Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Guide till företagskonto - allt du ska tänka på

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 3 maj 2024

De flesta företag behöver ett företagskonto. Banker erbjuder samtidigt allt fler kringtjänster i samband med dessa konton. Detta gör det svårare att välja, men också viktigare att jämföra olika alternativ.

I följande artikel går vi igenom de krav som finns då företag ska öppna ett företagskonto. Vi redovisar också för olika valmöjligheter, samt delar insikter som är bra att känna till innan du öppnar ett företagskonto.

Måste företag ha ett företagskonto?

I Sverige finns det inga lagstadgade krav på att företag ska ha ett företagskonto.

Trots det är det sällsynt att företag inte har ett företagskonto och rekommendationerna kring huruvida man ska öppna ett eller inte beror framförallt på företagets bolagsform, det vill säga om det är en enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Behöver enskild firmor ett företagskonto?

En enskild firma är inte en s.k. juridisk person, vilket betyder att företaget och ägaren anses vara samma person i handelsrättslig mening. Det innebär att ägaren är betalningsskyldig i det fall att bolagets finansiella medel inte räcker till. Då företaget och ägaren betraktas som samma entitet är det av mindre vikt för enskilda firmor att öppna företagskonton jämfört med andra företagstyper. Det kan dock vara ett hjälpfullt medel om man vill skilja på sin privatekonomi och företagsekonomi.

För enskilda näringsidkare med låg transaktionsvolym kan det vara tillräckligt att använda ett privat bankkonto. En fördel med detta är att du slipper de avgifter som tillkommer för att ha ett företagskonto. Nackdelen blir dock att du inte har möjlighet att utnyttja företagstjänster som bankgiro, med mera.

Handelsbolag kan likt enskilda firmor använda personliga bankkonton för sin verksamhet.

Behöver aktiebolag ett företagskonto?

I aktiebolag blir det svårare att använda ett privatkonto. Det beror på att ägaren inte får disponera företagets pengar för privat bruk. Gör man det riskerar man att falla under låneförbudsregeln, vilken förbjuder nyckelpersoner i företaget, såsom styrelseledamöter eller verkställande direktörer, att låna pengar från aktiebolaget. Regeln gäller också närstående till dessa personer.

Då du registrerar ett nytt aktiebolag hos Bolagsverket kan de komma att kräva ett bankintyg om att startkapital finns på ett bankkonto som företaget startat. Bankerna kan dessutom ha högre krav på kundkännedom för aktiebolag och vill kunna skilja på privatpersonen bakom aktiebolaget och aktiebolaget självt.

Trots att det alltså inte finns något lagstadgat krav om att ha företagskonto, leder dessa praktiska detaljer till att det är svårt för aktiebolag att klara sig utan.

Vår rekommendation är således att öppna ett företagskonto om du har ett aktiebolag.

Banker som erbjuder företagskonton

Det finns i stort sett tre kategorier av aktörer som erbjuder företagskonton till svenska småföretag:

 • Storbanker: SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar Bank och Danske Bank
 • Nischbanker: Norion, Marginalen Bank, Svea Bank och Resurs Bank
 • Digitala företagsbanker: Revolut, Pleo, Bokio, Mynt, One Money Way och Wise

Nedan hittar du en sammanställning av tjänsterna och vad vi tycker du ska tänka på i samband med respektive aktör.

Företagskonto hos storbanker

Villkoren hos storbankerna skiljer sig inte mycket åt. Valet storbanker emellan blir därför mindre viktigt. SEB har lägsta priset för företagspaketet med 1 200 kronor per år. Samtidigt kostar Nordea endast 100 kronor mer.

Storbanker som erbjuder företagskonto har oftast ett paketpris om 1200-1300 kronor: Jämförelse av företagskonto från SEB, Nordea och Handelsbanken

Den större skillnad vi såg är att Handelsbanken inte kräver en startavgift. Därmed slipper du betala 2 500 kronor för att bli kund. För den löpande relationen blir det dock viktigare att kolla på vilka bokföringsprogram bankerna stöder.

Använder du exempelvis Fortnox har både SEB och Nordea smidiga integrationer. Hos SEB betalar du 70 kronor i månaden, jämfört med 120 kr per månad som du betalar för Nordeas Corporate Access Light.

Företagskonto hos nischbanker

Villkoren hos nischbankerna skiljer sig åt en del, eftersom erbjudanden inte sällan är anpassade till specifika behov, exempelvis möjligheten att genomföra utlandsbetalningar eller att långsiktigt spara till en hög ränta.

Marginalen-Svea-Norion-Nischbanker

I och med att de tjänster som erbjuds av bankerna skiljer sig åt är prissättningen ganska olika. Vi rekommenderar dig därför att jämföra bankerna utifrån ditt företags specifika behov.

Företagskonto hos digitala företagsbanker

Även hos digitala företagsbanker skiljer sig erbjudanden och villkor åt. Revolut och Bokio erbjuder en helhetslösning, medan aktörer som Pleo, Mynt och Qred endast erbjuder företagskort.

Digitala företagsbanker som erbjuder företagskonto erbjuder oftast att kontot kan öppnas utan kostnader. Jämförelse av företagskonto från Revolut, Mynt och Bokio

Bokio sticker ut på marknaden genom att erbjuda en allt-i-ett lösning med både bokföringsprogram och bankkonto för endast 299 kronor per månad. Ett alternativ är att istället välja Fortnox eller Visma, vilka kostar 199 kronor per månad vardera, och sedan använda den automatiska kopplingen till bankkontot från SEB eller Nordea. I dessa fall blir den totala månadskostnaden densamma som hos Bokio (199 kronor för bokföring + 100 kronor för enkla företagspaketet hos SEB).

Vilket företagskonto ska jag välja?

Valet av företagskonto beror på ditt företags specifika behov.

 • För nystartade företag erbjuder Bokio generellt den bästa lösningen, framförallt om ni vill sköta bokföringen själva. Tjänsten är inte längre kostnadsfri, men kostar som nämnt endast 299 kronor per månad och inkluderar de flesta tjänster, såsom bankkonto, bankgiro och företagskort. Därmed förblir Bokio den billigaste lösningen för många företagare som planerar att öppna ett företagskonto.
 • Om ni anlitar en redovisningskonsult för att sköta bokföringen har dessa ofta ett samarbete med ett bokföringsprogram. Då kan en kombination av Fortnox eller Visma och storbankerna vara ett bra alternativ. Se dock upp för startavgiften hos storbankerna, eftersom det i flera fall kan kosta upp till 2 500 kronor att bli kund.
 • Om företaget har flera anställda är nya digitala företagsbanker generellt inte den bästa lösningen. Till exempel erbjuder Bokio i dagsläget endast ett företagskort och erbjuder inte företagsswish. Det innebär att ni ändå skulle behöva ha två banker i början och då blir det enklare att satsa på en av storbankerna.
 • Om företaget har försäljning utomlands är företagskonto hos en storbank eller nischbank den bästa lösningen. Storbanker har möjlighet att stödja mer komplexa behov av exporterande företag. Det är till exempel vanligt att leverantörer utomlands kräver förskottsbetalning. För att minska risken kan du använda så kallade trade finance-tjänster från storbanker, där de säkerställer att betalning endast sker efter uppvisande av specifika dokument eller andra former av garantier.

Hur mycket kostar ett företagskonto?

Kostnaden för ett företagskonto ligger mellan 50 och 110 kronor per månad. Priset inkluderar vanligtvis kostnaden för bankgiro, men omfattar inte kostnader för inkommande och utgående betalningar, företagsswish och bokföringsintegrationer.

Vilka andra kostnader kan tillkomma?

I regel inkluderas enbart ett bankkort i de månatliga grundavgifterna förknippade med ett företagskonto. Vill du ha flera bankkort eller kreditkort kan du förvänta dig att det tillkommer kostnader för detta.

Kreditkortsavgifter är särskilt viktiga för företag som behöver ett stort antal kreditkort. Bankavgifterna kan bli höga och under ett år kan de ackumuleras till en betydande summa.

Driva Eget genomförde en undersökning för att ta reda på alla bankavgifter som skribenten fick betala för sitt eget företagskonto. De fick följande resultat:

 • Företagspaket inkl 1 bankkort 1 250 kr
 • 2 extra bankkort à 425 kr 950 kr
 • Utlandsbetalning 9 x 3 kr 27 kr
 • Transaktioner Bankgirot halvår 1 426 kr
 • Transaktioner Bankgirot halvår 2 449 kr
 • Totalt 3 102 kr

Som du ser består de totala bankavgifterna av både fasta avgifter som anslutningsavgift och årsavgift, samt rörliga kostnader som transaktionskostnader för bankgiro.

Vilken ränta är det på företagskonto?

När du öppnar företagskonto får du främst ett betalkonto, eller transaktionskonto. Detta används för företagets löpande in- och utbetalningar. Utöver detta kan du också få ett sparkonto eller placeringskonto. Syftet med sparkontot är att företaget ska kunna tjäna en ränteinkomst på sitt kapital.

Ränta på transaktionskonto

Anledningen till att man skiljer på de två olika typerna av konton är att transaktionskonton ofta har 0% i ränta.

Storbankerna har inte anpassat räntan på företagskonton sedan 2012 trots stigande räntor på marknaden. Till exempel är SEBs och Swedbanks ränta fortfarande 0% i januari 2024.

Hos digitala företagsbanker får du ofta betalt för kontosaldot. I dagsläget får du upp till 2% i ränta. (Digitala företagsbanker får inte kalla det ränta och kallar det istället "återbäring", men det är i praktiken samma sak.)

Ränta på sparkonto för företag

Sparkonto för företag fungerar på samma sätt som sparkonto för privatpersoner. Insättningar omfattas av insättningsgarantin, vilken innebär att belopp upp till 1 050 000 kronor är garanterade full ersättning om banken skulle gå i konkurs.

Sparkonto för företag har i skrivande stund en ränta på omkring 3-4%. Du kan få en högre ränta om du binder likviditet i ett antal månader (upp till 2 år). Ofta är det dock inte lönsamt för företag att binda kapital under så långt tid och vi rekommenderar istället att kassan användas för att få rabatter på leverantörsfakturor som ni har möjlighet att betala på förhand.

Ränta på företagslån

Storbanker erbjuder vanligtvis ingen ränta på företagskonton, vilket möjliggör lägre räntor på företagslån. Normalt ligger räntan mellan 6-10% för företagslån.

De flesta digitala företagsbanker och nischbanker har högre upplåningskostnader jämfört med storbankerna. Därför är deras företagslåneräntor något högre än hos SEB, Handelsbanken eller Nordea. Ränteskillnaden mellan storbank och alternativa aktörer har dock minskat de senaste åren.

» Mer om: Företagslån ränta

Vilka andra tjänster kan knytas till ett företagskonto?

När du öppnar ett företagskonto erbjuder banken ofta ytterligare tjänster, såsom anslutning till bankgiro, bankkort, Swish-nummer, e-redovisning, med mera.

Bankgiro

Bankgiro är ett smidigt sätt för kunder och andra företag att överföra pengar till dig. En fördel med bankgiro-numret är att det kan förbli detsamma även om du skulle byta företagskonto.

Bankgirot kostar cirka 250 kronor per år. Utöver det tillkommer det en transaktionsavgift på cirka 1,5 kronor per transaktion som går via bankgiro (det dubbla gäller för utlandsbetalningar).

Du kan hitta ditt företags eller dina kunders bankgiro-nummer genom Bankgirots hemsida.

Många småföretag väljer att inte använda bankgiro då de vill spara på kostnaderna. Detta kan bli ett problem om du har många kunder som är större företag, särskilt multinationella företag. Större företag har ofta betalningsrutiner där bankgirot är en del av processen. Som mindre företag har du en svagare förhandlingsposition och det kan vara svårt att övertyga dessa företag att göra specialbetalningar till just ditt företagskonto.

Swish

Företagsswish har blivit allt mer populärt och har på många håll ersatt bankgirot och andra betalsätt. Särskilt handlare, restauranger och andra branscher som marknadsför sig mot privatpersoner kan gynnas av att använda Swish.

Swish erbjuds i dagsläget endast av storbankerna och vissa nischbanker. Till exempel erbjuder inte Revolut och Bokio företagsswish ännu.

Det fungerar genom att du kopplar ditt mobilnummer mot ditt företagskonto och på så sätt enkelt kan överföra pengar till företaget direkt. Pengar överförs till företagskontot på en gång och du får en verifikation på plats.

Swish är dock inte gratis. Banker tar allt från 1 till 3 kronor per transaktion beroende på bank och det företagspaket som företaget har hos dem. Utöver detta kan det tillkomma en månadsavgift för att kunna använda tjänsten på cirka 60 kr/månad.

» Mer om: Företagsswish

Checkkredit

Banken kan också erbjuda checkkredit, vilket är ett sätt för företaget att låna pengar direkt från företagskontot vid behov. Du betalar i regel endast ränta på det belopp som används. Hos vissa banker tillkommer en så kallad kontraktsränta som betalas på hela kreditlimiten. Krediten betalas av så fort du fått inbetalningar till samma bankkonto.

Checkkredit erbjuds i dagsläget av storbanker och nischbanker.

» Mer om: Checkkredit

Autogiro

Autogiro är ett sätt för företag och privatpersoner att betala återkommande räkningar på.

Fakturor betalas då löpande vid den tidpunkt som angetts. För större företag med många återkommande räkningar som hyra, telefon- och interneträkningar, medlemsavgifter och försäkringar utgör det en administrativ avlastning.

Autogiro erbjuds i dagsläget av storbanker och nischbanker.

Företagskonto i USD och EUR

Ska företaget expandera internationellt är det avgörande att välja rätt bank för företagskonton i EUR och USD.

Storbanker som SEB och Nordea erbjuder omfattande tjänster och global närvaro, lämpliga för etablerade företag med hög transaktionsvolym. Nischbanker som Ikano Bank fokuserar på skräddarsydda lösningar och personlig service. Exempelvis erbjuder flera nischbanker anpassade faktureringslösningar för utländsk fakturering och kan också erbjuda export-factoring.

» Mer om: Factoring

Digitala företagsbanker som Revolut möjliggör smidiga internationella transaktioner och låga avgifter, samt möjligheten att överföra pengar utan valutaväxlingsavgift. Detta alternativ passar snabbrörliga startups och mindre företag.

Företagskonto i USD och EUR erbjuds i dagsläget av storbanker, nischbanker och en del digitala företagsbanker.

Öppna företagskonto: Vad kräver banken?

Det är idag relativt enkelt att öppna ett företagskonto. Likt en ansökan om företagslån, kan det skötas helt online med hjälp av BankID.

Om du och ditt företag inte har en tidigare relation med banken kan en del dokument behövas såsom företagsregistrering, ID-handlingar och eventuellt även affärsplan och budgetuträkningar. Banken kan också komma att ta en kreditupplysning på dig eller ditt företag.

Precis som vid en ansökan om företagslån rekommenderar vi dig att dela så mycket relevant information som möjligt med banken. På så sätt kan det gå snabbare och smidigare att öppna ett företagskonto.

Hur långt tid tar det att öppna ett företagskonto?

Det finns idag nischbanker och digitala företagsbanker som erbjuder möjlighet att öppna ett företagskonto på 10-30 minuter, utan att behöva gå förbi ett kontor. För nystartade företag kan det dock ta längre tid.

 • Behöver du ett företagskonto till ett etablerat företag? I så fall finns det flera nischbanker, såsom exempelvis Svea Bank, där du kan öppna ett företagskonto på 10 minuter. Det forutsätter dock att du inte har en komplex koncernstruktur och att du själv är firmatecknare i företaget. Hos storbanker krävs det ofta ett kort möte på kontoret för att komma igång, vilket också ett bra tillfälle att lära sig mer om vilka tjänster banken erbjuder.
 • Behöver du ett konto för att betala in aktiekapitalet för ett nystartat aktiebolag? I så fall kan du ansöka om bankintyg från SEB helt digitalt och kan betala in eget kapital om minst 25 000 kronor till kontot samma dag.

Har banken rätt att neka mitt företag ett företagskonto?

Banken har rätt att neka ditt företag ett företagskonto hos dem. Skäl till att bli nekad kan vara att banken anser att du misskött dig gentemot dem, om de inte kan kontrollera din identitet eller om det finns misstankar om penningtvätt, finansiering av terrorism eller annat brott. Betalningsanmärkningar eller historiska misstag av samma grad bör inte vara skäl att inte få ett inlåningskonto eller betalkonto hos banken.

Jämför banker innan du bestämmer dig

Även om erbjudanden om företagskonton kan vara snarlika rekommenderar vi dig att jämföra olika banker. Beroende på din specifika bransch och ditt företags specifika situation kan vissa banker passa dig bättre.

Om du till exempel har en e-handel är det en god idé att kolla över integrationsmöjligheter med olika betallösningar. Om du däremot har en fysisk butik och vet att Swish kommer att vara ditt vanligaste betalsätt, blir transaktionskostnaden för en Swish-betalning en viktig aspekt.

För större företag som har höga transaktionsvolymer och vill effektivisera bokföringen, kan integrationsmöjligheter med bokföringssystem vara en nyckelfaktor.