Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Så räknar du hur mycket ditt företag kan låna

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 13 februari 2024

Att få tag på kapital kan vara avgörande för dig som företagare. Men vad tittar banken på för att bedöma hur stort företagslån du kan få?

Även om du blir beviljad ett företagslån är det inte självklart att du får hela beloppet som du ansökt om. Detta kan bli problematiskt om du till exempel behöver ett bestämt belopp för att kunna förverkliga ett visst projekt. Av den anledningen kan det vara bra att på förhand ta reda på vilket belopp som är möjligt att få.

Vi har analyserat flera tusen låneförslag från över 30 långivare och har identifierat viktiga faktorer som påverkar ditt låneutrymme. Vi delar med oss av insikterna och ger dig slutligen två sätt på hur du kan räkna ut ditt potentiella låneutrymme på.

Tips! Testa Kreas låneindikator för att beräkna ditt företags låneutrymme eller se hur stor checkkredit du kan få.

Företagslån | Hur mycket kan ditt företag låna?

Vår analys kan användas både för företagslån och om du vill veta hur mycket limit du kan få i en checkkredit.

Vår analys är baserad på flera tusen låneförslag som gått via oss på Krea. Det visade sig att det är möjligt att uppskatta hur stort företagslån du kan få med relativt hög träffsäkerhet. Vi såg att de två avgörande faktorerna var det ansökande företagets omsättning och rörelseresultat.

Omsättning och rörelseresultat är avgörande parametrar för att räkna ut hur mycket ett aktiebolag kan få i företagslån. För enskilda firmor gäller samma regler, oftast är det dock svårare för långivaren att förstå hur mycket omsättning och rörelseresultatet har varit och i praktiken baseras därför en större del av analysen på företagets kreditupplysning.

» Mer om: Företagslån aktiebolag

1. Lånebelopp i procent av omsättningen

En tumregel inom företagsfinansiering är att småföretagare kan låna upp till 10% av sin årliga omsättning utan att lägga till säkerheter. Detta stämmer överens med vår egna data där vi såg att beviljade lånebelopp i snitt uppgick till 7% av den årliga omsättningen.

Skillnaden kan förklaras av att många företag som ansöker om lån hos Krea redan har befintliga lån, vilket sänker tryggheten hos banken som därför betalar ut ett något lägre belopp.

Bild 1: Beviljat belopp i % av årlig omsättning

Belopp företagslån i procent av omsättning

Datan innehåller endast företag som har angett en förväntad försäljning för det nuvarande året.

Det finns flera speciella erbjudande för småföretag där lånebeloppet kan vara mer än 10% av omsättningen. Till exempel vid EU Lån finns det långivare som kan öka lånebeloppet upp till 25% av omsättningen, eftersom deras säkerhetsstruktur för lånet är mer robust (på grund av EIF-garantin).

Högre lånebelopp med säkerheter

Vi såg även att företag kan få ännu högre belopp: upp till 30% av sin omsättning, om de lägger till säkerheter till lånet. Banker kräver vanligtvis säkerheter av något slag för låneansökningar på mer än 10% av bolagets uppskattade årsomsättning.

Vanliga säkerheter som långivare kan kräva för att erbjuda högre belopp är:

Företagsinteckning: Ett krav på företagets icke-fasta tillgångar. Beloppet av företagsinteckningen registreras hos Bolagsverket, men storleken av den underliggande säkerheten kan variera baserat på företagets verksamhet. Används oftast som säkerhet vid företagslån om mer än 1 miljon kronor. Kostnaden för att skapa en företagsinteckning är 1% av beloppet.

» Mer: Företagsinteckning

Fastighetsinteckning: En form av pantsättning av fastigheter som ditt företag äger. Kostnaden för att skapa en fastighetsinteckning är 2% av beloppet.

Moderbolagsborgen: En form av säkerhet där moderbolaget står som garant för dotterbolagets skulder och förpliktelser.

Säkerhet kan också förekomma i form av borgensåtagande från en eller flera styrelsemedlemmar eller någon annan i ledningen.

2. Lånebelopp i procent av rörelseresultatet

Utöver företagets omsättning finns det även en korrelation mellan ett företags rapporterade rörelseresultat och kreditutrymmet. Vår analys visade att småföretagare kan låna mellan 1-4 gånger sitt årliga rörelseresultat.

Rörelseresultat hos större företag

Hos större företag som ansöker om lån brukar banker kolla på ett nyckeltal som kallas Nettoskuld / EBITDA. Detta nyckeltal beräknas enligt nedan och brukar vanligtvis hamna under 3x.

 • Nettoskuld = (Räntebärande Skulder) - (Kassa)
 • EBITDA (Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) = (Rörelseresultat) + (Avskrivningar och Amorteringar)

Rörelseresultat hos mindre företag

För mindre företag och företagslån på mindre än 5 miljoner kronor brukar bankerna vara mer flexibla och inte enbart titta på detta nyckeltalet. Istället baseras bedömningen till större del på själva rörelseresultatet utan justeringar.

Anledningen varför bankerna tittar på rörelseresultatet är att dom vill förstå om företaget kan återbetala sina skulder. Med andra ord, om du har tillräckligt med kassaflödet för att betala ränta och amortering.

Tips! Beräkna månadskonstnaden för företagslån i vår företagslånekalkylator.

Bild 2: Beviljat belopp som faktor av EBIT

Belopp av företagslån i procent av rörelseresultat

Datan innehåller endast företag med positivt rörelseresultat

Vad kan jag göra för att få ett högre lånebelopp?

Företagets vinst från föregående år går ju förstås inte att ändra på. Däremot finns det saker småföretagare kan göra för att öka sina chanser att få det låneutrymme man behöver för kommande projektet.

Vi har tagit fram 3 praktiska tips till för detta ändamål:

 1. Ansök om rätt lånebelopp - Du kan få din låneansökan avvisad om det sökta lånebeloppet är för högt, något som är vanligare hos de större bankerna.

  Planera därför företagslånet och ta reda på hur mycket du kan låna. Tänk att återbetalningsförmågan måste finnas, dvs. att företaget genererar tillräckligt kassaflöde för att betala månadskostnaden.
 2. Lägg till en likviditetsbudget - Banken vill få en indikation på din återbetalningsförmåga! Men, har ofta en begränsad insikt i din verksamhet. Genom att lägga till extra information som till exempel en likviditetsbudget, skapar du en större transparens och därmed trygghet gentemot banken. Du hittar ett exempel av en gratis mall för likviditetsbudget även på vår hemsida.

  Du kan slutligen också addera information om risker i eran verksamhet för att visa på att du har gjort en noggrann planering.
 3. Använd säkerheter i första hand, personlig borgen i andra hand - Ett företagslån kan ge ditt företag extra flexibilitet i kassaflödet, men många långivare erbjuder även lån med andra säkerheter. Om du till exempel vill låna mer än 10% - 15% av omsättningen så är det extra viktigt med säkerheter. Det ökar tryggheten hos långivaren som därmed kan erbjuda dig en lägre ränta på lånet.

  Till exempel kan dina fakturor användas genom så kallat fakturabelåning, eller så kan du sälja obetalda fakturor för att få likviditet på en gång. Dessutom erbjuder många långivare även leasing och fastighetsfinansiering som alternativ.

  Om du inte har några andra säkerheter kan du välja att gå i ett personligt borgensåtagande.