, och därmed blir räntan också mindre. Det beror också på vilken typ av säkerhet som du har för företagskrediten (läs mer nedan).

Säkerheter vid företagskredit

Oftast kräver traditionella- och nischbanker en företagsinteckning som säkerhet för företagskrediten. Det innebär att företaget pantsätter rörliga tillgångar, såsom kundfordringar och varulager som säkerhet. I vissa fall krävs även att en personlig borgen vid uppstart av en företagskredit, vilket betyder att du som privatperson kan bli personligt ansvarig för att krediten betalas tillbaka. Ju fler säkerheter du lägger till vid en företagskredit, desto förmånligare ränta kan du vanligtvis bli erbjuden.

Limiten - det övre beloppet för din företagskredit

Maxbeloppet, eller den så kallade limiten för företagskrediten bestäms av kreditgivaren. En tumregel brukar vara att en företagskredit beviljas till 10% av företagets omsättning, men vissa kreditgivare erbjuder även högre limiter än så. Med Krea kan ett företag således få förslag om företagskredit upp till 30 mkr.

Fördelar med företagskredit

Smidigt och flexibelt

Eftersom en beviljad företagskredit finns till företagets förfogande, utan att nödvändigtvis behöva nyttjas direkt, kan den ses som en lämplig buffert för kortsiktiga finansiella behov. Exempelvis kan den snabbt utnyttjas för att täcka oförutsedda utgifter, eller till en plötslig affärsmöjlighet som kräver snabbt agerande.

Mindre kostnad

Du betalar endast ränta för det belopp du faktiskt använder av din limit. Det innebär att det är mer kostnadseffektivt för företag som behöver finansiering kortsiktigt för att t ex göra säsonginvesteringar. Om du dessutom behöver genomföra större investeringar eller har ett större behov av fast finansiering så skulle också ett företagslån kunna komma till hands för att reglera företagets balans.

Är företagskredit rätt för mitt företag?

Eftersom en företagskredit är relativt smidig jämfört med andra finansieringsformer kan man med fördel ha den som en buffert för tillfälliga likviditetsbehov. T ex kan det handla om företag vars kredittid för utfärdade kundfordringar överstiger den för företagets leverantörsskulder. Om så är fallet kan det vara fördelaktigt att använda sig av en företagskredit för att fylla det tillfälliga behovet av rörelsekapital, för att sedan återföra den utnyttjade summan när betalningarna från kund kommit in. På så vis betalar företaget, till skillnad från ett vanligt företagslån, bara dispositionsränta på den utnyttjade krediten.

Företagskredit är således ett gynnsamt finansieringsalternativ för företag som upplever kortsiktigt likviditetsbehov som är svårt att planera för. Dvs, när det är ovisst om företaget kommer behöva använda krediten, eller hur mycket.

Hur ansöker jag om företagskredit hos Krea?

Att ansöka om företagskredit är enkelt och tar bara några minuter. I vårt ansökningsformulär väljer du att ansöka om ett företagslån. Du kan fylla i information om ditt företag och vi samlar in data automatiskt från publika datakällor, så att du slipper göra det. Efter att du skickar in ansökan tas det endast en kreditupplysning på företaget och du får sedan förslag från långivare på Företagskredit och Företagslån med samma ansökan.

En företagskredit kan vara ett passande alternativ vid alla typer av olika bolag. Du kan bland annat ansöka om företagskredit till aktiebolag samt företagskredit till enskild firma. Du kan även ansöka om företagskredit för nystartat företag.

Få hjälp med finansiering hos Krea

Företagskredit är bara ett av många sätt att finansiera sin verksamhet på. Kreas har som mål att hjälpa så många företagare som möjligt med just deras finansieringsbehov. Fler än 20 000 företag har valt att jämföra finansiering hos Krea där du kan jämföra bland flest långivare. På så sätt ökar du dina valmöjligheter och kan försäkra dig om att få de allra bästa villkoren för just dina behov. Läs mer om företagslån och finansiering på Krea:

Uppdaterad 2023-05-31