Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Företagskonto - Allt du behöver känna till när du ska öppna företagskonto

2022-06-08

För dagens företagare är företagskonto en självklarhet, och det är nästan otänkbart att driva sin verksamhet med bara kontanter. Inte bara ekonomin men också samhället i stort rör sig mot digitalisering, och faktum är att många större företag inte längre ens accepterar kontanter som betalmedel.

Företagskonton är väsentliga hjälpmedel för många företagare. I den här artikeln kommer vi därför gå igenom vad ett företagskonto är, hur man öppnar ett företagskonto, och andra saker som är bra att känna till om att ha och förvalta ett företagskonto.

Vad är ett företagskonto?

Hantera den löpande verksamheten

Ett företagskonto är ett bankkonto som ett företag har för att hantera den löpande verksamheten med in- och utbetalningar. Tjänster kopplade till ett företagskonto, vilka man kan använda för att förenkla företagarens vardag är bland annat bankgiro, autogiro och Swish (mer om dessa nedan).

En manuell hantering av in- och utbetalningar innebär överföring av kontanter och eventuella andra sedlar och checkräkningar, vilket både tar mer tid och ökar risken för misstag. Med tjänsterna som kommer med ett företagskonto kan du flytta denna hantering digitalt - och därmed spara både tid och energi på administration.

Buffert och sparkapital

Företag kan också använda företagskontot för att bevara en buffert, till exempel inför oväntade svängningar i verksamheten. Till ett företagskonto räknas också sparkonto för företag som vill kunna tjäna pengar på sitt kapital. Utöver detta kan företag använda företagskontot för att ta krediter från banken via företagskredit, eller checkkredit.

Är det ett krav för företag att ha företagskonto?

I Sverige finns det inga lagliga skäl för att kräva att företag använder företagskonto.

Trots det är det sällsynt för företag att inte ha ett företagskonto. Rekommendationerna för att öppna företagskonto eller inte beror framförallt på företagets bolagsform: enskild firma och handelsbolag, eller aktiebolag.

Enskild firma och handelsbolag

För enskilda näringsidkare är företaget densamma som företagaren, eller privatpersonen som startade företaget. Därför brukar det vara av mindre vikt för just enskilda näringsidkare att öppna ett företagskonto. Däremot kan det ändå vara till stor hjälp att skapa företagskonto eftersom man enkelt och snabbt kan skilja på sin privatekonomi och företagsekonomin, om man har separata bankkonton.

När man gör årsbok eller årsredovisningar, eller annan redovisning, kan det vara användbart att kunna vända sig till sin transaktionshistorik för att stämma av in- och utbetalningar med den löpande bokföringen.

Om man som enskild näringsidkare inte har en hög transaktionsvolym, och därmed inte belastas lika tungt med administration, så brukar det gå lika bra att använda sitt privata bankkonto som företagskonto. Den främsta fördelen i så fall är att man slipper avgifterna för att ha ett företagskonto.

Nackdelen med att använda sitt privata bankkonto för sin enskilda firma är att man inte har möjlighet att utnyttja företagstjänster som bankgiro, med flera. I avtalen för privatkonton kan det också stå att de inte är avsedda för näringsverksamhet - en klausul som i praktiken spelar mindre roll då det ändå är många enskilda näringsidkare som förbiser den. Det kan dock hända att banken vill att du öppnar ett företagskonto även för enskild firma. Vilket bland annat diskuterades nyligen i "Rika tillsammans" forum.

Bankerna är förstås inte alltid benägna att rekommendera sina företagskunder att använda sitt privata bankkonto, då de inte vinner något på det. Även handelsbolag kan använda privatkonto för sin verksamhet på samma sätt som enskilda firmor.

Krav på aktiebolag att ha ett företagskonto

I aktiebolag blir det svårare att använda ett privatkonto. Det beror på att ägaren inte får disponera företagets pengar privat och i värsta fall så kan man hamna i låneförbudsregeln. Låneförbudsregeln säger att man som nyckelperson i företaget - styrelseledamot eller verkställande direktör - inte får låna från aktiebolaget. Detta gäller också de som är närstående till dessa personer.

När man registrerar ett nytt aktiebolag hos Bolagsverket så kan de själva verket kräva ett bankintyg om att startkapital finns hos ett bankkonto som företaget har startat. Bankerna kan dessutom ha högre krav på kundkännedom för aktiebolag och behöver kunna skilja mellan privatpersonen bakom aktiebolaget, och aktiebolaget självt.

Trots att det alltså inte finns något lagstadgat krav om att ha företagskonto, så leder dessa praktiska detaljer till att det är svårt för aktiebolag att klara sig utan ett företagskonto. Rekommendationen är således att öppna ett företagskonto om man har ett aktiebolag.

» Mer om: Lista av flexibla företagslån till aktiebolag

Vilket företagskonto ska jag välja?

Vad för slags bankkonto ska man välja till sitt företag? Hur vet man vilket som är rätt? Det finns flera aspekter hos företagskonton som man kan utforska: Kostnaden för företagskontot, tjänster och tilläggstjänster, servicenivån, och räntenivån.

De flesta bankerna rekommenderar sitt företagspaket, där bland annat ett företagskonto ingår. Paketet har en fast kostnad medan varje enskild tjänst för sig har separata kostnader. Här kan det vara värt att försöka skilja på tjänster som du faktiskt behöver, och de du klarar dig utan. Vi går igenom vart och ett av nämnda aspekter hos ett företagskonto.

Hur mycket kostar ett företagskonto?

Kostnaden för företagspaketen är olika hos olika banker och brukar ligga mellan 900 och 1 250 kronor per år. Alla banker uppger att paketpriset är lägre än vad de ingående tjänsterna skulle kostat var för sig. De flesta banker erbjuder också olika typer av paket, där baserbjudandet med de mest nödvändiga tjänsterna kostar ungefär halva priset för de minsta företagen. Även andra banker kan erbjuda rabatter för nya kunder, exempelvis hos SEB. Här utforskar vi de olika kostnaderna.

Vilka andra kostnader kan tillkomma?

I regel inkluderar de månatliga grundavgifterna för företagskontot endast ett bankkort. Den som behöver flera bankkort som handlare, eller som vill ha kreditkort kan förvänta sig ytterligare kostnader. Hur höga kostnaderna är, beror på typen av kreditkort. Rena kreditkort är vanligtvis betydligt billigare än kreditkort som fungerar med en kreditgräns.

Kreditkortsavgifter är särskilt viktiga för företag som kräver ett stort antal kreditkort. Det typiska exemplet på detta är speditörer som av säkerhetsskäl inte vill ge sina förare stora mängder kontanter.

Bankavgifterna kan vara många, och under ett år kan de ackumuleras till en betydande summa. Det är inte heller helt lätt att få reda på exakt hur mycket man som företagare betalar i avgifter. Driva Eget gjorde en undersökning för att ta reda på alla bankavgifter som skribenten fick betala för sitt eget företagskonto, och fick följande resultat:

  • Företagspaket inkl 1 bankkort 1 250 kr
  • 2 extra bankkort à 425 kr 950 kr
  • Utlandsbetalning 9 x 3 kr 27 kr
  • Transaktioner Bankgirot halvår 1 426 kr
  • Transaktioner Bankgirot halvår 2 449 kr
  • Totalt 3 102 kr

Som man ser så består de totala bankavgifterna av både fasta avgifter som anslutningsavgift och årsavgift, samt rörliga kostnader som transaktionskostnader för bankgiro. Utöver detta skulle det kunna tillkomma månadsavgifter för till exempel anslutning till Swish (mer nedan). För större företag med en hög transaktionsvolym kan man föreställa sig att transaktionskostnaderna blir en stor kostnadspost.

Vilka andra tjänster kan knytas till ett företagskonto?

När man öppnar ett företagskonto erbjuder banken ofta andra tjänster som tillgång till internetbank, anslutning till bankgiro, bankkort, Swish-nummer och andra tjänster som nyhetsbrev och rådgivning. Dessa ytterligare tjänster ses numera som självklarheter och används utav de allra flesta företagen. Utöver detta finns det extratjänster som e-redovisning, där varje banktransaktion bokförs direkt.

Bankgiro

Bankgiro är ett smidigt sätt för kunder och andra företag att överföra pengar till dig på. Fördelen är att bankgiro-numret kan förbli densamma även om du skulle byta företagskonto. Kunden behöver på så sätt inte minnas kontonumret, utan endast bankgiro-numret, som är något enklare att hålla koll på.

Bankgirot kostar cirka 250 kronor per år, vilket utgör ungefär en fjärdedel eller femtedel av hela företagskontots fasta årskostnad. Utöver detta tillkommer det en transaktionsavgift på cirka 1,5 kronor per transaktion som går via bankgiro - det dubbla gäller för utlandsbetalningar.

Många småföretag väljer att inte använda bankgiro eftersom de vill spara på kostnaderna. Detta kan bli ett problem om du har många kunder som är större företag, särskilt multinationella företag. Större företag har ofta betalningsrutiner där bankgirot är en del av processen. Därför kan det vara svårt att övertyga dessa företag att göra specialbetalningar till just ditt företagskonto - som mindre företag kommer man ofta från en svagare förhandlingsposition och måste rätta sig till de större.

Bankgirot i sig är ett separat företag som utvecklar och tillhandahåller digitalisering av betaltjänster. Det är alltså till Bankgirot som en del av transaktionskostnaderna går till.

Swish

Swish har blivit allt mer populärt och har på många håll ersatt bankgirot och andra betalsätt - i synnerhet kontantbetalningar. Swish har på senare tid blivit en självklar del av konsumenters vanor, vilket har lett till att företag har börjat anamma det som ett betalsätt också.

Särskilt handlare, restauranger, och andra branscher som marknadsför sig mot privatpersoner, kan få hjälp av Swish. Det funkar genom att man kopplar sitt mobilnummer mot sitt företagskonto och på så sätt enkelt kan överföra pengar till företaget direkt. Pengar kommer då till företagskontot på en gång, och man får en verifikation på plats.

Men Swish är inte heller gratis. Bankerna tar alltifrån mellan 1 krona till 3 kronor per transaktion beroende på bank och företagspaket som företaget har hos dem. Utöver detta kan det tillkomma en månadsavgift för att kunna använda tjänsten på cirka 60 kr/månad.

För många företag är det däremot värt det, särskilt då privatpersoner i Sverige använder kontanter i mindre utsträckning, även fast en kontantplikt har införts i butiker och restauranger. Med Swish så kan också reklamationer och returer bli en snabb historia.

Swish erbjuder Swish Företag och Swish Handel för företag. Swish Företag närmast kan likna användningen som mellan privatpersoner och därför passar bra till mindre företag som helst undviker mer krångel.

Swish Handel är anpassat för företag som driver e-handel eller fysiska butiker med högre transaktionsvolymer där man behöver en snabbare hantering vid kassan. Skillnaden är att Swish Handel kan integreras direkt med andra system som din kassa eller webbutik.

Företagskredit

Banken kan också erbjuda en företagskredit, eller checkkredit. En företagskredit är helt enkelt ett sätt för företaget att låna pengar på direkt från företagskontot. När man använder företagskrediten så krediteras bankkontot helt enkelt, och man betalar endast ränta på det belopp som man använder.

Krediten betalas av så fort man fått inbetalningar till samma bankkonto. Läs mer om företagskredit.

Autogiro

Autogiro är ett sätt för företag och privatpersoner att betala återkommande räkningar på. Autogiro ställs då in och man ger betalningsmottagaren ett medgivande. Räkningen betalas då automatiskt på den tidpunkten som man själv angett. För större företag med många återkommande räkningar som hyra, telefon- och interneträkningar, medlemsavgifter och försäkringar, kan det vara en stor avlastning.

Service

Utöver de banktjänsterna som ett företagskonto har, kan man också ta hänsyn till servicenivån hos banken. Frågor man kan ställa sig för att bedöma servicenivån kan vara: Är de snabba på att svara och hjälpa mig när det uppstår problem, exempelvis om du har tappat bankkortet eller är utomlands och behöver hjälp med en betalning. Är de transparenta med sina avgifter, och är de villiga att vara till hjälp när man vill uppgradera eller avsluta en visst tjänst?

Vilken ränta är det på företagskonto?

När du öppnar företagskonto får du först och främst ett betalkonto, eller transaktionskonto. Dessa används för företagets löpande in- och utbetalningar. Utöver detta kan man också få ett sparkonto eller placeringskonto för företag. Syftet med sparkontot är för företaget att kunna tjäna en ränteinkomst på sitt kapital, via inlåningsräntan.

Anledningen till varför man skiljer på de två olika typer av kontona är att transaktionskonton ofta har 0% i ränta. Sparkontot för företag har dock i skrivande stund en ränta på ungefär 3%. Storbanker har inte anpassat räntan på företagskonto sedan 2012 trots stigande räntor i marknaden. Till exempel är SEBs ränta fortfarande 0% i Oktober 2023.

Utöver storbankerna finns det även mindre aktörer som erbjuder en högre ränta än så. I vissa fall behöver man binda upp sitt kapital för att kunna få tillgång till deras högre räntesatser.

Öppna företagskonto: Vad behövs?

Nuförtiden är det relativt enkelt att öppna ett företagskonto. Förut behövde man - likt en ansökan om företagslån - boka fysiska möten med bankmannen där banken kunde lära känna dig och din verksamhet mer. Nu kan man även öppna företagskonto online via de flesta av de stora bankerna i Sverige, bland annat med hjälp av Bank ID.

» Mer om: Företagslån online

Om du och ditt företag inte har en tidigare relation med banken så kan dokument behövas såsom företagsregistrering, ID-handlingar, och eventuellt också affärsplaner och budgetuträkningar för företaget. Banken kan i vissa fall också komma att ta en kreditupplysning på dig och ditt företag.

Precis som med ansökning för företagslån kan det vara en god idé att visa upp så mycket information som möjligt om företaget. På detta sätt kan det gå snabbare att öppna ett företagskonto. Detta gäller särskilt om denna process utförs online, då banken inte har haft någon chans att få träffa dig och bilda sig en egen uppfattning.

Har banken rätt att neka mitt företag ett företagskonto?

Banken har rätt att neka ditt företag att få öppna ett företagskonto hos dem. Du kan bli nekad företagskonto om de anser att du har misskött dig gentemot banken, om de inte kan kontrollera din identitet, eller om det finns misstankar om penningtvätt, finansiering av terrorism, eller något annat brott. Betalningsanmärkningar eller historiska misstag av samma grad bör inte vara skäl att inte få ett inlåningskonto eller betalkonto hos banken.

Däremot har alla, även företag, rätt till inlåningskonto enligt lagen om insättningsgaranti 11 d § (1995:1571) och alla privatpersoner såsom företag har rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner om företaget erbjuder sådana i sitt sortiment. Banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag som erbjuder konton som omfattas av insättningsgarantin är skyldiga att ta emot insättningar från alla, och därmed också erbjuda bankkonton.

Banker har med andra ord en så kallad kontraheringsplikt att ta emot insättningar/sparmedel från alla. Det betyder alltså att även företag har rätt att öppna ett konto hos dessa institut (med undantag baserade på ovan lagar). I det fall ett institut som omfattas av garantin inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen kan detta anmälas till Finansinspektionen.

Konkurrensutsätt och jämför banker innan du bestämmer dig

Trots att många erbjudanden om företagskonto kan likna varandra hos banker och andra långivare, så kan det vara en god idé att jämföra olika företagspaket när du ska skaffa företagskonto. Beroende på vilken bransch ditt företag är verksam i kan det finns för- och nackdelar hos olika banker. Att jämföra ger dig möjlighet att välja ett billigt företagskonto för ditt företag.

Om du exempelvis har e-handel kan det vara en god idé att kolla över integrationsmöjligheter med olika betallösningar och betalningsportar, eller så kallade payment gateways. Om du däremot har en fysisk butik och vet att att Swish kommer att vara ditt vanligaste betalsätt, så blir transaktionskostnaden för en Swish-betalning en viktig aspekt.

För större företag som har höga transaktionsvolymer och vill effektivisera bokföringen, kan integrationsmöjligheter med bokföringssystem vara en nyckelfaktor. Åtminstone kan man kolla på exportfunktionalitet där man kan överföra banktransaktioner till bokföringssystemet. Andra kan välja att öppna ett företagskonto hos samma bank som de har sitt privatkonto, utav bekvämlighet.

Uppdaterad 2023-11-03